Naar content
Naar content

Biocidale Werkzame Stoffen

Biocidale Werkzame Stoffen

De lijst bevat de volgens Richtlijn 98/8/EG (de Biocidenrichtlijn) en Verordening (EU) nr. 528/2012 (de Biocidenverordening) goedgekeurde stoffen. Voor elke stof is er een korte samenvatting en links naar het Evaluatierapport en naar verdere gegevens beschikbaar.
 
Bij het goedkeuren van biocidale werkzame stoffen heeft ECHA een verplichting om bepaalde niet-vertrouwelijke gegevens, die in het kader van het goedkeuringsproces zijn ingediend, beschikbaar te stellen. Onthoud dat ECHA de gegevens niet verifieert alvorens deze te verspreiden.
 
Het aantal stoffen waarvoor informatie beschikbaar is en de per stof gepubliceerde gegevens zullen in de loop van de tijd toenemen naarmate meer stoffen worden goedgekeurd en naarmate bedrijven meer gegevens bij ECHA indienen.
 

NB: De gegevens over actieve stoffen in de links hieronder zijn de officiële gegevens waarop het goedkeuringsrapport gebaseerd is. De gegevens van derden over actieve stoffen zijn nog niet gepubliceerd maar de publicatie daarvan is wel gepland.

 

Last updated 23-augustus-2017. Database contains 739 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date


Route: .live2

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.

Lees meer over hoe wij cookies gebruiken.

Hoewel ECHA veel materiaa in uw taal online heeft, is een deel van deze pagina in het Engels. Meer informatie van ECHA over meertaligheid.
Dit bericht niet meer weergeven.