Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 30 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine
422-720-8 166242-53-1 015-179-00-0 View details
[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid, (-)-cinchonidine (1:1) salt
415-820-8 137590-32-0 015-180-00-6 View details
phosphine
232-260-8 7803-51-2 015-181-00-1 View details
tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)
430-630-5 10596-22-2 015-182-00-7 View details
(1-hydroxydodecylidene)diphosphonic acid
425-230-2 16610-63-2 015-183-00-2 View details
Salts of glyphosate, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
015-184-00-8 View details
chlorpyrifos-methyl (ISO),
O, O-dimethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
227-011-5 5598-13-0 015-186-00-9 View details
reaction mass of: tetrasodium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonate, N-oxide
trisodium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)-methyl)phosphonate, N-oxide, P-oxide
417-540-1 015-187-00-4 View details
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
423-340-5 162881-26-7 015-189-00-5 View details
bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
421-920-2 154862-43-8 015-190-00-0 View details
dodecyldiphenyl phosphate
431-760-5 27460-02-2 015-191-00-6 View details
tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate
432-770-2 139189-30-3 015-192-00-1 View details
triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)
442-960-7 332350-93-3 015-193-00-7 View details
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 015-194-00-2 View details
reaction mass of: potassium o-toluenephosphonate
potassium m-toluenephosphonate
potassium p-toluenephosphonate
433-860-4 015-195-00-8 View details
reaction mass of: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
435-960-3 015-196-00-3 View details
bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphonic acid
420-160-9 107667-02-7 015-197-00-9 View details
(4-phenylbutyl)phosphinic acid
420-450-5 86552-32-1 015-198-00-4 View details
tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate 237-159-2 13674-87-8 015-199-00-X View details
indium phosphide
244-959-5 22398-80-7 015-200-00-3 View details
trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 015-201-00-9 View details
tris(nonylphenyl) phosphite 247-759-6 26523-78-4 015-202-00-4 View details
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
278-355-8 75980-60-8 015-203-00-X View details
hydrogen sulphide
231-977-3 7783-06-4 016-001-00-4 View details
barium sulphide
244-214-4 21109-95-5 016-002-00-X View details
barium polysulphides
256-814-3 50864-67-0 016-003-00-5 View details
calcium sulphide
243-873-5 20548-54-3 016-004-00-0 View details
calcium polysulphides
215-709-2 1344-81-6 016-005-00-6 View details
dipotassium sulphide
potassium sulphide
215-197-0 1312-73-8 016-006-00-1 View details
potassium polysulphides
253-390-1 37199-66-9 016-007-00-7 View details
ammonium polysulphides 232-989-1 9080-17-5 016-008-00-2 View details
disodium sulfide
sodium sulfide
215-211-5 1313-82-2 016-009-00-8 View details
sodium polysulphides
215-686-9 1344-08-7 016-010-00-3 View details
sulphur dioxide
231-195-2 7446-09-5 016-011-00-9 View details
disulphur dichloride
sulfur monochloride
233-036-2 10025-67-9 016-012-00-4 View details
sulphur dichloride
234-129-0 10545-99-0 016-013-00-X View details
sulphur tetrachloride
13451-08-6 016-014-00-5 View details
thionyl dichloride
thionyl chloride
231-748-8 7719-09-7 016-015-00-0 View details
sulphuryl chloride
232-245-6 7791-25-5 016-016-00-6 View details
chlorosulphonic acid
232-234-6 7790-94-5 016-017-00-1 View details
fluorosulphonic acid
232-149-4 7789-21-1 016-018-00-7 View details
oleum ... % SO3
016-019-00-2 View details
sulphuric acid ... %
231-639-5 7664-93-9 016-020-00-8 View details
methanethiol
methyl mercaptan
200-822-1 74-93-1 016-021-00-3 View details
ethanethiol
ethyl mercaptan
200-837-3 75-08-1 016-022-00-9 View details
dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 016-023-00-4 View details
dimexano (ISO)
bis(methoxythiocarbonyl) disulphide
215-993-8 1468-37-7 016-024-00-X View details
disul (ISO)
2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl hydrogensulphate
2,4-DES
205-259-5 136-78-7 016-025-00-5 View details
sulphamidic acid
sulphamic acid
sulfamic acid
226-218-8 5329-14-6 016-026-00-0 View details
diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 016-027-00-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2