Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2-[(2-cyanoethyl)anilino]ethyl methyl carbonate
298-773-4 93839-02-2
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2-[(benzoyloxy)methyl]benzoic acid
261-185-3 58249-83-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diantimony tetrapotassium heptaoxide
249-748-1 29638-69-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, ethanolamine sodium salts
284-044-8 84777-17-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
poly-(methyl methacrylate)-co-(butylmethacrylate)-co-(4-acryloxybutyl-isopropenyl-α, α-dimethylbenzyl carbamate)-co-(maleicanhydride)
RX-33
607-415-00-1
419-590-1
Flam. Sol. 1
Skin Sens. 1
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Rosin, hydrogenated
266-041-3 65997-06-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Propyl decanoate
250-283-1 30673-60-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C12-18-unsatd., potassium salts
292-837-5 91001-65-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium(3+) acetate
228-242-4 6192-12-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Litsea cubeba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Litsea cubeba, Lauraceae.
290-018-7 90063-59-5
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-[(2-hydroxybenzylidene)amino]-4-nitrophenolato(2-)-N2,O1,O2]chromate(2-)
280-676-3 83733-23-7
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid, reaction products with diethylamine
1 - 6.5 moles ethoxylated
500-425-6 159034-91-0
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2-ethyl-2-[[(1-oxooleyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl dioleate
260-895-0 57675-44-2
Not Classified
Notified C&L View details
C.I. Pigment Yellow 36
609-398-6 37300-23-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Carc. 1A
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Methyl 2-methylacetoacetate
241-161-9 17094-21-2
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-pentyloxyphenol
242-712-6 18979-53-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-chloro-2-(5-chloro-7-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-7-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one
226-750-0 5462-29-3
Not Classified
Notified C&L View details
Celery seed oil
616-966-7 8015-90-5
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
4,4'-[(2-sulpho-1,4-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulpho-3,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic] acid
282-855-1 84434-55-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-[[3-(dimethylamino)propyl]methylamino]ethanol
279-903-9 82136-26-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Dow Corning(R) Silicone Diffusion Pumpfluid
614-225-2 68037-71-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-carboxyphenyl o-acetylsalicylate
208-493-6 530-75-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
226-193-3 5324-30-1
GHS07
Notified C&L View details
Cerium(3+) neodecanoate
268-440-8 68084-49-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
pyrithiobac-sodium
602-931-3 123343-16-8
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
DL-serine dihydrogen phosphate
241-834-7 17885-08-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fluoralkylalkoxylat
614-861-0 68958-61-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
Repr. 1B
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine
213-734-3 1005-38-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Maple, Acer spicatum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Acer spicatum, Aceraceae.
294-808-2 91770-23-9
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Fatty alcohols, manuf. of, by-products from
925-037-8
Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Chromate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[[2-(hydroxy-.kappa.O)-5-nitrophenyl]azo-.kappa.N1]-5-methyl-2-phrnyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-.kappa.O3]-, sodium
612-673-3 61901-90-4
Not Classified
Notified C&L View details
5-Methoxy-2-nitro-4-phenylmethoxy-phenylmethylbenzoat
606-573-9 205259-40-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Methoxyacetyl chloride
254-169-2 38870-89-2
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Dichlorotriphenylphosphorane
607-677-7 2526-64-9
Flam. Sol. 2
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
L-(+)-β-mercaptovaline
214-203-9 1113-41-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
OXAMITOL
612-189-00-2
412-510-4 135043-64-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Butanedioic acid, 2,3-bis(benzoyloxy)-, (2R,3R)-, compd. with (3R,4R)-4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinemethanol (1:1)
606-460-4 201855-65-4
Flam. Sol. 2
Skin Sens. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS08
REACH registration C&L View details
Calcium bis(mercaptoacetate)
212-402-5 814-71-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pentadec-1-yne
212-140-1 765-13-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2,3-Propanetriol, glycidyl ethers
292-011-4 90529-77-4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
p-xylene-2-sulphonic acid
210-193-5 609-54-1
GHS07
Notified C&L View details
Decylphosphonic acid
229-975-2 6874-60-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
O,O-diisodecyl hydrogen dithiophosphate
249-111-8 28631-44-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-chloro-2-butenal
258-412-3 53175-28-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium methyl sulphate
277-232-6 73019-09-7
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
600-890-6 108963-96-8
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cycloheptatriene
208-866-3 544-25-2
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Propyphenazone
207-539-2 479-92-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(S)-1-[3-(acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline
265-250-7 64838-55-7
Skin Sens. 1
Repr. 2
STOT RE 1
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-ol
222-197-4 3385-61-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.