Registreeritud ained

Registreeritud ained

Registreeritud ained

Andmed on võetud ECHA-le esitatud registreerimistoimikutest ja sorditud viimase ajakohastamise kuupäeva järgi. Üldkogusevahemiku andmed on koondatud kõikidest toimikutest, v.a kaks erandit: kogused, millele on taotletud konfidentsiaalsust, ja kogused, mida kasutatakse vaheainena erineva kemikaali tootmiseks. Avaldatud üldkogusevahemiku andmed ei kajasta tingimata registreeritud kogusevahemikke.

NB! Osa registreeritud ainete teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

NB! Registreeritud ainete keemiliste omaduste teave on kättesaadav portaalis eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
No results were found
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
(methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
223-664-5 4009-98-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-08-2019 View substance registered dossier
(methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
223-664-5 4009-98-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-09-2013 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.