Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 July 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate, RNA-dependent
232-964-5 9068-38-6
Not Classified
Notified C&L View details
Urea, N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octadecyl-
610-108-5 43136-14-7
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Pentyl 2-cyano-(3-(6-methoxybenzothiazol-2-ylimino)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-ylidene)acetate
436-060-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Pyridinium, 1-(2-benzothiazolyl)-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-, chloride
606-475-6 202482-12-0
Not Classified
Notified C&L View details
Reactive Red 9707
440-580-6
Not Classified
Notified C&L View details
Isopropyl 16-methylheptadecanoate
250-651-1 31478-84-9
Not Classified
Notified C&L View details
Diethyl oxalacetate
203-594-1 108-56-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2',5'-diethoxybenzanilide
202-137-3 92-22-8
Aquatic Acute 1
GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-20 and C12-20-unsatd., reaction products with diethanolamine, borates (esters)
295-172-9 91845-02-2
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(isopropylcyclopentadienyl) Tungsten Dihydride
613-623-3 64561-25-7
Water-react. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
17β-hydroxyandrost-4-ene-3-one 4-methylvalerate
239-307-1 15262-86-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
ASPERGILLUS ORYZAE
614-237-8 68038-56-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2
Not Classified
Notified C&L View details
2,4-dimethyl-1H-imidazole
213-221-4 930-62-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1)
213-024-3 916-96-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Adenine
200-796-1 73-24-5
Acute Tox. 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-Brommalondialdehyd
606-595-9 2065-75-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methoxy-4-propylcyclohexan-1-ol
245-953-5 23950-98-3
Not Classified
Notified C&L View details
Chromium triformate
248-230-2 27115-36-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 2
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
reaction mass of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n = 5 or 6
TINUVIN 171; TINUVIN 571
604-057-00-8
401-680-5 125304-04-3
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Disodium 1-amino-4-(3-amino-4-sulphonatoanilino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
229-735-7 6691-06-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl N-(2-ethoxy-2-oxoethyl)glycinate
228-533-6 6290-05-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bismuth sodium tartrate
250-719-0 31586-77-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,6-naphthalenedisulfonic acid
610-859-9 525-37-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Hexafluorophosphoric acid
241-006-5 16940-81-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Amines, tris(hydrogenated tallow alkyl)
263-135-6 61790-42-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Notified C&L View details
2-Bromo-4-fluoroaniline
619-469-3 1003-98-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Trihydrogen tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]dodecamolybdate(3-)
234-713-5 12026-57-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Carbamic acid, N-[(1R)-2-hydroxy-1-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
600-273-1 102089-74-7
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
1D-chiro-inositol
211-394-0 643-12-9
Not Classified
Notified C&L View details
Reaction mass of 4-[2-(5-{2-[3-(2-{2,4-dihydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}-2,4-dihydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate and 1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)propane-2,2-diyl-4,1-phenylene] bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
433-970-2
Flam. Sol. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02
Notified C&L View details
5-amino-4-oxovaleric acid
203-414-1 106-60-5
GHS07
Notified C&L View details
Sulfonic acids, C16-18-alkane hydroxy and C16-18-alkene, sodium salts
294-430-8 91722-28-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
609-904-5 41263-74-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Diutan gum
603-019-8 125005-87-0
Notified C&L View details
NEJI-18
469-880-5
Not Classified
Notified C&L View details
Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde ammonium salt copolymer
618-625-8 9069-80-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amines, C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl, ethoxylated
614-343-4 68155-39-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Guanidinium acetate
209-814-2 593-87-3
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin salt
439-010-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Dihexyl ether
203-987-8 112-58-3
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Cypress, Cupressus funebris, ext., acetate
292-764-9 90990-04-8
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1H-imidazol-2-amine
231-751-4 7720-39-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,5-dihydro-2-isoheptadecyl-1H-imidazole-1-ethanol
273-429-6 68966-38-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
238-862-7 14799-82-7
GHS07
Notified C&L View details
Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate
225-834-4 5108-96-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene
271-867-2 68610-51-5
Repr. 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
REACH registration C&L View details
Hydrazinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-(phenylmethoxy)propylidene]-, 1,1-dimethylethyl ester
606-284-8 192802-28-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Calcium bis(nonylphenolate)
250-407-4 30977-64-1
Not Classified
Notified C&L View details
Barium bis[6-chloro-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-3-sulphonate]
277-553-1 73612-34-7
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2