Leveranciers van werkzame stoffen

Leveranciers van werkzame stoffen

Leveranciers van werkzame stoffen

ECHA werkt de lijst van artikel 95 regelmatig bij. De informatie op deze lijst is correct voor zover de kennis van ECHA strekt. Om een vermelding op de lijst van artikel 95 te corrigeren, moet de aanvrager de relevante wijziging in R4BP3 aanbrengen (bijv. voor deelnemers aan het beoordelingsprogramma wier aanvraag voor de werkzame stof nog niet is goedgekeurd, en bedrijven die zijn opgenomen op de lijst op basis van een aanvraag voor opneming op grond van artikel 95). Wanneer dit niet mogelijk is (zie voor nadere bijzonderheden de bijlage bij het formulier “Verzoek om correctie van een vermelding op de lijst van artikel 95”), moeten bedrijven de wijziging aanvragen door bovengenoemd formulier in te dienen via de contactformulieren van ECHA. Afhankelijk van de complexiteit van het wijzigingsverzoek, kan de tijd die nodig is voor de behandeling ervan variëren.

In geval van twijfel of voor instructies over hoe een bepaalde wijziging in R4BP 3 dient te worden doorgevoerd, kunt u contact opnemen met de ECHA-helpdesk via de ECHA-contactformulieren.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.