Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 September 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Acetic acid, C11-14-branched alkyl esters, C13-rich
600-872-8 108419-35-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Linalyl cinnamate
201-110-3 78-37-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
291-709-6 90459-64-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carbonitrile
609-957-4 41808-35-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium
274-386-6 70209-87-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Flufenamic acid
208-494-1 530-78-9
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Calcium hydrogen phosphonate
244-182-1 21056-98-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-ol
205-776-6 150-86-7
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07
Notified C&L View details
1-(vinyloxy)dodecane
212-141-7 765-14-0
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
(2-nitroethyl)benzene
228-094-0 6125-24-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(dipropylamino)propiononitrile
243-999-0 20732-22-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Bis[(2ξ)-D-gluco-heptonato]iron
235-823-6 12786-09-3
Not Classified
Notified C&L View details
Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 4,4-dimethyloxazolidine (1:1)
268-443-4 68084-53-7
Notified C&L View details
2(3H)-Benzoxazolone, 7-amino-
462-910-8 81282-60-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-phenoxybenzoic acid
218-811-5 2243-42-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,6-bis(tert-butylamino)-4-methylpyridin-3-yl methyl ketone
261-189-5 58253-99-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate
437-530-0 319002-92-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
Zirconium, chloro glycine hydroxy aluminum complexes
292-375-4 90604-80-1
Not Classified
Notified C&L View details
1-(2-hydroxyethyl)pyrrolidin-2-one
222-359-4 3445-11-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-(dodecylthio)ethanol
215-969-7 1462-55-1
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
ethyl cis-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-1-carboxylate
607-587-00-8
428-030-3 67914-69-6
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Phenyl diamidophosphate
231-218-6 7450-69-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Organosulphide
482-120-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phenoxyacetaldehyde
218-329-5 2120-70-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Licorice, Glycyrrhiza echinata, ext., hydrolyzed
309-342-8 100209-34-5
Not Classified
Notified C&L View details
tert-butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
616-592-4 781649-86-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Oils, egg
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of cholesterol, lecithin and the glycerides of the fatty acids clupanodonic, linoleic, oleic, palmitic and stearic.
232-271-8 8001-17-0
Not Classified
Notified C&L View details
Triethylenetetramine, propoxylated
1 - 12.5 moles propoxylated
500-055-5 26950-63-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethoxydiethylsilane
225-706-8 5021-93-2
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2-amino-5-bromobenzoic acid
227-338-3 5794-88-7
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Methyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
205-842-4 155-30-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-methylbut-3-en-2-one
212-405-1 814-78-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
Diantimony tetraoxide
215-576-0 1332-81-6
Not Classified
Notified C&L View details
Poly(oxy- 1, 2- ethanediyl), a, a', a''- [(octadecylnitrilio)tri- 2, 1- ethanediyl)tris(?- hydroxy)- , phosphate (1:1) (salt)
611-618-0 58069-11-7
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
Ethoxytriphenylsilane
216-170-6 1516-80-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S,4S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
606-544-0 203866-13-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxybenzylidene)salicylohydrazide
221-773-2 3232-36-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-(1,3-dioxobutyl)morpholine
240-742-4 16695-54-8
Eye Irrit. 2
Notified C&L View details
dimethylhexanoic acid nickel salt
028-054-00-0
301-323-2 93983-68-7
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-trans-Methoxy-4-trans-propyl-[1,1-bicyclohexyl]
619-269-6 97398-80-6
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2-[(4-methylphenyl)sulphonyl]acetamide
257-864-9 52345-47-8
GHS07
Notified C&L View details
Iron, 5,6-diamino-1,3-naphthalenedisulfonate complexes
293-978-5 91671-76-0
Not Classified
Notified C&L View details
Buclizine dihydrochloride
204-962-4 129-74-8
Not Classified
Notified C&L View details
Potassium sodium 7-hydroxy-8-(phenylazo)naphthalene-1,3-disulphonate
280-265-9 83232-33-1
Notified C&L View details
Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
261-472-3 58859-46-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Kanamycin sulphate
246-933-9 25389-94-0
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-426-3 83400-11-7
Skin Sens. 1B
Resp. Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Curcuma longa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Curcuma longa, Zingiberaceae.
283-882-1 84775-52-0
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Magnesium, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-N23,N24,N25,N26]-, [SP-4-2-[3S-[3α(2E,7S*,11S*),4β,21β]]]-
207-536-6 479-61-8
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
607-188-9 23012-17-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.