Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 02 března 2021. Database contains 23184 unique substances and contains information from 93505 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
1'-(phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile
282-544-0 84254-97-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-06-2018 View substance registered dossier
1'-acetonaphthone
213-384-1 941-98-0 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
1(4H)-Naphthalenone, 8-aminodibromo-5-hydroxy-4-imino
602-259-0 12222-74-1 No longer Valid Full Joint No longer valid 26-03-2018 View substance registered dossier
1,1''-isopropylidenediferrocene
235-719-0 12609-95-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-08-2018 View substance registered dossier
1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol
203-041-4 102-60-3 null Full Joint 1 000+ tonnes per annum 19-10-2020 View substance registered dossier
1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol
204-528-4 122-20-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 29-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene
217-568-2 1889-67-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-02-2020 View substance registered dossier
1,1'-(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(cyclohexane)
254-227-7 38970-72-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-03-2019 View substance registered dossier
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene
228-846-8 6362-80-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-07-2018 View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
221-112-8 3006-93-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-02-2021 View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)bis[2-methylaziridine]
231-617-5 7652-64-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-09-2018 View substance registered dossier
1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one
616-020-3 7381-13-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2017 View substance registered dossier
1,1'-(2,3-dimethylbutane-2,3-diyl)bis[4-(propan-2-yl)benzene]
449-400-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-05-2016 View substance registered dossier
1,1'-(4-chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene]
221-998-6 3312-04-7 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 01-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
229-175-3 6422-83-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-02-2019 View substance registered dossier
1,1'-(benzene-1,3-diyldimethanediyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione)
695-930-2 13676-53-4 null Full Joint 1 - 10 tonnes per annum 05-08-2020 View substance registered dossier
1,1'-(chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene]
255-002-6 40615-36-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-08-2018 View substance registered dossier
1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene]
284-366-9 84852-53-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 24-09-2019 View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene]
306-832-3 97416-84-7 null Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum 14-04-2020 View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene]
244-617-5 21850-44-2 null Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum 08-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea)
416-600-4 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-11-2020 View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea)
416-600-4 - Active Full Joint Tonnage data confidential 04-05-2011 View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide
237-163-4 13676-54-5 null Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum 29-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol
224-536-1 4402-30-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2020 View substance registered dossier
1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol
254-075-1 38668-48-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-04-2020 View substance registered dossier
1,1'-[(3-{bis[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)imino]dipropan-2-ol
816-324-8 2044770-20-7 null Full Joint 10 - 100 tonnes per annum 05-08-2020 View substance registered dossier
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone]
250-961-7 32220-82-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-06-2019 View substance registered dossier
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone
223-912-2 4118-16-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 06-11-2019 View substance registered dossier
1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol
264-261-4 63469-23-8 null Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum 08-08-2020 View substance registered dossier
1,1'-[ethane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzene
210-723-5 622-20-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2018 View substance registered dossier
1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione]
264-637-8 64051-50-9 null Full Joint Tonnage Data Confidential 25-08-2020 View substance registered dossier
1,1'-[methylenebis(oxy)]dibutane
219-909-0 2568-90-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-02-2020 View substance registered dossier
1,1'-[methylenebis(sulphonyl)]diethylene
221-909-0 3278-22-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-03-2018 View substance registered dossier
1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
212-133-3 764-99-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-09-2019 View substance registered dossier
1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile)
218-254-8 2094-98-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-01-2019 View substance registered dossier
1,1'-carbonylbis-1H-imidazole
208-488-9 530-62-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-10-2019 View substance registered dossier
1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione
224-115-2 4203-77-4 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 13-05-2020 View substance registered dossier
1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one]
245-910-0 23847-08-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
1,1'-ethan-1,2-diylbisbenzene, brominated
700-158-7 1092834-40-6 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 10-08-2009 View substance registered dossier
1,1'-iminodipropan-2-ol
203-820-9 110-97-4 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 22-07-2019 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(ethylferrocene)
310-202-3 37206-42-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 25-04-2018 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzene]
