Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23445 unique substances and contains information from 104978 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-09-2013 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-07-2020 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 17-12-2018 View substance registered dossier
Dichloro(diphenyl)silane
201-251-0 80-10-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-08-2020 View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-05-2019 View substance registered dossier
Benzenesulphonohydrazide
201-255-2 80-17-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-05-2019 View substance registered dossier
Methyl benzenesulphonate
201-256-8 80-18-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2020 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-05-2014 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-03-2018 View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-yl acetate
201-265-7 80-26-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3 80-43-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
201-280-9 80-46-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 12-10-2021 View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-11-2010 View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2018 View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-08-2017 View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 07-10-2021 View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-10-2019 View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-05-2021 View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-09-2021 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-12-2020 View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-12-2018 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-02-2020 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2020 View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-08-2019 View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2020 View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-04-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-03-2021 View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-04-2021 View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-08-2017 View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-06-2021 View substance registered dossier
1,8-dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
201-360-3 81-55-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-06-2021 View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-06-2021 View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-02-2021 View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-03-2013 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-04-2020 View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-11-2017 View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride
201-383-9 81-88-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-05-2018 View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-04-2018 View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-04-2021 View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-03-2018 View substance registered dossier
1-aminoanthraquinone
201-423-5 82-45-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-02-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Only representative (No publishable name) - - Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
Brunschwig Chemie BV hexaanweg 2 1041 AX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2017 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Cease Manufacture 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Koehler Kehl GmbH Bremenwörtstrasse 4 77694 Kehl Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2014 View substance registered dossier
Volant-Chem GmbH Dr. Halft-Lohmar-Faillard-Huerter Salierring 47-53 50677 Koeln Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
S.Goldmann GmbH & Co. KG Schillerstr. 79 33609 Bielefeld Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2014; 2015; 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Cease Manufacture 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Livchem Logistics GmbH Fritz-Klatte-Strasse 8 D-65933 Frankfurt Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2017; 2020 View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2015; 2017; 2020 View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2020 View substance registered dossier
AMETECH SRL Via Matteotti, 62/64 20092 Cinisello Balsamo (Milano) Italy Italy Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2017; 2019 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2017; 2019 View substance registered dossier
INEOS Phenol GmbH Dechenstrasse 3 45966 Gladbeck Germany Germany Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2010; 2012 View substance registered dossier
versalis S.p.A. P.zza Boldrini 1 20097 San Donato Milanese MILANO Italy Italy Cease Manufacture α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2019 View substance registered dossier
INEOS Phenol Belgium N.V. Haven 1930, Geslecht 1 9130 Beveren Belgium Belgium Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2012 View substance registered dossier
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ul. Chemików 7 09-411 Płock Poland Poland Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2012; 2013 View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2013 View substance registered dossier
NOVAPEX 21 chemin de la Sauvegarde « 21 Ecully Parc » CS 33167 69134 ECULLY Cedex France France Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2011; 2012; 2013; 2016 View substance registered dossier
Petrex GmbH Wachtendonker Str. 11 D-47906 Kempen Germany Germany Active Benzenesulphonohydrazide 201-255-2 80-17-1 - View substance registered dossier
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Czech Republic Czech Republic Active Methyl benzenesulphonate 201-256-8 80-18-2 - View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Methyl benzenesulphonate 201-256-8 80-18-2 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide 201-258-9 80-20-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide 201-262-0 80-23-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active p-menth-1-en-8-yl acetate 201-265-7 80-26-2 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active p-menth-1-en-8-yl acetate 201-265-7 80-26-2 - View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2013; 2014; 2015; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 128 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
ARKEMA S.R.L. Socio Unico Via Pregnana 63 20017 Rho Milano Italy Italy Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(HongBaoLi Group Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Knoell NL-OR-047 Agro Business Park 75 6708PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2011; 2016 View substance registered dossier
