Põhiteave

Enamik ettevõtteid kasutab ühel või teisel viisil kemikaale. Need on meie eluviisi ja majanduse jaoks tähtsad, aga neid tuleb kasutada ohutult, et kaitsta inimtervist ja keskkonda. 

Kemikaalide tootmisele, tarnimisele ja ohutule kasutamisele kohaldatakse ühesuguseid nõudeid kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid, Island, Liechtenstein ja Norra. Nõudeid kohaldatakse ettevõtetele olenemata nende asukohast tarneahelas ning ka toodetest, mida nad toodavad, impordivad, ekspordivad, tarnivad või kasutavad.

On seega väga tõenäoline, et õigusaktid, mis kehtestavad need nõuded, kohalduvad ka teie ettevõttele. Õigusaktid…

  • …kohalduvad kõigile sektoritele, kus toodetakse, imporditakse, levitatakse või kasutatakse kemikaale tooraine või lõpptootena (ka mujal kui keemiatööstuses);
  • …kohalduvad teie ettevõtteleolenemata ettevõtte suurusest;
  • …panevad teile vastutuse nende ainete ohutu kasutamise eest, mida turustate või kasutate;
  • …nõuavad igalt tarneahelas tegutsejalt teabe edastamist kemikaalide ohutu kasutamise kohta;
  • …annavad tarbijatele õiguse küsida teavet teie toodetes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta.

Vajalik tegevus oleneb sellest, mida te turustate või kasutate:

  • eraldi aineid, sh metalle,
  • segusid või
  • tooteid.

Kui turustate ohtlikke aineid või neid sisaldavaid segusid või tooteid, peate täitma lisanõudeid. 

Kui see teave on teile uus, alustage siit. Kõigepealt tuleb leida oma roll tarneahelas seoses iga tootega ja seejärel uurida, mida peate tegema. Samal ettevõttel võib olla mitu rolli.


 

Pilt

 

Pilt

 

Pilt

 

Pilt

 

Pilt

 

Pilt

 

Pilt

 

Pilt