Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
1,1',1''-[methylidynetris(oxy)]trispropane
210-704-1 621-76-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-04-2013 View substance registered dossier
1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol
204-528-4 122-20-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene
217-568-2 1889-67-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-06-2021 View substance registered dossier
1,1'-(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(cyclohexane)
254-227-7 38970-72-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-03-2019 View substance registered dossier
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene
228-846-8 6362-80-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-07-2018 View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
221-112-8 3006-93-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-04-2021 View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)bis[2-methylaziridine]
231-617-5 7652-64-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-09-2018 View substance registered dossier
1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one
616-020-3 7381-13-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2017 View substance registered dossier
1,1'-(2,3-dimethylbutane-2,3-diyl)bis[4-(propan-2-yl)benzene]
449-400-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-05-2016 View substance registered dossier
1,1'-(4-chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene]
221-998-6 3312-04-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-08-2017 View substance registered dossier
1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
229-175-3 6422-83-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-02-2019 View substance registered dossier
1,1'-(benzene-1,3-diyldimethanediyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione)
695-930-2 13676-53-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 15-08-2018 View substance registered dossier
1,1'-(chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene]
255-002-6 40615-36-9 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-08-2018 View substance registered dossier
1,1'-(dodecylimino)dipropan-2-ol + 1,1'-(tetradecylimino)dipropan-2-ol
911-174-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-01-2013 View substance registered dossier
1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene]
284-366-9 84852-53-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 28-02-2021 View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene]
306-832-3 97416-84-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene]
244-617-5 21850-44-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 08-03-2021 View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea)
416-600-4 - Active Full Joint Tonnage data confidential 04-05-2011 View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea)
416-600-4 - Active Full Joint ≥ 100 tonnes 05-11-2020 View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide
237-163-4 13676-54-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 18-06-2021 View substance registered dossier
1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol
224-536-1 4402-30-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2020 View substance registered dossier
1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol
254-075-1 38668-48-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-04-2020 View substance registered dossier
1,1'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxy-2,1-phenylene)]]bisethan-1-one
240-302-1 16150-44-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-10-2018 View substance registered dossier
1,1'-[(3-{bis[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)imino]dipropan-2-ol
816-324-8 2044770-20-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-02-2021 View substance registered dossier
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone]
250-961-7 32220-82-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-06-2019 View substance registered dossier
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone
223-912-2 4118-16-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol
264-261-4 63469-23-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-07-2021 View substance registered dossier
1,1'-[ethane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzene
210-723-5 622-20-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2018 View substance registered dossier
1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione]
264-637-8 64051-50-9 Active Full Joint Tonnage data confidential 16-03-2020 View substance registered dossier
1,1'-[methylenebis(oxy)]dibutane
219-909-0 2568-90-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2021 View substance registered dossier
1,1'-[methylenebis(sulphonyl)]diethylene
221-909-0 3278-22-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-03-2018 View substance registered dossier
1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
212-133-3 764-99-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 19-09-2019 View substance registered dossier
1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile)
218-254-8 2094-98-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-05-2021 View substance registered dossier
1,1'-Bicyclohexyl, 4-(1E)-1-propen-1-yl-4'-propyl-, (trans,trans)-
608-148-3 279246-65-0 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-05-2020 View substance registered dossier
1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
210-014-0 602-09-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-05-2018 View substance registered dossier
1,1'-binaphthyl-8,8'-dicarboxylic acid
249-922-7 29878-91-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-09-2019 View substance registered dossier
1,1'-Biphenyl, 4'-butyl-3-fluoro-
935-978-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-12-2017 View substance registered dossier
1,1'-Biphenyl,3',4',5'-trifluoro-2-nitro
619-856-7 1056196-56-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-12-2019 View substance registered dossier
1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid,(3aR,4S,5R,6aS)-hexahydro-4-(hydroxymethyl)- 2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester
608-667-5 31752-99-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-04-2018 View substance registered dossier
