Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 20 ledna 2021. Database contains 23121 unique substances and contains information from 101751 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
(2S)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile
807-388-8 207557-35-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-04-2019 View substance registered dossier
(2S)-1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
928-037-6 2752-38-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
617-556-0 84348-37-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-03-2020 View substance registered dossier
(2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate
941-167-8 1584709-99-8 null Full Joint 0 - 10 tonnes per annum 25-03-2020 View substance registered dossier
(2S)-1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydropyrrole-2-carboxylic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine
618-453-3 90104-21-5 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-(1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL)PENTANEDIOIC ACID
608-945-6 340-90-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-09-2019 View substance registered dossier
(2S)-2-(2-AMINO-5-CHLOROPHENYL)-4-CYCLOPROPYL-1,1, 1-TRIFLUOROBUT-3-YN-2-OL METHANESULFONATE (1:1.5)
610-316-6 467426-34-2 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
811-504-2 33643-46-8 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid
606-944-5 22161-81-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2019 View substance registered dossier
(2S)-2-(benzyloxy)-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
601-832-2 122151-32-0 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-(benzyloxy)propanal
617-235-5 81445-44-5 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid
431-620-3 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-02-2012 View substance registered dossier
(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid
431-620-3 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-05-2017 View substance registered dossier
(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid
431-620-3 - null Intermediate Joint Intermediate Use Only 13-06-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-[(4-chlorobenzoyl)oxy]propanoic acid
817-559-9 1047975-16-5 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-[(5α,7α)-3,6-dimethoxy-17-methyl-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol
605-274-0 16196-70-6 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-[(5α,7α)-3,6-dimethoxy-17-methyl-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol
605-274-0 16196-70-6 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid
696-164-1 34306-42-8 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-11-2011 View substance registered dossier
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 22-11-2011 View substance registered dossier
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-11-2011 View substance registered dossier
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6 - null Intermediate Joint Intermediate Use Only 23-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-02-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoic acid
617-393-5 82834-12-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-07-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid;hydrochloride
611-205-5 5486-79-3 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanal semicarbazone hydrochloride (1:1)
940-825-1 - null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride
471-490-5 7682-20-4 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 23-11-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride
471-490-5 7682-20-4 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 15-12-2008 View substance registered dossier
(2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide
620-285-0 902146-43-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-06-2012 View substance registered dossier
(2S)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone
601-833-8 122151-38-6 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-2-{[(1E)-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene]amino}-3-methylbutanoic acid
609-516-6 38075-43-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-01-2018 View substance registered dossier
(2S)-3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl-1-propanonone
477-290-4 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 02-04-2020 View substance registered dossier
(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoic acid
670-305-7 40371-51-5 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic acid
443-560-5 88784-33-2 null NONS Individual Tonnage Data Confidential 26-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-5-amino-2-[(aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid
700-144-0 13115-71-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-02-2010 View substance registered dossier
(2S)-5-amino-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}-5-oxopentanoic acid
475-290-9 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 26-02-2010 View substance registered dossier
(2S)-5-amino-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}-5-oxopentanoic acid
475-290-9 - null NONS Individual Tonnage Data Confidential 30-03-2020 View substance registered dossier
(2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride (1:1)
695-797-0 93601-86-6 null Full Joint 1 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride (1:1)
695-797-0 93601-86-6 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 25-03-2020 View substance registered dossier
(2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-aminium (2R)-(2-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
814-350-4 1352917-66-8 null Full Joint 1 - 10 tonnes per annum 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-889-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-2-[(2S)-oxiran-2-yl]chromane
603-314-1 129050-23-3 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-2-[(2S)-oxiran-2-yl]chromane
603-314-1 129050-23-3 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 30-04-2020 View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid
810-842-8 129101-36-6 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 25-05-2020 View substance registered dossier
(2S)-[(tert-butoxycarbonyl)amino](3-hydroxytricyclo[3.3.1.1 3,7]dec-1-yl)acetic acid
700-361-0 361442-00-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-01-2014 View substance registered dossier
(2S)-[[(benzyloxy)carbonyl]amino](cyclohexyl)acetic acid
