Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]butyryl chloride
256-755-3 50772-29-7
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
2-((2,6-Dichlorophenyl)amino)benzeneacetic acid
616-599-2 78213-16-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
1-methylpiperidine-2-ethanol
208-554-7 533-15-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid
214-068-6 1076-97-7
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
4-formyl-N-isopropylbenzamide
236-247-8 13255-50-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1,2-vinylenebis(triphenylphosphonium) dibromide
259-334-2 54770-27-3
GHS07
Notified C&L View details
Trisilver arsenate
236-841-7 13510-44-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Carc. 1A
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Ethyl α-oxothiophen-2-acetate
223-793-7 4075-58-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(Epoxycyclohexylethylmethylsiloxane)-dimethylsiloxane copolymer
680-212-3 67762-95-2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-Bromo-4-fluorophenol
610-467-8 496-69-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hexamethylene diisocyanate, trimers, reaction products with butanone oxime
923-136-0 162491-94-3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Pyridine-2-carboximidohydrazide
213-731-7 1005-02-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium sebacate
257-932-8 52457-55-3
Not Classified
Notified C&L View details
Titanium dihydroxide oxide
234-711-4 12026-28-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT RE 2
Notified C&L View details
3-methylpentan-2-ol
209-281-6 565-60-6
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene
608-451-0 30174-67-5
Not Classified
Notified C&L View details
Esterification product of fatty polyalcohols, C-18-36-54 branched, linear and cyclic and sulfanylalkanoic acid
600-642-7 1052719-65-9
Not Classified
Notified C&L View details
4-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]butyric acid
256-756-9 50772-35-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Undecaaluminium lanthanum octadecaoxide
234-946-2 12043-90-2
Not Classified
Notified C&L View details
L-isoleucine
200-798-2 73-32-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,2-Benzenedicarboxylic acid, isodecyl ester, manuf. of, by-products from
A complex combination of hydrocarbons produced by the esterification of phthalic anhydride with isodecyl alcohol. It consists predominantly of C10 primary aliphatic alcohols, C9-10 paraffins, saturated and unsaturated C20 ethers and boiling in the range of approximately 120°C to 230°C (248°F to 446°F).
271-079-9 68515-38-8
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
21,23-Dioxa[13]cytochalasa-13,19-diene-1,17,22-trione, 6,7-epoxy-18-hydroxy-16,18-dimethyl-10-phenyl-, (7S,13E,16S,18R,19E)-
252-835-7 36011-19-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Repr. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
1-amino-3-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-1-[(2S,3S)-2-methyl-1-phenoxypentan-3-yl]urea
608-998-5 345217-02-9
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
2-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenol hydrochloride
220-595-2 2829-92-7
GHS07
Notified C&L View details
1H-pyrimidin-2-one
209-149-8 557-01-7
GHS07
Notified C&L View details
4-methyloctanoic acid
259-404-2 54947-74-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
279-015-1 78952-61-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-thiazolin-2-ylamine
217-224-1 1779-81-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(E)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)propenal
606-063-00-6
410-980-5 112704-51-5
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Linalyl phenylacetate
230-444-2 7143-69-3
Not Classified
Notified C&L View details
Nicotinonitrile 1-oxide
238-975-1 14906-64-0
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 4-(2,4-dihydroxyphenylazo)benzenesulphonate
208-924-8 547-57-9
Not Classified
Notified C&L View details
Photoactive compound
433-600-1
Expl. 1.4
Flam. Sol. 1
Aquatic Chronic 4
GHS01 GHS02
Notified C&L View details
5-nitrobenzimidazolium nitrate
248-716-4 27896-84-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononyl)oxirane
254-006-5 38565-53-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinone
278-219-8 75476-94-7
Not Classified
Notified C&L View details
(E)-But-2-ene
618-356-6 9003-17-2
Notified C&L View details
isobutyryl chloride
607-140-00-7
201-194-1 79-30-1
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1A
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details
2-aminoethyldiethylamine
202-844-7 100-36-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
6-Methoxy-N-methyl-N-[2-(methylamino)-4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-benzofurancarboxamide
616-155-8 74878-47-0
Not Classified
Notified C&L View details
Daidzin
611-245-3 552-66-9
Not Classified
Notified C&L View details
Dodecyl-2-naphthol
288-872-0 85927-01-1
Notified C&L View details
3-[4-(acetyloxy)-3,5-dimethoxyphenyl]-prop-2-enoic acid
618-691-8 90985-68-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-Hydroxy-7-isopropylamino-6,7,8,9-tetrahydro-2H-2,9a-diazabenzo[cd]azulen-1-one hydrochloride
601-619-4 119520-06-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
STOT RE 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Artemisia annua, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Artemisia annua, Compositae.
283-903-4 84775-74-6
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2-nitrobenzaldehyde
209-025-3 552-89-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
N-benzylphenethylammonium diacetate
302-174-6 94094-72-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2,3,4,5-tetrachlorobenzoyl chloride
609-997-2 42221-52-3
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Aniline, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-053-4 26838-74-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2B
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
1-butylimidazole
224-335-9 4316-42-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.