1,1'-bis(diphenylphosphino) ferrocene
430-420-3 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1,1'-carbonylbis-1H-imidazole
208-488-9 530-62-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-07-2021 View substance registered dossier
1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione
224-115-2 4203-77-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-08-2019 View substance registered dossier
1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one]
245-910-0 23847-08-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-06-2021 View substance registered dossier
1,1'-iminodipropan-2-ol
203-820-9 110-97-4 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 22-07-2019 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(ethylferrocene)
310-202-3 37206-42-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 25-04-2018 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-09-2020 View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzene]
246-850-8 25327-89-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-08-2018 View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol
701-124-4 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-06-2021 View substance registered dossier
1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol
701-173-1 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-02-2019 View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol, butane-1,3-diol, propylene glycol and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) homopolymer
701-393-8 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-03-2019 View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol
701-041-3 - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 13-02-2019 View substance registered dossier
1,1'-methylenebis[4-fluorobenzene]
207-274-2 457-68-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-11-2010 View substance registered dossier
1,1'-{2-(2,4-difluorophenyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]propane-1,3-diyl}bis(1H-1,2,4-triazole)
928-141-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-11-2018 View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane
206-586-6 355-43-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-05-2018 View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodooctane
218-056-1 2043-57-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-03-2017 View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
216-600-2 1623-05-8 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-04-2019 View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane
459-520-5 132182-92-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-06-2020 View substance registered dossier
1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl )-3-pentanone
436-710-6 756-13-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodopropane
211-643-3 677-69-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-02-2020 View substance registered dossier
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane
207-079-2 431-89-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
1,1,1,2,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
216-703-2 1644-11-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-05-2018 View substance registered dossier
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
213-059-4 920-66-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-11-2019 View substance registered dossier
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
213-059-4 920-66-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2020 View substance registered dossier
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane
213-668-5 999-97-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-02-2021 View substance registered dossier
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane
213-668-5 999-97-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-05-2019 View substance registered dossier
1,1,1,3,3-pentachlorobutane
244-691-9 21981-33-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2010 View substance registered dossier
1,1,1,3,3-Pentafluoropropane
419-170-6 460-73-1 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
1,1,1,3,3-Pentafluoropropane
419-170-6 460-73-1 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 18-07-2017 View substance registered dossier
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
241-867-7 17928-28-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-10-2020 View substance registered dossier
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[3-(oxiranylmethoxy)propyl]trisiloxane
231-045-6 7422-52-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-04-2018 View substance registered dossier
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane
241-881-3 17955-88-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-10-2020 View substance registered dossier
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane
217-496-1 1873-88-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane
217-496-1 1873-88-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 02-12-2019 View substance registered dossier
1,1,1-Tri((1,3-dioxobutoxy)-methyl)-propane
422-630-9 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 09-12-2010 View substance registered dossier
1,1,1-trichloroethane
200-756-3 71-55-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-02-2012 View substance registered dossier
1,1,1-triethoxy-N,N-diethylsilanamine
700-051-5 35077-00-0 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 22-01-2021 View substance registered dossier
1,1,1-trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)-methanesulfonamide
435-300-4 82113-65-3 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 25-06-2015 View substance registered dossier
1,1,1-trifluoro-N-phenylmethanesulfonamide
805-920-3 456-64-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
1,1,1-trifluoroacetone
207-005-9 421-50-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-03-2021 View substance registered dossier
1,1,1-trifluoroethane
206-996-5 420-46-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 08-04-2021 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)butane-1-sulphonamide