478-210-0 69901-75-3 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 19-10-2012 View substance registered dossier
(2S)-[[(benzyloxy)carbonyl]amino](cyclohexyl)acetic acid
478-210-0 69901-75-3 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 19-10-2012 View substance registered dossier
(2S)-[[(benzyloxy)carbonyl]amino](cyclohexyl)acetic acid
478-210-0 69901-75-3 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 05-11-2012 View substance registered dossier
(2S)-but-3-yn-2-yl methanesulfonate
857-677-8 73647-37-7 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 11-08-2020 View substance registered dossier
(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide
617-525-1 84057-95-4 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
JSC "Olainfarm" Rupnicu str. 5 LV-2114 Olaine Latvia Latvia Active (2S)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile 807-388-8 207557-35-5 2019 View substance registered dossier
MOEHS BCN, S.L. C/ Zenc, 12 08755 Castellbisbal Barcelona Spain Spain Active (2S)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile 807-388-8 207557-35-5 - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy - - (2S)-1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid 928-037-6 2752-38-7 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid 617-556-0 84348-37-8 2020 View substance registered dossier
Amri Italy S.r.l. VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, n. 9 20121 Milano Italy Italy Active (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid 617-556-0 84348-37-8 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France - - (2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate 941-167-8 1584709-99-8 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (2S)-1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydropyrrole-2-carboxylic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine 618-453-3 90104-21-5 - View substance registered dossier
Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116 68305 Mannheim Germany Germany Active (2S)-2-(1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL)PENTANEDIOIC ACID 608-945-6 340-90-9 2019 View substance registered dossier
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France - - (2S)-2-(2-AMINO-5-CHLOROPHENYL)-4-CYCLOPROPYL-1,1, 1-TRIFLUOROBUT-3-YN-2-OL METHANESULFONATE (1:1.5) 610-316-6 467426-34-2 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy - - (2S)-2-(2-AMINO-5-CHLOROPHENYL)-4-CYCLOPROPYL-1,1, 1-TRIFLUOROBUT-3-YN-2-OL METHANESULFONATE (1:1.5) 610-316-6 467426-34-2 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany - - (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone 811-504-2 33643-46-8 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid 606-944-5 22161-81-5 2019 View substance registered dossier
Lodichem S.r.l. Via delle Rimembranze, 1 26582 Mairano di Casaletto Lodigiano (Lodi) Italy Italy Active (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid 606-944-5 22161-81-5 - View substance registered dossier
LusoChimica S.p.A. Via Giotto, 9 23871 Lomagna (Lecco) Italy Italy Active (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid 606-944-5 22161-81-5 - View substance registered dossier
MinAscent Leuna Production GmbH Am Haupttor Gebäude 4208 06237 Leuna Germany - - (2S)-2-(benzyloxy)-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one 601-832-2 122151-32-0 - View substance registered dossier
MinAscent Leuna Production GmbH Am Haupttor Gebäude 4208 06237 Leuna Germany - - (2S)-2-(benzyloxy)propanal 617-235-5 81445-44-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Evonik Rexim S.A.S. 33, Rue de Verdun 80400 Ham France France Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - 2011 View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
Swords Laboratories Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland Ireland Active (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - 2009; 2010; 2017 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy - - (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 431-620-3 - - View substance registered dossier
a.c.r.a.f. s.p.a. via guardapasso 1 04011 aprilia Italy - - (2S)-2-[(4-chlorobenzoyl)oxy]propanoic acid 817-559-9 1047975-16-5 - View substance registered dossier
Indivior UK Ltd Henry Boot Way HU4 7DY Hull United Kingdom - - (2S)-2-[(5α,7α)-3,6-dimethoxy-17-methyl-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol 605-274-0 16196-70-6 - View substance registered dossier
Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH Karlstr. 15-39, 42-44 32423 Minden Nordrhein-Westphalen Germany - - (2S)-2-[(5α,7α)-3,6-dimethoxy-17-methyl-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol 605-274-0 16196-70-6 - View substance registered dossier
Macfarlan Smith Limited Wheatfield Road EH11 2QA Edinburgh United Kingdom - - (2S)-2-[(5α,7α)-3,6-dimethoxy-17-methyl-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol 605-274-0 16196-70-6 - View substance registered dossier
Alkaloida Chemical Company Zrt. Kabay Janos 29 H-4440 Tiszavasvari Hungary - - (2S)-2-[(5α,7α)-3,6-dimethoxy-17-methyl-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol 605-274-0 16196-70-6 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid 696-164-1 34306-42-8 - View substance registered dossier
PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France - - (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid 696-164-1 34306-42-8 - View substance registered dossier
FARMHISPANIA S.A. Passeig del Riu Besós, 9-10 08160 Montmeló Barcelona Spain Spain Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
TAMARANG, S.A. Balmes, 84, 4-2 08008 Barcelona Barcelona Spain Spain Cease Manufacture (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - 2012 View substance registered dossier
ROLABO OUTSOURCING, S.L. Polígono Industrial Malpica. Calle J, nº 3-4 50016 Zaragoza Zaragoza Spain Spain Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain - - (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary - - (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Dutch competent national authority. - - Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst H 831 (Room A0472) z.Hd. Hr. Dr. Schwind 65926 Frankfurt am Main Germany Germany Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - 2010; 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
B.I.G. - OR634 Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Belgium Belgium Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - 2011; 2012; 2014; 2020 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
