Skip to Content
Skip to Content

Užregistruotos cheminės medžiagos

Užregistruotos cheminės medžiagos

Duomenys gauti iš registracijos dokumentacijų, pateiktų ECHA iki datos, kuri nurodyta kaip naujausios informacijos pateikimo data. Informacija apie bendrą kiekio tonomis lygį renkama iš visų dokumentacijų, išskyrus dviem atvejais: jei kiekį tonomis prašoma laikyti konfidencialiu ir jei tam tikras cheminės medžiagos kiekis naudojamas kaip tarpinė medžiaga skirtingai cheminei medžiagai gaminti. Paskelbtas bendras kiekio tonomis lygis nebūtinai atitinka įregistruotą (-us) kiekio tonomis lygį (-ius).

Tam tikra informacija apie registruotas chemines medžiagas gali priklausyti trečiosioms šalims. Todėl norint naudotis tokia informacija, gali būti reikalingas išankstinis trečiosios šalies savininkų leidimas. Išsamesnės informacijos rasite teisiniame pranešime.

Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie registruotų cheminių medžiagų chemines savybes pateikiama tiesiogiai portale „eChemPortal"

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-01-2016 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 04-11-2014 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 22-10-2009 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 20-11-2012 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 13-02-2014 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2