252-044-7 34455-00-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide 252-043-1 34454-97-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-04-2020 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid 206-793-1 375-73-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2018 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride 206-792-6 375-72-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-05-2018 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
206-788-4 375-50-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-07-2020 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane
430-710-1 15290-77-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-03-2020 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane
430-710-1 15290-77-4 Active NONS Joint Tonnage data confidential 14-06-2011 View substance registered dossier
1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-trifluoromethoxy-3-trifluorovinyloxypropane
442-390-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-10-2018 View substance registered dossier
1,1,2,2-tetrafluoro-2-[(trifluorovinyl)oxy]ethanesulfonyl fluoride
608-369-5 29514-94-1 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl methyl ketone
239-360-0 15323-35-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-05-2021 View substance registered dossier
1,1,2,3,3-pentafluoro-3-(heptafluoropropoxy)prop-1-ene
817-766-4 91891-42-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-08-2019 View substance registered dossier
1,1,2,3,3-pentamethylindan
214-868-5 1203-17-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-12-2019 View substance registered dossier
1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4H-inden-4-one
606-335-4 195379-87-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-12-2017 View substance registered dossier
1,1,2,3,4,4-hexafluorobuta-1,3-diene
211-681-0 685-63-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-03-2019 View substance registered dossier
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-01-2016 View substance registered dossier
1,1,2-trimethyl-1H-benz[e]indole
255-429-8 41532-84-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-08-2018 View substance registered dossier
1,1,2-trimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)-1H-benz[e]indolium
263-961-7 63149-24-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-03-2020 View substance registered dossier
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxane
836-576-2 995-83-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-04-2019 View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethoxypropane
203-037-2 102-52-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2018 View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane
220-099-6 2627-95-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-10-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1',1''-[methylidynetris(oxy)]trispropane 210-704-1 621-76-1 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2011; 2014; 2017; 2020 View substance registered dossier
Jiahua Netherlands B.V. Merseyweg 10 - Site 5210 3197 KG Botlek Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2012; 2018; 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2014; 2020 View substance registered dossier
FORTISCHEM a.s. M.R.Stefanika 1 972 71 Novaky Slovakia Slovakia Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2018; 2019 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Cease Manufacture 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2012; 2014; 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-13 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
DOW AGROSCIENCES B.V. (BE) Rue Montoyer 25, 1000 Brussels Belgium Belgium Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
Corteva Agriscience France S.A.S. Immeuble Equinoxe 2 1bis avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancourt France France Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2021 View substance registered dossier
REACH24H Consulting Group(acts as OR for NANJING HBL ALKYLOL AMINES CO., LTD. ) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 2013; 2019 View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 2016; 2021 View substance registered dossier
United Initiators GmbH Dr. Gustav-Adolph-Str. 3 D-82049 Pullach Bavaria Germany Germany Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 2016; 2019 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene 217-568-2 1889-67-4 2016 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH_NASL Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 1,1'-(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(cyclohexane) 254-227-7 38970-72-8 2019 View substance registered dossier
Brunschwig Chemie BV hexaanweg 2 1041 AX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 - View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 - View substance registered dossier
Knoell NL-OR-047 Agro Business Park 75 6708PV Wageningen Netherlands Netherlands Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 2014; 2018 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 041 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Monpou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene 228-846-8 6362-80-7 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 2020 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Duesseldorfer Str.113 47809 Krefeld Germany Germany Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 - View substance registered dossier
REACH24H Consulting Group Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 2020 View substance registered dossier
HOS-Technik GmbH Am Industriepark 5 9431 St. Stefan Austria Austria Active 1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 221-112-8 3006-93-7 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)bis[2-methylaziridine] 231-617-5 7652-64-4 2018 View substance registered dossier
BrüggemannChemical, L. Brüggemann GmbH & Co. KG Salzstrasse 131 74076 Heilbronn Baden-Württemberg Germany Germany Active 1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one 616-020-3 7381-13-7 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one 616-020-3 7381-13-7 - View substance registered dossier
United Initiators GmbH Dr. Gustav-Adolph-Str. 3 D-82049 Pullach Bavaria Germany Germany Active 1,1'-(2,3-dimethylbutane-2,3-diyl)bis[4-(propan-2-yl)benzene] 449-400-0 - 2013; 2016 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,1'-(4-chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene] 221-998-6 3312-04-7 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 229-175-3 6422-83-9 - View substance registered dossier