Huvepharma Italia s.r.l. Via Roberto Lepetit, 142 12075 GARESSIO (CN) Italy Italy Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - 2010; 2012 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - 2014 View substance registered dossier
MAPIC Europe NV EXCELSIORLAAN 83 1930 ZAVENTEM Belgium Belgium Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid 406-310-6 - - View substance registered dossier
ORIL INDUSTRIE 13 rue Auguste Desgenétais 76210 BOLBEC France France Active (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoic acid 617-393-5 82834-12-6 2019; 2020 View substance registered dossier
EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest Hungary - - (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid;hydrochloride 611-205-5 5486-79-3 - View substance registered dossier
Midas Pharma Polska Sp. z o.o. Ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa Poland - - (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid;hydrochloride 611-205-5 5486-79-3 - View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy - - (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanal semicarbazone hydrochloride (1:1) 940-825-1 - - View substance registered dossier
UCB Pharma S.A.(Belgium) Allée de la recherche, 60 1070 Brussels Belgium Belgium Active (2S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride 471-490-5 7682-20-4 2013; 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom Active (2S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride 471-490-5 7682-20-4 2020 View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active (2S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride 471-490-5 7682-20-4 - View substance registered dossier
MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GMBH Immermannstr.13 40210 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture (2S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride 471-490-5 7682-20-4 2013 View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active (2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide 620-285-0 902146-43-4 - View substance registered dossier
MinAscent Leuna Production GmbH Am Haupttor Gebäude 4208 06237 Leuna Germany - - (2S)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone 601-833-8 122151-38-6 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active (2S)-2-{[(1E)-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene]amino}-3-methylbutanoic acid 609-516-6 38075-43-3 2017; 2018 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium - - (2S)-3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl-1-propanonone 477-290-4 - - View substance registered dossier
Gruenenthal GmbH Zieglerstrasse 6 52078 Aachen Germany - - (2S)-3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl-1-propanonone 477-290-4 - - View substance registered dossier
Első Vegyi Industria ZRt. Kartács utca 6. H-1139 BUDAPEST Hungary - - (2S)-3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl-1-propanonone 477-290-4 - - View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany - - (2S)-4-amino-2-hydroxybutanoic acid 670-305-7 40371-51-5 - View substance registered dossier
ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France - - (2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic acid 443-560-5 88784-33-2 - View substance registered dossier
- - - - (2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic acid 443-560-5 88784-33-2 - View substance registered dossier
Evonik Rexim S.A.S. 33, Rue de Verdun 80400 Ham France France Active (2S)-5-amino-2-[(aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid 700-144-0 13115-71-4 - View substance registered dossier
Evonik Rexim S.A.S. 33, Rue de Verdun 80400 Ham France France Active (2S)-5-amino-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}-5-oxopentanoic acid 475-290-9 - - View substance registered dossier
- - - - (2S)-5-amino-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}-5-oxopentanoic acid 475-290-9 - - View substance registered dossier
Avara Shannon Pharmaceutical Services Limited Shannon Industrial Estate V14 FX09 Shannon Clare Ireland - - (2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride (1:1) 695-797-0 93601-86-6 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - (2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride (1:1) 695-797-0 93601-86-6 - View substance registered dossier
Avara Shannon Pharmaceutical Services Limited Shannon Industrial Estate V14 FX09 Shannon Clare Ireland - - (2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-aminium (2R)-(2-chlorophenyl)(hydroxy)acetate 814-350-4 1352917-66-8 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (2S)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane 930-889-9 - 2019 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (2S)-6-fluoro-2-[(2S)-oxiran-2-yl]chromane 603-314-1 129050-23-3 2019 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy - - (2S)-6-fluoro-2-[(2S)-oxiran-2-yl]chromane 603-314-1 129050-23-3 - View substance registered dossier
cordenpharma chenove 47, rue de Longvic 21300 Chenôve France - - (2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid 810-842-8 129101-36-6 - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active (2S)-[(tert-butoxycarbonyl)amino](3-hydroxytricyclo[3.3.1.1 3,7]dec-1-yl)acetic acid 700-361-0 361442-00-4 2010 View substance registered dossier
Piramal Healthcare UK Ltd Whalton Road NE61 3YA Morpeth Northumberland United Kingdom United Kingdom Active (2S)-[(tert-butoxycarbonyl)amino](3-hydroxytricyclo[3.3.1.1 3,7]dec-1-yl)acetic acid 700-361-0 361442-00-4 - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active (2S)-[(tert-butoxycarbonyl)amino](3-hydroxytricyclo[3.3.1.1 3,7]dec-1-yl)acetic acid 700-361-0 361442-00-4 2010; 2014 View substance registered dossier
Envigo Consulting Limited Woolley Road Alconbury PE28 4HS Huntingdon Cambridgeshire United Kingdom United Kingdom Cease Manufacture (2S)-[[(benzyloxy)carbonyl]amino](cyclohexyl)acetic acid 478-210-0 69901-75-3 2019 View substance registered dossier
Envigo Consulting Limited Woolley Road Alconbury PE28 4HS Huntingdon Cambridgeshire United Kingdom United Kingdom Cease Manufacture (2S)-[[(benzyloxy)carbonyl]amino](cyclohexyl)acetic acid 478-210-0 69901-75-3 2019 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (2S)-[[(benzyloxy)carbonyl]amino](cyclohexyl)acetic acid 478-210-0 69901-75-3 2019 View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France - - (2S)-but-3-yn-2-yl methanesulfonate 857-677-8 73647-37-7 - View substance registered dossier
Excella GmbH & Co. KG Nuernberger Str. 12 90537 Feucht Germany - - (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide 617-525-1 84057-95-4 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2