Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 March 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3-bromo-N-(propan-2-yl)aniline
864-831-8 126086-72-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
864-832-3 135026-17-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-bromo-5-methanesulfonylbenzoate
864-833-9 154117-77-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-chloro-3H,4H-pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-one
864-834-4 171178-47-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
864-836-5 304684-43-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4H,5H,6H-cyclopenta[c][1,2]oxazol-3-amine
864-837-0 698975-77-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
864-838-6 876716-99-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[4-(methoxycarbonyl)-2-methylphenyl]acetic acid
864-839-1 877858-46-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(methylamino)methyl]pyridin-4-amine
864-840-7 886371-81-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
8-chloroquinoline-2-carboxylic acid
864-841-2 915922-73-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-chloroethyl)cyclopropanamine hydrochloride
864-842-8 918633-67-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrobromide
864-843-3 937790-53-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(difluoromethoxy)-2-methylaniline
864-844-9 1154695-47-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 1-(bromomethyl)cyclohexane-1-carboxylate
864-845-4 1195430-98-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
864-847-5 1211578-67-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluoropiperidine-3-carboxylic acid
864-848-0 1303974-65-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(3S)-pyrrolidin-3-ylmethanol hydrochloride
864-849-6 1316087-88-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1-methylazetidin-2-yl)methanamine
864-850-1 1363382-92-6
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-amino-2-fluoro-4-methylbenzonitrile
864-851-7 1426136-04-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
864-852-2 1610028-42-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-amino-2-(methoxymethyl)benzonitrile
864-853-8 1822766-60-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-methyl-5-oxa-2,7-diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
864-854-3 1909305-58-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-6-(pyrimidin-2-yl)pyrazine
864-855-9 2162551-28-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(tert-butoxy)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
864-856-4 2263960-36-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-chloro-9-methyl-9H-purine hydrochloride
864-858-5 2287332-92-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
elestain
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1B
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
3-[7-cyano-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate
864-863-2 2093109-41-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
864-864-8 151103-09-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2,5,6-trichloro-3,4-dihydroquinazoline-3-acetate
864-865-3 78052-19-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 2
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
6,7-dichloro-3,5-dihydro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-one
864-866-9 68475-42-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
(1R)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethanamine
864-867-4 608142-27-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-(3-amino-N-methylpropanamido)acetate hydrochloride
953-724-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-(2-amino-N-methylacetamido)propanoate hydrochloride
953-725-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]piperidin-2-one
864-869-5 159688-83-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
864-870-0 1190319-62-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1-chloroethyl)-1,3,4-oxadiazole
864-871-6 1250037-50-3
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-(bromomethyl)oxirane-2-carboxylate
864-872-1 1378833-07-8
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
benzyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}but-3-enoate
864-873-7 1822556-74-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(pyridin-4-yl)but-2-ynamide
864-874-2 1869766-13-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-4-ethoxybutanoic acid hydrochloride
953-726-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(6-fluoro-1-benzofuran-7-yl)boronic acid
953-727-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid hydrochloride
953-728-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1-cyclopropylmethanamine hydrochloride
953-730-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopropyl-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
953-731-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid hydrochloride
953-732-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
864-875-8 345-32-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,4-diethyl 2,5-dioxobicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
864-876-3 843-59-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
9-methyl-6-(trifluoromethyl)-9H-purin-2-amine
864-877-9 1744-14-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-methyl-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
864-878-4 2084-24-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-cyanopentanamide
864-880-5 2304-58-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1