Hodnocení limitních hodnot expozice látce na pracovišti

Hodnocení limitních hodnot expozice látce na pracovišti

Hodnocení limitních hodnot expozice látce na pracovišti

Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA vydává stanoviska k limitním hodnotám expozice na pracovišti podle směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách (2004/37/ES) a směrnice o chemických činitelích (98/24/ES) o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí látkám nacházejícím se na pracovišti.

Níže uvedená tabulka poskytuje aktuální informace o plánovaných, probíhajících nebo dokončených činnostech agentury ECHA v souvislosti s její prací týkající se limitních hodnot expozice na pracovišti.

There are currently no ongoing consultations.
 
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 23/02/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
Nitrosamines - - 15/02/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Boron and its compounds 233-139-2
215-575-5
215-540-4
215-125-8
10043-35-3
1332-77-0
1330-43-4
1303-86-2
22/01/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
2-chloro-1,3-butadiene (chloroprene) 204-818-0 126-99-8 11/12/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 28/11/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
2,3-epoxypropyl methacrylate (glycidyl methacrylate) 203-441-9 106-91-2 05/10/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,2-Dihydroxybenzene (Pyrocatechol) 204-427-5 120-80-9 04/10/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation Details
Silicon carbide fibres 206-991-8 409-21-2
308076-74-6
04/10/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation Details
1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 22/08/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 22/08/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
Cobalt and inorganic cobalt compounds 231-158-0 7440-48-4 30/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
Polycyclic aromatic hydrocarbons - - 30/01/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Welding fumes and fumes from other processes such as plasma cutting and air carbon arc gouging that generate fume in a way that is similar to welding (hereafter referred to as Welding fumes+). - - 01/12/2022 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Report completed Details
Cadmium and its inorganic compounds - - 17/05/2022 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Isoprene 201-143-3 78-79-5 22/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 03/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
Lead and its compounds - - 04/10/2021 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted Details
Asbestos - - 21/09/2021 ECHA Asbestos (Directive 2009/148/EC) Opinion adopted Details
Diisocyanates - - 11/06/2020 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted Details
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Benzene 200-753-7 71-43-2 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Nickel and its compounds - - 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Arsenic acid and its inorganic salts - - 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details