Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 29 července 2021. Database contains 23355 unique substances and contains information from 104287 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction mass of [3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-en-1-yl]methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol
946-070-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-09-2017 View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with iron sulfate and ammonium hydroxide
946-072-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-01-2018 View substance registered dossier
Oleyl lactateDermol OL (CAS Number 42175-36-0)
946-088-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-01-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium dodecyl sulfate, ammonium tetradecyl sulfate and ammonium alkoxy-alkyl sulfate
946-091-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-09-2017 View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono C16-20 (branched, even numbered) alkyl esters
946-099-2 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 08-09-2017 View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C16-20-(even numbered, branched and linear)-alkyl esters
946-101-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-09-2017 View substance registered dossier
Calcium hydrosilicate, reaction product of natural quartz sand and technical lime by a hydrothermal and tribochemical process
946-103-2 - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 16-01-2018 View substance registered dossier
N,N‘-di-C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. alkyl[1,2-ethanediylbis(amino-3,1-propanediyl)]diamines
946-124-7 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-08-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
946-126-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-03-2020 View substance registered dossier
Silicone rubber base compounds, manufacture of, by-product from, thermally separated fraction
946-132-0 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-09-2017 View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-03-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium tris(D-gluconato(2-)-κO1,κO2)ferrate(3-) and Sodium chloride
946-138-3 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-03-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenyl-6-[(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-8-yl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine and 6,6'-methanediylbis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine)
946-144-6 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 19-09-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-ethylhexyl) terephthalate, butyl 2-ethylhexyl terephthalate, and dibutyl terephthalate
946-149-3 1571954-81-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 24-10-2019 View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, potassium salts
946-154-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol monooleate and 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol dioleate
946-155-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-09-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutylaluminiumcyclohexylamine and (cyclohexylamino)(isobutyl)aluminium hydride
946-162-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-11-2017 View substance registered dossier
2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer
946-188-6 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-05-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene with 3,5,5-trimethylhexan-1-ol
946-190-7 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-11-2017 View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
946-191-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-01-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6,6-trimethylcycloheptanone and 3-(1,1-dimethoxyethyl)-1,1-dimethylcyclohexane
946-194-9 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-12-2017 View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts
946-212-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-09-2020 View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-08-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one and 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one
946-245-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-10-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of docosanoic acid and icosanoic acid and linoleic acid and linolenic acid and oleic acid and palmitic acid and stearic acid
946-247-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-11-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-7-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate and 3,7-dimethyloctyl 3-methyl-2-butenoate and citronellyl 3-methylcrotonate
946-248-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one
946-252-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 24-04-2018 View substance registered dossier
Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation
946-253-9 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 08-02-2021 View substance registered dossier
C12-18-(even numbered, C18 unsaturated)-alkylamines acetates
946-260-7 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-10-2018 View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with copper sulfate and ammonium hydroxide
946-272-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-08-2018 View substance registered dossier
2,6,6,7,8,8-hexamethyl-3,3a,4,5,5a,6,7,8-octahydro-2H-indeno[4,5-b]furan, 1,1,2,3,3-pentamethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-inden-4-one and rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4H-inden-4-one
946-273-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-11-2017 View substance registered dossier
(1R,3S)-3-aminocyclopentan-1-ol benzoate
946-279-0 1846582-38-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-06-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(1R)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and rel-(1R,2S)-2,6,6-trimethylcycloheptanol