HOS-Technik GmbH Am Industriepark 5 9431 St. Stefan Austria Austria Active 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione 229-175-3 6422-83-9 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1'-(benzene-1,3-diyldimethanediyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione) 695-930-2 13676-53-4 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Biochemie GmbH Georg-Heyken-Str. 14 21147 Hamburg Germany Germany Active 1,1'-(chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene] 255-002-6 40615-36-9 2018 View substance registered dossier
LEVACO Chemicals GmbH CHEMPARK 51368 Leverkusen Germany Germany Active 1,1'-(dodecylimino)dipropan-2-ol + 1,1'-(tetradecylimino)dipropan-2-ol 911-174-0 - - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2016 View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. (OR1) Koningin Wilhelminaplein 30 Prinsenhof 1062 KR Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2014; 2017 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2012; 2013; 2019; 2021 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2012; 2013 View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Corporation Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013 View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Rivendell International Rivendell House Co. Meath Stamullen Co. Meath Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013 View substance registered dossier
Sumitomo Electric Schrumpf-Produkte GmbH Oststrasse 89 22844 Norderstedt Germany Germany Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2019 View substance registered dossier
Biesterfeld Plastic GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2021 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2013; 2014 View substance registered dossier
Canon Bretagne Les Landes de Beaugé 35341 LIFFRE Bretagne France France Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CUC (On behalf of Unibrom CORP) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany No longer Valid 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland No longer Valid 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] 284-366-9 84852-53-9 - View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 2018 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CUC (On behalf of Unibrom CORP) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] 306-832-3 97416-84-7 - View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CUC (On behalf of Unibrom CORP) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 2019 View substance registered dossier
GREENCHEMICALS S.r.l. via Lavoratori Autobianchi 1 20832 Desio Monza-Brianza Italy Italy Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. (OR1) Koningin Wilhelminaplein 30 Prinsenhof 1062 KR Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
Red Orchid Consulting Oy Ltd Viherkallionkuja 3 I 59 02710 Espoo Finland Finland Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 2017; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] 244-617-5 21850-44-2 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Danish competent national authority. - - Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - - View substance registered dossier
SIKA France SA 101 Rue de Tolbiac B.P. 377 75626 Paris Cédex 13 France France Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2010; 2011; 2013; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
DEN BRAVEN FRANCE ZI LE MEUX 60881 LE MEUX France France Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2020 View substance registered dossier
Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart Germany Germany Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2013; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
N.P.T. S.R.L. a Socio Unico Via Guido Rossa 2 40053 Valsamoggia- Loc. Crespellano Italy Italy Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2020 View substance registered dossier
Sika Polyurethane Manufacturing S.R.L. Via Crosa 23/31 Sede in Cerano 28065 Cerano (NO) Italy Italy Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2013; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Sika Deutschland GmbH - OR Sika Manufacturing AG Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany Germany Active 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) 416-600-4 - 2011; 2013; 2016; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 MC-SQUARE Offices B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Showa Denko Materials (Europe) GmbH Berliner Allee 22 40212 Duesseldorf Germany Germany Germany Active 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR19 Hambakenwetering 7 5231 DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Cease Manufacture 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 2020 View substance registered dossier
Structil 18, rue Lavoisier 91710 Vert-le-Petit France France Active 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 - View substance registered dossier
HOS-Technik GmbH Am Industriepark 5 9431 St. Stefan Austria Austria Active 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide 237-163-4 13676-54-5 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol 224-536-1 4402-30-6 2014; 2018 View substance registered dossier
Taminco BV Pantserschipstraat 207 9000 Gent Belgium Belgium Active 1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol 224-536-1 4402-30-6 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol 224-536-1 4402-30-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 2015; 2018; 2019 View substance registered dossier
WELWIN CHEMICALS EUROPE LIMITED JAMES F. WALLACE & CO. 14 GLADSTONE STREET X91 YNH1 WATERFORD Ireland Ireland Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
ICSO Chemical Production Sp. z.o.o. Energetykow 4 47-225 Kedzierzyn-Kozle Opole Poland Poland Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 2018; 2019 View substance registered dossier
LORD Germany GMBH Ottostrasse 28 41836 Hueckelhoven North Rhine - Westphalia Germany Germany Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
