Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 September 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Dititanium trioxide
215-697-9 1344-54-3
Not Classified
Notified C&L View details
Formaldehyde, polymer with phenol and 1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane
609-407-3 37337-65-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Gilsonite
601-660-8 12002-43-6
Not Classified
Notified C&L View details
2-Propanone, reaction products with diphenylamine
270-192-0 68412-48-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
4-sulphophthalic acid
201-881-6 89-08-7
Not Classified
Notified C&L View details
Carboxymethyldimethyl-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propylammonium hydroxide
252-046-8 34455-29-3
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
(2E,4E,6R)-7-(4-(Dimethylamino)phenyl)-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
611-758-2 58880-19-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Butyl O-butyryllactate
231-326-3 7492-70-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-acetoxypropane-1,3-diyl bis(1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofuran-5-carboxylate)
217-063-7 1732-97-4
Not Classified
Notified C&L View details
6-nitroindan-1-one
246-366-7 24623-24-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diyttrium trisulphate
236-844-3 13510-71-9
Not Classified
Notified C&L View details
Docosane
211-121-5 629-97-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Cyclohexenecarbonitrile
217-454-2 1855-63-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 6-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
229-363-5 6487-05-4
Notified C&L View details
Haloxon
206-289-1 321-55-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(±)-2-benzamido-3-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-N,N-dipropylpropionamide hydrochloride
260-634-0 57227-16-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-(2-methylpropyl)-β-alanine, ethyl ester
618-168-4 88488-91-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Dihexyl adipate
203-757-7 110-33-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, mono-C16-18-alkyl ethers, phosphates, sodium salt
607-556-9 251298-11-0
Not Classified
Notified C&L View details
calcium cyanide
020-002-00-5
209-740-0 592-01-8
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Dipotassium tetraborate
215-575-5 1332-77-0
Repr. 2
GHS08
REACH registration C&L View details
Cyclohexyl propionate
228-303-5 6222-35-1
Not Classified
Notified C&L View details
Rhenium pentachloride
237-042-6 13596-35-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cloprothiazole
229-286-7 6469-36-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dithulium trisulphate
243-996-4 20731-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylheptan-2-ol
210-882-0 625-25-2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Lipase, lipoprotein
232-669-1 9004-02-8
Notified C&L View details
Tarragon, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Artemisia dracunculus L., Compositae.
290-356-5 90131-45-6
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Benzenaminium, 3-amino-N,N,N-trimethyl-chloride
610-694-2 51570-74-2
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Carc. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2,3-dichlorophenoxyacetic acid
221-022-9 2976-74-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrahydro-2-methyl-4-methylene-6-phenyl-2H-pyran
250-124-6 30310-41-9
Not Classified
Notified C&L View details
3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methoxy-4-methyl-
619-590-1 135302-13-5
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
211-797-1 696-59-3
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 3
GHS06 GHS07
REACH registration C&L View details
Magnesium [(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulphonate
228-161-4 6150-97-6
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
Notified C&L View details
Potassium butyl 4-oxidobenzoate
254-009-1 38566-94-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-isopropyl-5-methylanisole
214-063-9 1076-56-8
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
B1; N,N-DIMETHYLANILINUM TETRAKIS(PENTAFLUOROPHENYL)BORATE; TÉTRAKIS(PENTAFLUOROPHÉNYL)BORATE DE N,N-DIMÉTHYLANILINIUM
005-010-00-9
422-050-6 118612-00-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Carc. 2
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
[2,3,4,5,6-2H5]aniline
224-015-9 4165-61-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
6-hydroxyhexyl acrylate
233-227-0 10095-14-4
Flam. Liq. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
isopropylammonium 2-(3-benzoylphenyl)propionate
607-537-00-5
417-970-1 1379932-74-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
5-Bromo-2-chlorophenol
606-003-9 183802-98-4
GHS07
Notified C&L View details
1,2-PROPANEDIOL, 1,3-BUTANEDIOL, TRIPROPYLENE GLYCOL, DIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE, POLYMER
642-446-4 150449-03-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Cysteine hydrochloride
200-157-7 52-89-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')ytterbium
238-198-8 14284-98-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol
266-042-9 65997-13-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
4,4'-methylenebis[N-sec-butylaniline]
226-122-6 5285-60-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Acridin-9-ylamine hydrochloride monohydrate
205-145-5 134-50-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Barium bromide dihydrate
616-577-2 7791-28-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.