Veikliųjų medžiagų tiekėjai

Veikliųjų medžiagų tiekėjai

Veikliųjų medžiagų tiekėjai

ECHA 95 straipsnio sąrašą reguliariai atnaujina. Sąraše pateikta informacija yra tiek tiksli, kiek tiksliai ją žino ECHA. Kad įrašas 95 straipsnio sąraše būtų pataisytas, pareiškėjas turi jį atitinkamai pakoreguoti R4BP3 (pvz., peržiūros programos dalyviai, kurių paraiška dėl veikliosios medžiagos dar nepatvirtinta, ir įmonės, įtrauktos į sąrašą remiantis paraiška dėl įtraukimo į 95 straipsnio sąrašą). Jei tai neįmanoma (išsamesnės informacijos pateikiama formos „Prašymas pataisyti 95 straipsnio sąrašo įrašą“ priede), įmonės turi prašyti pataisyti įrašą pateikdamos pirmiau nurodytą formą, naudodamosi ECHA kontaktų puslapio formomis. Laikas, per kurį bus atsakyta į prašymą pataisyti įrašą, priklausys nuo prašymo sudėtingumo.

Jei kyla abejonių arba nežinote, kaip atlikti tam tikrą pataisymą R4BP 3, kreipkitės į ECHA pagalbos tarnybą naudodamiesi ECHA kontaktų puslapio formomis.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.