Avison Chemical GmbH Elisabethstr. 40 40217 Düsseldorf Germany Germany Active 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 - View substance registered dossier
Fermion Oy Koivu-Mankkaan tie 6 A FI-02101 Espoo Finland Finland Active 1,1'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxy-2,1-phenylene)]]bisethan-1-one 240-302-1 16150-44-0 2018 View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active 1,1'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxy-2,1-phenylene)]]bisethan-1-one 240-302-1 16150-44-0 2018 View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 1,1'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxy-2,1-phenylene)]]bisethan-1-one 240-302-1 16150-44-0 2016 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1'-[(3-{bis[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)imino]dipropan-2-ol 816-324-8 2044770-20-7 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone] 250-961-7 32220-82-9 2018 View substance registered dossier
Texco Farben Produktionsgesellschaft mbH Salegaster Chaussee 06803 Greppin Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone] 250-961-7 32220-82-9 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone] 250-961-7 32220-82-9 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2016; 2019; 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
BASF Performance Products France SA Rue de la Chapelle 28 68330 Huningue France France Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2019; 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2018 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for NINGBO LONGXIN FINE CHEMICAL CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 2019 View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 2020 View substance registered dossier
TOSOH EUROPE B.V. Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 - View substance registered dossier
Huntsman Corporation Hungary Zrt P.O. Box 449 8105 Petfurdo Hungary Hungary Active 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol 264-261-4 63469-23-8 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
Solutia Europe BV OR1 Ottergemsesteenweg Zuid 707 9000 Gent Belgium Belgium Active 1,1'-[ethane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzene 210-723-5 622-20-8 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione] 264-637-8 64051-50-9 - View substance registered dossier
LAMBIOTTE & Cie Avenue des Aubépines 18 1180 Brussels Belgium Belgium Active 1,1'-[methylenebis(oxy)]dibutane 219-909-0 2568-90-3 2014; 2016; 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 1,1'-[methylenebis(sulphonyl)]diethylene 221-909-0 3278-22-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 212-133-3 764-99-8 2013 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acting as OR for JIAO ZUO XIN JING TECHNOLOGY CO., LTD) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 212-133-3 764-99-8 2017; 2019 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. in its legal capacity as Only Representative of PRC DeSoto International Inc. - OR5 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 212-133-3 764-99-8 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile) 218-254-8 2094-98-6 - View substance registered dossier
FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstrasse 12 41468 Neuss Germany Germany Germany Active 1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile) 218-254-8 2094-98-6 2019; 2021 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1,1'-Bicyclohexyl, 4-(1E)-1-propen-1-yl-4'-propyl-, (trans,trans)- 608-148-3 279246-65-0 2019; 2020 View substance registered dossier
Reuter Chemische Apparatebau e.K. Engesserstrasse 4b 79108 Freiburg Germany Germany Active 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol 210-014-0 602-09-5 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1,1'-binaphthyl-8,8'-dicarboxylic acid 249-922-7 29878-91-9 2019 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1,1'-Biphenyl, 4'-butyl-3-fluoro- 935-978-6 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-Biphenyl,3',4',5'-trifluoro-2-nitro 619-856-7 1056196-56-5 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-Biphenyl,3',4',5'-trifluoro-2-nitro 619-856-7 1056196-56-5 2019 View substance registered dossier
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. TO Utca 1-5 POB 110 1325 BUDAPEST Ujpest Hungary Hungary Active 1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid,(3aR,4S,5R,6aS)-hexahydro-4-(hydroxymethyl)- 2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester 608-667-5 31752-99-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active 1,1'-bis(diphenylphosphino) ferrocene 430-420-3 - - View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy Italy Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst H 831 (Room A0472) z.Hd. Hr. Dr. Schwind 65926 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Nagase (Europa) GmbH Werdener Straße 4 40227 Düsseldorf Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(ZHEJIANG HUTU PHARMCHEM CO., LTD.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Astellas Ireland Co.Ltd Damastown Road Damastown Industrial Park NA Mulhuddart Dublin 15 Ireland Ireland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 2015; 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. TO Utca 1-5 POB 110 1325 BUDAPEST Ujpest Hungary Hungary Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 043 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Chr. Olesen ChemPharm GmbH Gustav-Becker-Strasse 20B 21218 Seevetal Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 2021 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. (acting as OR for Survival Technologies Private Limited) Vänrikinkuja 3 JK 21, FI-02600 Espoo Finland Finland Finland Active 1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 208-488-9 530-62-1 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione 224-115-2 4203-77-4 - View substance registered dossier
Texco Farben Produktionsgesellschaft mbH Salegaster Chaussee 06803 Greppin Germany Germany Active 1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione 224-115-2 4203-77-4 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione 224-115-2 4203-77-4 - View substance registered dossier
