Konsultacijos

REACH

Paraiškos autorizacijai gauti
Konsultacijos: 14
 • Pradžios data: 15/02/2023
 • Terminas: 12/04/2023
Kvietimai teikti pastabas ir įrodymus
Medžiagos: 1
 • Pradžios data: 15/02/2023
 • Terminas: 31/03/2023
Medžiagos: 1
 • Pradžios data: 01/02/2023
 • Terminas: 31/03/2023
Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų identifikavimas
Medžiagos: 2
 • Pradžios data: 17/02/2023
 • Terminas: 03/04/2023
Apribojimai
Pasiūlymai dėl apribojimo: 1
 • Pradžios data: 21/09/2022
 • Terminas: 22/03/2023
Konsultacijos dėl SEAC nuomonės projekto: 2
 • Pradžios data: 15/03/2023
 • Terminas: 15/05/2023
Pasiūlymai dėl apribojimo: 2
 • Pradžios data: 21/12/2022
 • Terminas: 22/06/2023
Pasiūlymai atlikti bandymus
Pasiūlymai atlikti bandymus: 11
 • Pradžios data: 01/03/2023
 • Terminas: 17/04/2023

CLP

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas
Pasiūlymai dėl CLH: 2
 • Pradžios data: 30/01/2023
 • Terminas: 31/03/2023
Pasiūlymai dėl CLH: 10
 • Pradžios data: 06/03/2023
 • Terminas: 05/05/2023
Pasiūlymai dėl CLH: 3
 • Pradžios data: 13/03/2023
 • Terminas: 12/05/2023

BPR

Galimai keistinos medžiagos
Veikliosios medžiagos: 1
 • Pradžios data: 31/01/2023
 • Terminas: 25/03/2023

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 26/01/2023
 • Deadline: 28/03/2023
Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/03/2023
 • Deadline: 15/06/2023

POPs

There are currently no ongoing consultations.