Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus duomenų bazė

Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus duomenų bazė

Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus duomenų bazė

Šioje duomenų bazėje pateikiama iš gamintojų ir importuotojų gauta informacija apie praneštų ir užregistruotų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą. Joje taip pat yra suderintų klasifikacijų sąrašas. Į duomenų bazę nuolat įtraukiami nauji ir atnaujinti pranešimai. Vis dėlto atnaujinti pranešimai atskirai nežymimi, nes taip pat klasifikuojami pranešimai pateikiami bendrai (ne kiekvienas atskirai).

Klasifikacijos, nustatytos remiantis bendrai teikiamų pagal REACH reglamentą registruojamų cheminių medžiagų dokumentacijų informacija, atitinkamai pažymimos. Daugiau informacijos apie šias chemines medžiagas rasite Užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazėje.

Tam tikra informacija apie klasifikavimo ir ženklinimo inventorių gali priklausyti trečiosioms šalims. Todėl norint naudotis tokia informacija, gali būti reikalingas išankstinis trečiosios šalies savininkų leidimas. Išsamesnės informacijos rasite teisiniame pranešime.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 October 2021
No results found
Name EC / List no. CAS no. Classification Source  
nickel
028-002-00-7
231-111-4 7440-02-0
View details
nickel powder
[particle diameter < 1 mm]
028-002-01-4
231-111-4 7440-02-0
View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.