Intertek Italia SpA_ITAzo Via Miglioli 2/A 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO Milano Italy Italy Active 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 2018 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 2016; 2017; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one] 245-910-0 23847-08-7 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2014; 2019 View substance registered dossier
REACH24H Consulting Group(acts as OR for NANJING HBL ALKYLOL AMINES CO., LTD. ) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2014; 2019 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2014 View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-1 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 2012; 2013; 2019 View substance registered dossier
Innospec Deutschland GmbH Thiesstrasse 61 44649 Herne Germany Germany Active 1,1'-isopropylidenebis(ethylferrocene) 310-202-3 37206-42-1 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (MIK) Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road DB12XV7K Dublin Ireland Ireland Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 - View substance registered dossier
COIM SpA Via delle Azalee, 19 20090 Buccinasco (MI) Italy Italy Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 2013 View substance registered dossier
CECA Belgium Avenue Louise 149/24 B-1050 Bruxelles Belgium Belgium Belgium Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 2011; 2014; 2015; 2017; 2020 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 148 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A1 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol 204-137-9 116-37-0 2013; 2020 View substance registered dossier
Everkem Srl Via Melchiorre Gioia, 168 20125 Milano Italy Italy Active 1,1'-isopropylidenebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzene] 246-850-8 25327-89-3 2018 View substance registered dossier
PLIXXENT GmbH & Co. KG Mittelkamp 112 26125 Oldenburg Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2017; 2019 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2019 View substance registered dossier
COVESTRO, S.L. C/. Feixa LLarga, 7 08040 Barcelona Spain Spain Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2019 View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2019 View substance registered dossier
DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT mbH Am Kronberger Hang 4 D-65824 Schwalbach Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - - View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2019 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG OR US_001257 Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2017; 2019 View substance registered dossier
DOW ITALIA S.R.L. Via F. Albani 65 20148 Milano Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2019 View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2012; 2014; 2016; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2013; 2014; 2016; 2019 View substance registered dossier
Huntsman International (Italy) Via Mazzini 58 21020 Ternate Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol 701-124-4 - 2019 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol 701-173-1 - 2011; 2012; 2013; 2014; 2019 View substance registered dossier
Huntsman (Europe) BV - OR2 Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol, butane-1,3-diol, propylene glycol and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) homopolymer 701-393-8 - 2017; 2019 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol, butane-1,3-diol, propylene glycol and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) homopolymer 701-393-8 - 2011; 2012; 2013; 2015; 2019 View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2012; 2014; 2017; 2019 View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2014; 2018 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2014; 2018 View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol 701-041-3 - 2012; 2014; 2018 View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 40 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active 1,1'-methylenebis[4-fluorobenzene] 207-274-2 457-68-1 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active 1,1'-{2-(2,4-difluorophenyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]propane-1,3-diyl}bis(1H-1,2,4-triazole) 928-141-1 - 2018 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane 206-586-6 355-43-1 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane 206-586-6 355-43-1 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodooctane 218-056-1 2043-57-4 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodooctane 218-056-1 2043-57-4 2017 View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd. Zuidplein 80 1077XV Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
Ambofluor GmbH & Co. KG Geschwister-Scholl-Str. 86 20251 Hamburg Hamburg Germany Germany Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 2018 View substance registered dossier
DELACAMP Aktiengesellschaft Bargkoppelweg 64 22145 Hamburg Hamburg Germany Germany Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
Reach Only Representative (Ireland) Ltd (fluopol) VPR House Main St. F12 FC64 Swinford Co. Mayo Ireland Ireland Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 - View substance registered dossier
Dyneon GmbH Industrieparkstrasse 1 84508 Burgkirchen a. d. Alz Germany Germany Active 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 2018 View substance registered dossier
Uralchem Assist Johannssenstrasse 10 30159 Hannover Germany Germany Cease Manufacture 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-600-2 1623-05-8 2019 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane 459-520-5 132182-92-4 2011; 2014; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Kreisel Electric GmbH & Co KG Kreiselstraße 1 4261 Rainbach i.M. Austria Austria Active 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane 459-520-5 132182-92-4 - View substance registered dossier