246-850-8 25327-89-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-08-2018 View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol
701-124-4 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 29-04-2019 View substance registered dossier
1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol
701-173-1 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-02-2019 View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol
701-040-8 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 21-02-2019 View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol
701-041-3 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 13-02-2019 View substance registered dossier
1,1'-trans-cyclohexane-1,4-diyldiurea
813-604-1 68533-01-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-04-2017 View substance registered dossier
1,1'-{(phenylmethanediyl)bis[(3-substituted benzene-4,1-diyl)diazene-2,1-diyl{1-[3-(dimethylamino)propyl]-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-5,3-diyl}]}dipyridinium chloride lactate salts
700-136-7 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2013 View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,-tridecafluorotetradecane
432-570-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-06-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 1'-(phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile 282-544-0 84254-97-7 - View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino Viejo del Pliego s/n 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active 1'-(phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile 282-544-0 84254-97-7 2018 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France - - 1'-acetonaphthone 213-384-1 941-98-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 1'-acetonaphthone 213-384-1 941-98-0 - View substance registered dossier
Sensient Colors Oldmedow Road PE30 4LA King's Lynn Norfolk United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1(4H)-Naphthalenone, 8-aminodibromo-5-hydroxy-4-imino 602-259-0 12222-74-1 2021 View substance registered dossier
Innospec Deutschland GmbH Thiesstrasse 61 44649 Herne Germany Germany Active 1,1''-isopropylidenediferrocene 235-719-0 12609-95-9 2018 View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
Caplinq Europe B.V. De Trompet 1126 1967 DA Heemskerk Netherlands - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG Talgraben 30 73312 Geislingen an der Steige Germany - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
Altropol Kunststoff GmbH Rudolf-Diesel-Str. 9 - 13 23617 Stockelsdorf Germany - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium - - 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2011; 2014; 2017; 2020 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2012; 2018 View substance registered dossier
DOW AGROSCIENCES B.V. (BE) Avenue des Arts 44 1040 Brussels Belgium Belgium Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
DOW AGROSCIENCES S.A.S. Equinoxe 2 1bis avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancourt France France Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2012; 2014; 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
REACH24H Consulting Group(acts as OR for NANJING HBL ALKYLOL AMINES CO., LTD. ) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2013; 2019 View substance registered dossier
FORTISCHEM a.s. M.R.Stefanika 1 972 71 Novaky Slovakia Slovakia Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2018; 2019 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-13 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2014 View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 - View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 2016 View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth floor 3011TA Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 2016 View substance registered dossier
United Initiators GmbH Dr. Gustav-Adolph-Str. 3 D-82049 Pullach Bavaria Germany Germany Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 2016; 2019 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH_NASL Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 1,1'-(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(cyclohexane) 254-227-7 38970-72-8 2019 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 115 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 2014; 2018 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 041 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Monpou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 - View substance registered dossier
Brunschwig Chemie BV hexaanweg 2 1041 AX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 2020 View substance registered dossier
REACH24H Consulting Group Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 2020 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 2021 View substance registered dossier
HOS-Technik GmbH Am Industriepark 5 9431 St. Stefan Austria Austria Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)bis[2-methylaziridine] 231-617-5 7652-64-4 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one 616-020-3 7381-13-7 - View substance registered dossier
BrüggemannChemical, L. Brüggemann GmbH & Co. KG Salzstrasse 131 74076 Heilbronn Baden-Württemberg Germany Germany Active 1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one 616-020-3 7381-13-7 2016 View substance registered dossier
United Initiators GmbH Dr. Gustav-Adolph-Str. 3 D-82049 Pullach Bavaria Germany Germany Active 1,1'-(2,3-dimethylbutane-2,3-diyl)bis[4-(propan-2-yl)benzene] 449-400-0 - 2013; 2016 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden - - 1,1'-(4-chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene] 221-998-6 3312-04-7 - View substance registered dossier
HOS-Technik GmbH Am Industriepark 5 9431 St. Stefan Austria Austria Active 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 229-175-3 6422-83-9 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 229-175-3 6422-83-9 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany - - 1,1'-(benzene-1,3-diyldimethanediyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione) 695-930-2 13676-53-4 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Biochemie GmbH Georg-Heyken-Str. 14 21147 Hamburg Germany Germany Active 1,1'-(chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene] 255-002-6 40615-36-9 2018 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013; 2014 View substance registered dossier
Rivendell International Rivendell House Co. Meath Stamullen Co. Meath Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CUC (On behalf of Unibrom CORP) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Sumitomo Electric Schrumpf-Produkte GmbH Oststrasse 89 22844 Norderstedt Germany Germany Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2019 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2012; 2013; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2016 View substance registered dossier
