Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Tõendite esitamise kutse võimaldab osalistel väljendada oma huvi ning esitada oma seisukohti ja probleeme seoses töökohal esineva aine või keemilise mõjuri ohtlike ainete piirnorme töökeskkonnas (OEL) käsitleva teadusliku aruandega selle koostamise varases etapis.

Tõendite esitamise kutse täiendab ega asenda konsultatsiooni ohtlike ainete piirnorme töökeskkonnas käsitleva ECHA aruande üle, mis on koostatud, et toetada OELide tuletamist töökohal.

Konsultatsioonid lõpevad kell 23.59 Helsingi aja järgi (EET).

Varasem tõendite esitamise kutse

 

There are currently no ongoing consultations.


The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.