946-281-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-01-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of [(1R*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate and [(1S*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate
946-282-7 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
(cyclohex-3-en-1-yl)methyl 2-hydroxypropanoate
946-283-2 1864727-96-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 18-01-2019 View substance registered dossier
(1S)-1-cyclopropylethanamine; (2R)-2-hydroxy-2-phenyl-acetic acid
946-290-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-10-2020 View substance registered dossier
Di-(4)-cyclooct-4-en-1-yl carbonate
946-305-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-12-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]-, chloride and 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]- , chloride
946-308-7 - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 30-01-2018 View substance registered dossier
Reaction products of petrolatum (petroleum), oxidized, esterified with methanol
946-318-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-09-2019 View substance registered dossier
reaction mass of m-cresol and pentanoic acid
946-319-7 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-10-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 6,6'-(2,2-Propanediyl)bis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine) and N-({4-[2-(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-6-yl)propan-2-yl]phenoxy}methyl)aniline
946-322-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-11-2017 View substance registered dossier
Reaction Mass of (4R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene and (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene
946-324-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with zinc sulfate and sodium hydroxide
946-329-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-09-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)-4-sulfamoylphenolate (2-)] cobaltate (1-) and sodium bis[2-[[5-(aminosulphonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
946-331-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-11-2017 View substance registered dossier
reaction mass of 4-(4-methoxyphenyl)-N-[2-4-methoxyphenyl)ethyl]butan-2-amine and propan-2-ol and hydrochloric acid
946-332-8 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-11-2017 View substance registered dossier
Schiff bases, benzylidene, C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated alkyl
946-333-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-11-2017 View substance registered dossier
sodium potassium (E)-3-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
946-337-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-12-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium tris [[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (3-)] and potassium [[(quinolin-8-olate (-1)] bis[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (2-)]
946-338-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-03-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate
946-342-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-04-2018 View substance registered dossier
[5-(methanesulfonyl)pyridin-2-yl]methanaminium chloride
946-348-5 848141-14-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of [3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-en-1-yl]methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol 946-070-4 - - View substance registered dossier
SA DABEER C/ Pasaje Arrahona 18 2º 08210 Barbera del Vallés Spain Spain Active Reaction products of sodium glucoheptonate with iron sulfate and ammonium hydroxide 946-072-5 - - View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. (OR3) Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active Oleyl lactateDermol OL (CAS Number 42175-36-0) 946-088-2 - - View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active Reaction mass of ammonium dodecyl sulfate, ammonium tetradecyl sulfate and ammonium alkoxy-alkyl sulfate 946-091-9 - - View substance registered dossier
Henkel Italia Operations S.r.L. Via Amoretti 78 20157 Mailand Italy Italy Cease Manufacture Phosphoric acid, mono C16-20 (branched, even numbered) alkyl esters 946-099-2 - 2019 View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active Phosphoric acid, mono- and di-C16-20-(even numbered, branched and linear)-alkyl esters 946-101-1 - - View substance registered dossier
Celitement GmbH & Co.KG Herrmann-von-Helmholtz-Platz 1 76344 Eggenstein-Leopoldshafen Germany Germany Active Calcium hydrosilicate, reaction product of natural quartz sand and technical lime by a hydrothermal and tribochemical process 946-103-2 - 2018 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active N,N‘-di-C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. alkyl[1,2-ethanediylbis(amino-3,1-propanediyl)]diamines 946-124-7 - 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate 946-126-8 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate 946-126-8 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate 946-126-8 - 2020 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Silicone rubber base compounds, manufacture of, by-product from, thermally separated fraction 946-132-0 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-) 946-134-1 164651-56-3 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-) 946-134-1 164651-56-3 - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-) 946-134-1 164651-56-3 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals AB Stenunge Allé 3 - SE-444 85 Stenungsund - Sweden Sweden Active Reaction mass of Trisodium tris(D-gluconato(2-)-κO1,κO2)ferrate(3-) and Sodium chloride 946-138-3 - 2020 View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Reaction mass of 3-phenyl-6-[(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-8-yl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine and 6,6'-methanediylbis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine) 946-144-6 - - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Reaction mass of bis(2-ethylhexyl) terephthalate, butyl 2-ethylhexyl terephthalate, and dibutyl terephthalate 946-149-3 1571954-81-8 2019 View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, potassium salts 946-154-0 - - View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, potassium salts 946-154-0 - - View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active Reaction mass of 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol monooleate and 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol dioleate 946-155-6 - - View substance registered dossier