Canon Bretagne Les Landes de Beaugé 35341 LIFFRE Bretagne France France Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2012; 2013 View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Corporation Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013 View substance registered dossier
Biesterfeld Plastic GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. (OR1) Koningin Wilhelminaplein 30 Prinsenhof 1062 KR Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2014; 2017 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CUC Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 - View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
GREENCHEMICALS S.P.A. via Lavoratori Autobianchi 1 20832 Desio Monza-Brianza Italy - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
Red Orchid Consulting Oy Ltd Viherkallionkuja 3 I 59 02710 Espoo Finland - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. (OR1) Koningin Wilhelminaplein 30 Prinsenhof 1062 KR Amsterdam Netherlands - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CUC Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany - - 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
Sika Deutschland GmbH - OR Sika Manufacturing AG Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany Germany Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2011; 2013; 2016; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart Germany Germany Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2013; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
N.P.T. S.R.L. a Socio Unico Via Guido Rossa 2 40053 Valsamoggia- Loc. Crespellano Italy Italy Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2020 View substance registered dossier
SIKA France SA 101 Rue de Tolbiac B.P. 377 75626 Paris Cédex 13 France France Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2010; 2011; 2013; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Sika Polyurethane Manufacturing S.R.L. Via Crosa 23/31 Sede in Cerano 28065 Cerano (NO) Italy Italy Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2013; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
DEN BRAVEN FRANCE ZI LE MEUX 60881 LE MEUX France France Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2020 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Danish competent national authority. - - Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 MC-SQUARE Offices B-1831 Diegem Belgium - - 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
HOS-Technik GmbH Am Industriepark 5 9431 St. Stefan Austria - - 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Hitachi Chemical Europe GmbH Berliner Allee 22 40212 Duesseldorf Germany Germany - - 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany - - 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Structil 18, rue Lavoisier 91710 Vert-le-Petit France - - 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR19 Hambakenwetering 7 5231 DD 's-Hertogenbosch Netherlands - - 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium - - 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol 224-536-1 4402-30-6 - View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium Belgium Active 1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol 224-536-1 4402-30-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol 224-536-1 4402-30-6 2014; 2018 View substance registered dossier
LORD Germany GMBH Ottostrasse 28 41836 Hueckelhoven North Rhine - Westphalia Germany Germany Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
Avison Chemical GmbH Elisabethstr. 40 40217 Düsseldorf Germany Germany Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
ICSO Chemical Production Sp. z.o.o. Energetykow 4 47-225 Kedzierzyn-Kozle Opole Poland Poland Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 2018; 2019 View substance registered dossier
WELWIN CHEMICALS EUROPE LIMITED JAMES F. WALLACE & CO. 14 GLADSTONE STREET X91 YNH1 WATERFORD Ireland Ireland Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 2015; 2018; 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany - - 1,1'-[(3-{bis[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)imino]dipropan-2-ol 816-324-8 2044770-20-7 - View substance registered dossier
Texco Farben Produktionsgesellschaft mbH Salegaster Chaussee 06803 Greppin Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone] 250-961-7 32220-82-9 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone] 250-961-7 32220-82-9 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone] 250-961-7 32220-82-9 2018 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2016; 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
BASF Performance Products France S.A . 44, Quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 France France Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2019 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for NINGBO LONGXIN FINE CHEMICAL CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2019 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2018 View substance registered dossier
Huntsman Corporation Hungary Zrt P.O. Box 449 8105 Petfurdo Hungary - - 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 - View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain - - 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 - View substance registered dossier
TOSOH EUROPE B.V. Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands - - 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany - - 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 - View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands - - 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 - View substance registered dossier
Solutia Europe BV OR1 Ottergemsesteenweg Zuid 707 9000 Gent Belgium Belgium Active 1,1'-[ethane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzene 210-723-5 622-20-8 2018 View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - 1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione] 264-637-8 64051-50-9 - View substance registered dossier
LAMBIOTTE & Cie Avenue des Aubépines 18 1180 Brussels Belgium Belgium Active 1,1'-[methylenebis(oxy)]dibutane 219-909-0 2568-90-3 2014; 2016; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 1,1'-[methylenebis(sulphonyl)]diethylene 221-909-0 3278-22-6 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acting as OR for JIAO ZUO XIN JING TECHNOLOGY CO., LTD) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 212-133-3 764-99-8 2017; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 212-133-3 764-99-8 2013 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. in its legal capacity as Only Representative of PRC DeSoto International Inc. - OR5 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 212-133-3 764-99-8 - View substance registered dossier
FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstrasse 12 41468 Neuss Germany Germany Germany Active 1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile) 218-254-8 2094-98-6 2019 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile) 218-254-8 2094-98-6 - View substance registered dossier
Astellas Ireland Co.Ltd Damastown Road Damastown Industrial Park NA Mulhuddart Dublin 15 Ireland Ireland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Nagase (Europa) GmbH Werdener Straße 4 40227 Düsseldorf Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst H 831 (Room A0472) z.Hd. Hr. Dr. Schwind 65926 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. TO Utca 1-5 POB 110 1325 BUDAPEST Ujpest Hungary Hungary Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 2015; 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(ZHEJIANG HUTU PHARMCHEM CO., LTD.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Chr. Olesen ChemPharm GmbH Gustav-Becker-Strasse 20B 21218 Seevetal Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy Italy Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. (acting as OR for Survival Technologies Private Limited) Vänrikinkuja 3 JK 21, FI-02600 Espoo Finland Finland Finland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 043 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
- - - - 1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione 224-115-2 4203-77-4 - View substance registered dossier
Texco Farben Produktionsgesellschaft mbH Salegaster Chaussee 06803 Greppin Germany - - 1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione 224-115-2 4203-77-4 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary - - 1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione 224-115-2 4203-77-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 2016; 2017; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 - View substance registered dossier
MERIDIANA HOLDING S.r.l. Piazza della Meridiana n. 3/1 16124 Genova Italy Italy Active 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 2018 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-ethan-1,2-diylbisbenzene, brominated 700-158-7 1092834-40-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2014 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2012; 2013; 2019 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-1 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 - View substance registered dossier
REACH24H Consulting Group(acts as OR for NANJING HBL ALKYLOL AMINES CO., LTD. ) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2014; 2019 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2014; 2019 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 - View substance registered dossier
Innospec Deutschland GmbH Thiesstrasse 61 44649 Herne Germany Germany Active 1,1'-isopropylidenebis(ethylferrocene) 310-202-3 37206-42-1 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (MIK) Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road DB12XV7K Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A1 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 2013; 2020 View substance registered dossier
COIM SpA Via delle Azalee, 19 20090 Buccinasco (MI) Italy Italy Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 2013 View substance registered dossier
CECA Belgium Avenue Louise 149/24 B-1050 Bruxelles Belgium Belgium Belgium Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 2011; 2014; 2015; 2017; 2020 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 148 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 - View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-isopropylidenebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzene] 246-850-8 25327-89-3 2018 View substance registered dossier
PLIXXENT GmbH & Co. KG Mittelkamp 112 26125 Oldenburg Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2017; 2019 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG OR US_001257 Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2017; 2019 View substance registered dossier
Huntsman International (Italy) Via Mazzini 58 21020 Ternate Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2019 View substance registered dossier
DOW ITALIA S.R.L. Via F. Albani 65 20148 Milano Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2019 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2019 View substance registered dossier
COVESTRO, S.L. C/. Feixa LLarga, 7 08040 Barcelona Spain Spain Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2019 View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2019 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2013; 2014; 2016; 2019 View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2019 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2014; 2016; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol 701-173-1 - 2011; 2012; 2013; 2014; 2019 View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol 701-040-8 - 2012; 2013; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
BorsodChem Bolyai ter 1 3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol 701-040-8 - 2012; 2013; 2014; 2019 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol 701-040-8 - 2011; 2012; 2013; 2014; 2019 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2014; 2018 View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2014; 2018 View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2012; 2014; 2018 View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2012; 2014; 2017; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-trans-cyclohexane-1,4-diyldiurea 813-604-1 68533-01-7 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 1,1'-{(phenylmethanediyl)bis[(3-substituted benzene-4,1-diyl)diazene-2,1-diyl{1-[3-(dimethylamino)propyl]-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-5,3-diyl}]}dipyridinium chloride lactate salts 700-136-7 - 2011; 2013 View substance registered dossier
Chr. Olesen ChemPharm GmbH Gustav-Becker-Strasse 20B 21218 Seevetal Germany Germany Active 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,-tridecafluorotetradecane 432-570-5 - - View substance registered dossier
Fluorochemika Poland Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów Poland Poland Active 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,-tridecafluorotetradecane 432-570-5 - 2016 View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,-tridecafluorotetradecane 432-570-5 - - View substance registered dossier
Miteni S.p.A. Località Colombara 91 36070 Trissino (VI) Italy Italy Cease Manufacture 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,-tridecafluorotetradecane 432-570-5 - 2019 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2