Sinopec Europa GmbH Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Daoming Chemical Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna Austria Austria Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2021 View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2019; 2021 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 - View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2015; 2016 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France No longer Valid p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2020 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2016 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2019 View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2015; 2016 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-5 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2019 View substance registered dossier
Vertellus Specialties Belgium NV Havenlaan 86-C- bus 204 1000 Brussels Belgium Belgium Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Rudolf GmbH Altvaterstr. 58 - 64 82538 Geretsried Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Klaus F. Meyer GmbH Leiblstraße 3 67136 Fussgoenheim Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GMBH Immermannstr.13 40210 Duesseldorf Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 2017 View substance registered dossier
CSI-OR10DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
KUM YANG Europe GmbH Mergenthalerallee 79-81 65760 Eschborn Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 2014; 2017; 2021 View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active p-menthane-1,8-diol 201-288-2 80-53-5 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2015 View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 10 Avenue des Arts 10 1210 Brussels Belgium Belgium Active 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2012; 2015; 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2014; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2015 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017 View substance registered dossier
Sociedad de resinas naturales S.L Polígono de villa y tierra, nave 26, 40200 Cuéllar (Segovia) Castilla y León Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2021 View substance registered dossier
LURESA RESINAS S.L. Paseo de la Castellana 153, 8ºB 28046 MADRID Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
Kraton Chemical OY Nuottasaarentie 17 FIN-90400 OULU Finland Finland Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2015 View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical France SARL 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2019 View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
DRT OR FOR PINOVA 30 rue Gambetta BP 206 40105 Dax France France Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2019 View substance registered dossier
A V Pound & Co. Ltd Goolds Hill House Old Cork Road Ireland Mallow Co. Cork Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2018 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2012; 2017 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2020 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 2-bromobutyric acid 201-294-5 80-58-0 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2015; 2018 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
3M France SAS 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise Cedex France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ALTUGLAS S.R.L. Via Pregnana 63 CAP 20017 Milan RHO Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch Branch Ijesselstraat 41 5437 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Thailand Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
B.I.G. - OR646 Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K010) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011 View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-11 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
Gantrade Europe BVBA Blokhuisstraat 47 J 2800 Mechelen Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 156 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2015 View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-1 Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Ireland) Limited Unit 3D North Point House North Point Business Park, New Mallow Road T23 AT2P Cork Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
SHPP B.V. Plasticslaan 1 4612PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 087 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2012; 2019 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (052) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2014; 2016; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-5 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-13 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
PetroChina International (Netherlands) Company B.V Vasteland 78 HNK Rotterdam Scheepvaartkwartier 3011BN Rotterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Roehm America LLC - ORR1 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016; 2020 View substance registered dossier
KH Chemicals B.V. Scheepmakerij 260 3331 MB Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2017; 2020 View substance registered dossier
Opes International BV Overschiestraat 59 1062XD Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR LI Inc Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rt Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Performance Specialty Products Italy Srl Via Pontaccio 10 20121 Milano Lombardia Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ITCI Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 023 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SOLVENTIS EUROPE NV Sint Maartenstraat 1 B-2000 Antwerpen Belgium Belgium No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Stadex Nederland BV as OR for Shandong Boxbergerweg 119 7431PM Diepenveen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Henkel Belgium Operations N.V. Havenlaan 16 1080 Brussels Belgium Belgium No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-8 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
VAMP - TECH S.p.A. Via delle Industrie 10/12 20874 Busnago Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CellMark Deutschland GmbH Hamborner Straße 53 D - 40547 Düsseldorf Germany Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR LIUK Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-7 Postbus 48 NL-4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
Alpha OR MCC Japan Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019; 2021 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-20 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
Alpha OR MCC SAMAC Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Chemetall GmbH Trakehner Str. 3 60487 Frankfurt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2017 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 1 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Specialty Products Poland sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warsaw Poland Poland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ELGA EUROPE SRL Via della Merlata, 8 20014 NERVIANO MILANO Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Centre C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé S-44485 STENUNGSUND Sweden Sweden Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Oravicka 616 02801 Trstena Slovakia Slovakia Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 155 Parque Empresarial Las Tablas, Edifico 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2015 View substance registered dossier