Acota Ltd Centrepoint, Knights Way, Battlefield Enterprise Park SY1 3BF Shrewsbury United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane 459-520-5 132182-92-4 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl )-3-pentanone 436-710-6 756-13-8 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl )-3-pentanone 436-710-6 756-13-8 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl )-3-pentanone 436-710-6 756-13-8 2010; 2012; 2016; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl )-3-pentanone 436-710-6 756-13-8 2019 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl )-3-pentanone 436-710-6 756-13-8 - View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany Germany Active 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodopropane 211-643-3 677-69-0 2020 View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodopropane 211-643-3 677-69-0 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 207-079-2 431-89-0 2020 View substance registered dossier
Mexichem UK Limited The Heath Business and Technical Park WA7 4QX Runcorn Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 207-079-2 431-89-0 2021 View substance registered dossier
Solvay Fluor GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 30173 HANNOVER Germany Germany Active 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 207-079-2 431-89-0 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 207-079-2 431-89-0 2018 View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Active 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 207-079-2 431-89-0 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 207-079-2 431-89-0 2018 View substance registered dossier
Dyneon GmbH Industrieparkstrasse 1 84508 Burgkirchen a. d. Alz Germany Germany Active 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 216-703-2 1644-11-7 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 213-059-4 920-66-1 2018; 2019 View substance registered dossier
Blue Frog Scientific EURL 967 Route de la Plaine La Plaine 26400 Chabrillan France France Active 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 213-059-4 920-66-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 213-059-4 920-66-1 - View substance registered dossier
ACS DOBFAR S.p.A Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano Milano Italy Italy Active 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 213-059-4 920-66-1 - View substance registered dossier
CMC Materials Italia S.r.l. (OR) VIA UMBRIA 4 20098 SAN GIULIANO MILANESE Italy Italy Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG (OR_WCC) Johannes-Hess-Strasse 24 84489 Burghausen Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2013; 2014 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2010; 2011; 2014 View substance registered dossier
Cabot Performance Materials Belgium SPRL rue Prévochamps, 78 4860 Pepinster Belgium Belgium Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2017 View substance registered dossier
Chemservice S.A - (C3H9) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 023 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-1 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2020 View substance registered dossier
PHARMEGIC HEALTHCARE LIMITED 6th Floor, Konstitucijos av. 21A, 08130 Vilnius Lithuania Ireland Ireland Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(ZHEJIANG HUTU PHARMCHEM CO., LTD.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
NuSil Technology LLC 1198 Avenue Maurice Donat 06 906 06250 Mougins France France Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-2 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2013; 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV - ORT Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2012 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 151 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811689-3) OR of Hubei Bluesky New Materials Inc. 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2019 View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE SAS (OR - Elkem Silicones USA Corp.) Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 LYON France France Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE SAS (OR BNCM Co. Ltd) Immeuble Danica 21, Avenue Georges Pompidou 69003 LYON France France Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - Si 03 Rellinghauser Straße 1 - 11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 - View substance registered dossier
UNION QUIMICO FARMACÉUTICA S.A. Mallorca 262 08008 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane 213-668-5 999-97-3 2019 View substance registered dossier
SOLVAY OPERATIONS FRANCE 52 rue de la Haie Coq 93308 AUBERVILLIERS Cedex France France Active 1,1,1,3,3-pentachlorobutane 244-691-9 21981-33-9 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Belgian competent national authority. - - Active 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane 419-170-6 460-73-1 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane 419-170-6 460-73-1 - View substance registered dossier
Honeywell Fluorine Products Europe BV Stationsplein Zuid-West 961 1117 CE Schiphol-Oost Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane 419-170-6 460-73-1 - View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Active 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane 419-170-6 460-73-1 2010; 2016 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane 241-867-7 17928-28-8 - View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane 241-867-7 17928-28-8 2014; 2017; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[3-(oxiranylmethoxy)propyl]trisiloxane 231-045-6 7422-52-8 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[3-(oxiranylmethoxy)propyl]trisiloxane 231-045-6 7422-52-8 2018 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 - View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 - View substance registered dossier
Siltech Europe B.V. Verlengde Poolseweg 14 4818CL Breda Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 2019 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-1 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-octyltrisiloxane 241-881-3 17955-88-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(JIANGXI HITO CHEMICAL CO., LTD.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 05 Avenue des Arts 10 B-1210 Brussels Belgium Belgium Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-3 PSRC - Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
INTERCOS EUROPE SPA Piazza Diaz, 1 20123 Milan – MI Italy Italy Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 2019 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 2017; 2019; 2021 View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 217-496-1 1873-88-7 2015; 2017; 2019