LANXESS Organometallics GmbH Justus-von-Liebig Str. 1620 59192 Bergkamen 05 Germany Germany Active Reaction mass of diisobutylaluminiumcyclohexylamine and (cyclohexylamino)(isobutyl)aluminium hydride 946-162-4 - - View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France France Active 2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer 946-188-6 - - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid 2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer 946-188-6 - 2021 View substance registered dossier
Aqdot Ireland Limited 88 Harcourt Street 2, D02Dk18 Dublin Ireland Ireland Active 2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer 946-188-6 - 2019; 2021 View substance registered dossier
BYK-Chemie GmbH Abelstr. 45 DE-46483 Wesel Germany Germany Active Reaction mass of reaction products of 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene with 3,5,5-trimethylhexan-1-ol 946-190-7 - - View substance registered dossier
Solvay P&S GmbH-2 Hans-Bockler-Allee 20 30173 Hannover Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 946-191-2 - - View substance registered dossier
Solvay P&S GmbH-1 Hans-Bockler-Allee 20 30173 Hannover Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 946-191-2 - - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 946-191-2 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 2,6,6-trimethylcycloheptanone and 3-(1,1-dimethoxyethyl)-1,1-dimethylcyclohexane 946-194-9 - - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 05 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts 946-212-5 - 2019 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts 946-212-5 - 2019; 2020 View substance registered dossier
Shepherd Europe SARL PI 275, rue de Lorraine 88500 Juvaincourt France France Active Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts 946-212-5 - - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts 946-212-5 - - View substance registered dossier
Anthesis (Ireland) Limited 20 The Black Church St Mary's Place D07 P4AX Dublin Ireland Ireland Active Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched 946-239-2 - 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched 946-239-2 - - View substance registered dossier
IFF OR NL2 International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221JT Hilversum Noord-Holland Netherlands Netherlands Active Reaction mass of (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one and 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one 946-245-5 - - View substance registered dossier
CARILENE 7 rue du chant des oiseaux 78360 Montesson France France Active Reaction mass of docosanoic acid and icosanoic acid and linoleic acid and linolenic acid and oleic acid and palmitic acid and stearic acid 946-247-6 - 2017 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active Reaction mass of 3,7-dimethyloct-7-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate and 3,7-dimethyloctyl 3-methyl-2-butenoate and citronellyl 3-methylcrotonate 946-248-1 - 2020 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one 946-252-3 - - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Caplinq Europe B.V. Industrieweg 15E 1566JN Assendelft - Netherlands Netherlands Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Robertet 37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse France France Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
sa plantes aromatiques du diois les marcelons 26340 Vercheny France France Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - 2021 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ICFP Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
WANXIANG IRELAND FLAVORS & FRAGRANCES CO., LIMITED 302, THE CAPEL BUILDING, MARY’S ABBEY DUBLIN 7 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
F.D.Copeland & Sons (Europe) Limited 38 Upper Mount street D02 PR89 Dublin Ireland Ireland Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Sensient Fragrances, S.A.U. Crta. Armilla Km 2, 5 18100 Armilla Granada Spain Spain Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - 2018 View substance registered dossier
Yordas GmbH Yordas GmbH Äußere Nürnberger Straße 62 91301 Forchheim Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Sensient Technologies Europe GmbH Geesthachter Straße 103 21502 Geesthacht Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Duellberg Konzentra GmbH & Co. KG Obenhauptstr.3 22335 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
ADM WILD Europe GmbH & Co. KG Rudolf-Wild-Strasse 107-115 69214 Eppelheim Baden-Württemberg Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
H. REYNAUD & FILS La Cheminade 26570 MONTBRUN LES BAINS France France Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Johann Voegele KG Bahnhofstrasse 143 74348 Lauffen Baden-Württemberg Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0261 Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - 2017 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation 946-253-9 - - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active C12-18-(even numbered, C18 unsaturated)-alkylamines acetates 946-260-7 - 2018 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active C12-18-(even numbered, C18 unsaturated)-alkylamines acetates 946-260-7 - 2017; 2018 View substance registered dossier