Mitsubishi Polyester Film GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-6 Postbus 48 NL-4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ARKEMA B.V. headquarters Postbus 6030 3196 XH Vondelingenplaat Rotterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019; 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2012 View substance registered dossier
Alpha OR KMC Merseyweg 16 PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek RT Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Arpadis Benelux NV Desguinlei 88A 2018 Antwerp Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2013; 2021 View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019; 2020 View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Ricardo Nederland BV Catharijnesingel 33 3511 GC Utrecht Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 40 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 28 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Röhm Chemical Shanghai OR-R4 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016; 2020 View substance registered dossier
Galata Chemicals GmbH Chemiestrasse 22 68623 Lampertheim 06 Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Elementis Minerals B.V. Kajuitweg 8 1041AR Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2013; 2020 View substance registered dossier
Sakata INX España S.A. (JP) C/ Mercaders 24-26. Pol.Ind.Riera de Caldes E-08184 Palau Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-9 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - OA04 Rellinghauser Straße 1 – 11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2017 View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2012 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - OA02 Rellinghauser Straße 1 – 11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
B.I.G. - OR18190 Technische Schoolstraat 43a 2440 Geel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SRL Dental GmbH Giulinistr. 2 67065 Ludwigshafen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
INEOS Styrolution Europe GmbH Mainzer Landstrasse 50 60325 Frankfurt am Main Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-52 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(054) Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DKSH Italia S.r.l. Via Salvatore Rosa, 14 20156 Milano Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
ITW Performance Polymers, A Division of ITW Ireland Bay 150 Shannon Industrial Estate V14 DF82 Shannon Co. Clare Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
TramacoGmbH Lise-Meitner-Allee 8 25411 Tornesch Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-53 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
OMNOVA Solutions SAS (OR of OMNOVA Solutions Inc) 14 avenue des Tropiques ZA de Courtaboeuf 2, Villejust 91955 Courtaboeuf Cedex France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Dow France SAS 23 Avenue Jules Rimet 93200 La Plaine Saint Denis France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch branch Ijesselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Daimlerstrasse 19 86368 Gersthofen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
International Farg AB Box 44 SE 424 22 Angered Sweden Sweden Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
3M United Kingdom Plc 3M Centre, Cain Road RG12 8HT Bracknell - Berkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - OA01 Rellinghauser Straße 1 – 11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 017 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 129 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
Avery Dennison Materials Europe BV Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest Zuid-Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 060 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
TSGE_2019-054 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Celanese Europe BV The New Atrium Strawinskylaan 3105 1077 ZX Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011 View substance registered dossier
Mitsui and Co. Deutschland G.M.B.H. Head Office (Düsseldorf) Herzogstrasse 15 D-40217 Düsseldorf Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-13 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Huizhou China Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Centre C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Cease Manufacture Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Alpha OR LICC Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rt Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Alpha OR MCC Korea Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics BV Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SEAVIEW PROGRESS Zi du Capitou - 85 rue Louis Lépine 83600 Fréjus France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Henkel Italia Operations S.r.L. Via Amoretti 78 20157 Mailand Italy Italy Cease Manufacture Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Rd D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
COSMO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. Jasielska 10a 60-476 Poznań Poland Poland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018; 2021 View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Cease Manufacture Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
B.I.G. - OR634 Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
Caplinq Europe B.V. Industrieweg 15E 1566JN Assendelft - Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 2018 View substance registered dossier
Koemmerling Chemische Fabrik GmbH Zweibruecker Straße 200 66954 Pirmasens Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH-M04 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
LEUNA-Harze GmbH Am Haupttor, Bau 6619 D-06237 Leuna Germany Germany Germany Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Red Orchid Consulting Oy Ltd Viherkallionkuja 3 I 59 02710 Espoo, Finland. 02710 Espoo Finland Finland Active 1,1,3,3-tetramethylguanidine 201-302-7 80-70-6 - View substance registered dossier
Hertz&Selck GmbH&Co Tarpenring 23 22419 Hamburg Germany Germany Active 2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone 201-303-2 80-71-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone 201-303-2 80-71-7 - View substance registered dossier
Advanced Biotech Europe GmbH Flughafendamm 11 28199 Bremen Germany Germany Active 2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone 201-303-2 80-71-7 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone 201-303-2 80-71-7 2018 View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 201-304-8 80-73-9 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 201-304-8 80-73-9 2020 View substance registered dossier
ExponentOR51I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 201-304-8 80-73-9 2015; 2018 View substance registered dossier
MITSUI AND CO. ITALIA S.P.A. PIAZZA DEL LIBERTY 2 20121 MILAN Italy Italy Active 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 201-304-8 80-73-9 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 201-304-8 80-73-9 2021 View substance registered dossier
The National Chemical Company NCC House 42 Lower Leeson Street 2 Dublin Dublin Ireland Ireland Active 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 201-304-8 80-73-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 201-304-8 80-73-9 - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active Naphthalene-1,5-disulphonic acid 201-317-9 81-04-9 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Naphthalene-1,5-disulphonic acid 201-317-9 81-04-9 - View substance registered dossier
