Začínáme

Většina společností nějakým způsobem používá chemické látky. Jsou důležité pro náš způsob života a naši ekonomiku, avšak je třeba s nimi zacházet bezpečně, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí. 

V celém Evropském hospodářském prostoru (EHS), který zahrnuje členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko, platí stejné standardy pro výrobu, dodávání a bezpečné používání chemických látek. Tyto standardy platí pro všechny společnosti bez ohledu na jejich pozici v dodavatelském řetězci a na výrobky, které vyrábějí, dovážejí, vyvážejí, dodávají nebo používají.

To znamená, že tyto právní předpisy se s největší pravděpodobností vztahují nějakým způsobem i na vaše podnikání. Tyto právní předpisy:

  • pokrývají všechna odvětví vyrábějící, dovážející, distribuující nebo používající chemické látky jako suroviny nebo konečné výrobky (nikoli pouze chemický průmysl),
  • pro vás platí bez ohledu na velikost vaší společnosti,
  • stanoví vaši odpovědnost za bezpečné používání látek, které uvádíte na trh nebo používáte,
  • vyžadují po každém účastníkovi dodavatelského řetězce, aby sděloval informace o bezpečném používání chemických látek,
  • dávají spotřebitelům právo ptát se na látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou obsaženy ve vašich předmětech.

Vaše povinnosti závisí na typu výrobků, které uvádíte na trh nebo používáte:

  • látky samotné, včetně kovů,
  • směsi nebo
  • předměty.

Pokud uvádíte na trh nebezpečné výrobky, budete muset splnit další požadavky. 

Pokud jsou tyto informace pro vás nové, začněte tímto. Nejprve identifikujte svou roli v dodavatelském řetězci pro každý výrobek a poté zjistěte, co se po vás požaduje. Jedna společnost může mít více než jednu úlohu.


 

Obrázek

 

Obrázek

 

Obrázek

 

Obrázek

 

Obrázek

 

Obrázek

 

Obrázek

 

Obrázek