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. VILADOMAT, 321 5º 08029 BARCELONA Spain Spain Active Reaction products of sodium glucoheptonate with copper sulfate and ammonium hydroxide 946-272-2 - - View substance registered dossier
SA DABEER C/ Pasaje Arrahona 18 2º 08210 Barbera del Vallés Spain Spain Active Reaction products of sodium glucoheptonate with copper sulfate and ammonium hydroxide 946-272-2 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 2,6,6,7,8,8-hexamethyl-3,3a,4,5,5a,6,7,8-octahydro-2H-indeno[4,5-b]furan, 1,1,2,3,3-pentamethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-inden-4-one and rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4H-inden-4-one 946-273-8 - - View substance registered dossier
Euticals SAS ZI de Laville 47240 BON-ENCONTRE France France Active (1R,3S)-3-aminocyclopentan-1-ol benzoate 946-279-0 1846582-38-4 - View substance registered dossier
PCAS 21 Chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc - CS33167 69134 ECULLY France France Active (1R,3S)-3-aminocyclopentan-1-ol benzoate 946-279-0 1846582-38-4 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of rel-(1R)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and rel-(1R,2S)-2,6,6-trimethylcycloheptanol 946-281-1 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of [(1R*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate and [(1S*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate 946-282-7 - 2018; 2019 View substance registered dossier
Symrise A4 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of [(1R*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate and [(1S*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate 946-282-7 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (cyclohex-3-en-1-yl)methyl 2-hydroxypropanoate 946-283-2 1864727-96-7 - View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Active (1S)-1-cyclopropylethanamine; (2R)-2-hydroxy-2-phenyl-acetic acid 946-290-0 - - View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Active (1S)-1-cyclopropylethanamine; (2R)-2-hydroxy-2-phenyl-acetic acid 946-290-0 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active Di-(4)-cyclooct-4-en-1-yl carbonate 946-305-0 - - View substance registered dossier
Inolex GmbH Unter den Linden 21 10117 Berlin Germany Germany Active Reaction mass of 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]-, chloride and 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]- , chloride 946-308-7 - - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Reaction products of petrolatum (petroleum), oxidized, esterified with methanol 946-318-1 - - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Reaction products of petrolatum (petroleum), oxidized, esterified with methanol 946-318-1 - 2019 View substance registered dossier
Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH Karlstr. 15-39, 42-44 32423 Minden Nordrhein-Westphalen Germany Germany Active reaction mass of m-cresol and pentanoic acid 946-319-7 - - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Reaction mass of 6,6'-(2,2-Propanediyl)bis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine) and N-({4-[2-(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-6-yl)propan-2-yl]phenoxy}methyl)aniline 946-322-3 - 2017 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 7 Parc Industriel Le Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction Mass of (4R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene and (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene 946-324-4 - 2018 View substance registered dossier
SA DABEER C/ Pasaje Arrahona 18 2º 08210 Barbera del Vallés Spain Spain Active Reaction products of sodium glucoheptonate with zinc sulfate and sodium hydroxide 946-329-1 - 2018 View substance registered dossier
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. VILADOMAT, 321 5º 08029 BARCELONA Spain Spain Active Reaction products of sodium glucoheptonate with zinc sulfate and sodium hydroxide 946-329-1 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of hydrogen bis[2-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)-4-sulfamoylphenolate (2-)] cobaltate (1-) and sodium bis[2-[[5-(aminosulphonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) 946-331-2 - - View substance registered dossier
Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH Karlstr. 15-39, 42-44 32423 Minden Nordrhein-Westphalen Germany Germany Active reaction mass of 4-(4-methoxyphenyl)-N-[2-4-methoxyphenyl)ethyl]butan-2-amine and propan-2-ol and hydrochloric acid 946-332-8 - - View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Schiff bases, benzylidene, C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated alkyl 946-333-3 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active sodium potassium (E)-3-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 946-337-5 - 2018 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active sodium potassium (E)-3-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 946-337-5 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of sodium tris [[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (3-)] and potassium [[(quinolin-8-olate (-1)] bis[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (2-)] 946-338-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of sodium tris [[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (3-)] and potassium [[(quinolin-8-olate (-1)] bis[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (2-)] 946-338-0 - - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate 946-342-2 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate 946-342-2 - - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate 946-342-2 - - View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Active [5-(methanesulfonyl)pyridin-2-yl]methanaminium chloride 946-348-5 848141-14-0 - View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Active [5-(methanesulfonyl)pyridin-2-yl]methanaminium chloride 946-348-5 848141-14-0 - View substance registered dossier

export-type

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.