Menadiona SL Pol Ind Mas Puigvert, Ctra Nacional II Km 680, 5 08389 Palafolls Barcelona Spain Spain Active Naphthalene-1,5-disulphonic acid 201-317-9 81-04-9 - View substance registered dossier
Organike S.R.L. Via Matteotti, 19 20852 Villasanta (MB) Italy Italy Active Naphthalene-1,5-disulphonic acid 201-317-9 81-04-9 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(068) Germany Germany Active 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide 201-321-0 81-07-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide 201-321-0 81-07-2 2014; 2016 View substance registered dossier
PRODUCTOS ADITIVOS SA Av. La Ferreria, 40; Pol. Ind. La Ferreria E-08110 Montcada i Reixac Barcelona Spain Spain Active 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide 201-321-0 81-07-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 2013; 2015; 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 2021 View substance registered dossier
BASF Grenzach GmbH Köchlinstr. 1 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Cease Manufacture 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 2013 View substance registered dossier
3V Sigma S.p.A Torquato Tasso 58 24121 Bergamo Italy Italy Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 2011 View substance registered dossier
Steiner 9, route de Rouen 27950 Saint Marcel France France Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 2012 View substance registered dossier
Igcar Chemicals, S.L. Pol. Ind. Rubí Sud, c/ Domènech i Montaner, 35-55 08191 Rubí Barcelona Spain Spain Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 2020 View substance registered dossier
S.A. ROBAMA Carrer Antic Camí de Tordera, 63-69 PI Mas Puigvert 08389 PALAFOLLS Barcelona Spain Spain Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 2013 View substance registered dossier
Indulor Chemie GmbH Schulstrasse 3 49577 Ankum Niedersachsen Germany Germany Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid 201-325-2 81-11-8 - View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(Jiangxi Brother Pharmaceutical Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Cease Manufacture Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 2016 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 2013; 2014; 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 2018 View substance registered dossier
Artec Europe BV Vivaldistraat 3 7132 AG Lichtenvoorde Netherlands Netherlands Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 2019 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH-OR18 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 2013; 2018; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (AHB-Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(Hangzhou Xinfu Science & Technology Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 2016; 2017 View substance registered dossier
Fenchem Biochemie GmbH Mathias-Brüggen-Str. 146 50829 Köln Germany Germany Active Dexpanthenol 201-327-3 81-13-0 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 2018; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 2020 View substance registered dossier
WeylChem Höchst GmbH Brüningstr. 50 D-65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active α,α,2,6-tetrachlorotoluene 201-332-0 81-19-6 - View substance registered dossier
ICE S.p.A. Via Sicilia 8/10 42100 Reggio Emilia Italy Italy Active Dehydrocholic acid 201-335-7 81-23-2 - View substance registered dossier
ICE S.p.A. Via Sicilia 8/10 42100 Reggio Emilia Italy Italy No longer Valid Dehydrocholic acid 201-335-7 81-23-2 2019 View substance registered dossier
PharmaZell GmbH Rosenheimer Straße 43 D-83064 Raubling Germany Germany Active Cholic acid 201-337-8 81-25-4 - View substance registered dossier
ICE S.p.A. Via Sicilia 8/10 42100 Reggio Emilia Italy Italy No longer Valid Cholic acid 201-337-8 81-25-4 - View substance registered dossier
JSC Grindeks Krustpils street 53 LV-1057 Riga Latvia Latvia Active Cholic acid 201-337-8 81-25-4 - View substance registered dossier
ICE S.p.A. Via Sicilia 8/10 42100 Reggio Emilia Italy Italy Active Cholic acid 201-337-8 81-25-4 2013 View substance registered dossier
GENERORG KFT Szallas u. 16 1107 Budapest Hungary Hungary Active Cholic acid 201-337-8 81-25-4 - View substance registered dossier
Farmabios Spa Via Pavia, 1 27027 Gropello Cairoli PV Italy Italy Active Cholic acid 201-337-8 81-25-4 - View substance registered dossier
DIPHARMA FRANCIS srl Bissone, 5 20021 Baranzate Milano Italy Italy Active Cholic acid 201-337-8 81-25-4 - View substance registered dossier
Marenis Biochemicals GmbH Am Fruchtmarkt 6 55411 Bingen Germany Germany Active Cholic acid 201-337-8 81-25-4 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide 201-344-6 81-33-4 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
DCL Corporation (NL) B.V. OR1 Sortieweg 39 6219 NT Maastricht Netherlands Netherlands Active Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide 201-344-6 81-33-4 2021 View substance registered dossier
Sun Chemical A/S 7 Københavnsvej 112 4600 Køge Denmark Denmark Active Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide 201-344-6 81-33-4 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 2018 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 2020 View substance registered dossier
Brenntag Chemicals Distribution (Ireland) Ltd Unit 405 Greenogue Business Park, Rathcoole Dublin 24 Dublin Ireland Ireland Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 2016 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for NINGBO LONGXIN FINE CHEMICAL CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 - View substance registered dossier
Roha Polska sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A , 01-377 Warszawa 01-377 Warszawa Poland Poland Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 2021 View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 - View substance registered dossier
Iris Green s.r.l. V. Frediani, 34 59100 PRATO ITALY Italy Italy Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-346-7 81-39-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone 201-348-8 81-42-5 - View substance registered dossier
Hubergroup Italia Spa Via A. Meucci, 5/6/7 I-36050 Bolzano Vicentino (VI) Italy Italy Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2020 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2019; 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
Brenntag Chemicals Distribution (Ireland) Ltd Unit 405 Greenogue Business Park, Rathcoole Dublin 24 Dublin Ireland Ireland Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
Gladeveer GmbH Huchzermeierstr. 8a D-33611 BIELEFELD Ostwestfalen-Lippe Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Unicolour Limited Tandem Works Wakefield Road HD5 0AN Huddersfield West Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for NINGBO LONGXIN FINE CHEMICAL CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2019 View substance registered dossier
Roha Polska sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A , 01-377 Warszawa 01-377 Warszawa Poland Poland Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone