Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 06 srpna 2021. Database contains 23376 unique substances and contains information from 104385 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-01-2021 View substance registered dossier
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
(3R)-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-Inden-4-amine-(2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-04-2021 View substance registered dossier
(3R)-4[(2.4-Methoxyphenyl)methyl]-3-methylpiperazine-2-one
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-07-2021 View substance registered dossier
(4E)-4-(3,3,4-trimethylcyclopentylidene)butanal
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-03-2021 View substance registered dossier
(aminoalkyl) hydrogen thiosulfate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
(E)-N-((dialkylamino)alkylene)-3,5-bis(polyfluoroalkyl)benzamide
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-11-2016 View substance registered dossier
(S)-2-(2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanamido)-2-methylpropanoic acid
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-07-2021 View substance registered dossier
(S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-15-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H) -carboxylic acid ethyl ester (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-09-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-09-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2013 View substance registered dossier
1,2,4,5,7,8-Hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris(Ethyl and Propyl) derivatives (upper limit: 41% w/w; typical concentration: 38% w/w)
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 24-01-2019 View substance registered dossier
1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- - 117933-89-8 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 14-02-2019 View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 18-03-2015 View substance registered dossier
1,4-bis(alkenyl(dialkyl)siliyl)heteromonocycle
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-02-2021 View substance registered dossier
1-(2,2,3,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)-propan-2-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-05-2021 View substance registered dossier
1-(3-tert-butyl-1,3,3-trimethyl-1-alkenyldisiloxanyl)-4-alkylheterocycle
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2020 View substance registered dossier
1-[2-Amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexanol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-04-2021 View substance registered dossier
1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-04-2018 View substance registered dossier
1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-11-2013 View substance registered dossier
1-hexadecylnaphthalene
- 56388-47-7 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
1-octadecylnaphthalene
- 56388-48-8 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 06-07-2020 View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 05-09-2011 View substance registered dossier
1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 22-03-2016 View substance registered dossier
1-Propen-1,2,3-tricarbonsäure tris(2-(2,2,3,3,3,4,4,4-heptafluorbutoxy)-1-(methyl)-ethyl)ester
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-06-2021 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-07-2020 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- tritosyl heteropolycylane
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-06-2020 View substance registered dossier
2'-Bromo-2-phenyl-9,9'-spirobi[fluorene]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-06-2021 View substance registered dossier
2,2'-(C12-14 evennumbered alkyl imino) diethanol
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-08-2021 View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 15-02-2013 View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-08-2011 View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 04-02-2013 View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-02-2017 View substance registered dossier
2-Decyltetradecyl 3-[3-(2-decyltetradecoxy)-3-oxopropyl]sulfanylpropanoate
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 15-04-2021 View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2012 View substance registered dossier
2-propanol and 2-butanol production, distn. residues
- - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 19-10-2018 View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with O,O-bis(dialkyalkyl) hydrogen phosphorodithioate and dimethyl phosphonate
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-08-2020 View substance registered dossier
2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-02-2019 View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-11-2014 View substance registered dossier
2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
- 37486-69-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-05-2019 View substance registered dossier
3,17-bis{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraene
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-11-2017 View substance registered dossier
3-fluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-04-2021 View substance registered dossier
3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
4'-Bromo-4-phenyl-9,9'-spirobi[fluorene]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-07-2021 View substance registered dossier
4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-07-2013 View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2011 View substance registered dossier
4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 04-12-2017 View substance registered dossier
4-chlormethyl-4''-methyl-2'-fluor-[1,1':4',1''-terphenyl]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-07-2021 View substance registered dossier
4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-04-2021 View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 26-02-2020 View substance registered dossier
5-[4-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenoxy]-2,4-pyrimidinediamine
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-06-2021 View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-12-2017 View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 25-11-2013 View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-06-2014 View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2015 View substance registered dossier
9-[2-(2-Bromophenyl)phenyl]-4-phenyl-fluoren-9-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 22-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available] - - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-01-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-07-2011 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-10-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-08-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-12-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-12-2015 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-10-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-06-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 15-11-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 09-08-2019 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-07-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 02-07-2009 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-02-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 12-01-2015 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-10-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 15-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 15-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 21-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 17-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 14-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 31-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 29-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 29-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 21-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-10-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-09-2010 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-07-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 18-11-2019 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 28-08-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-12-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 21-07-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-01-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-06-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-01-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-08-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-01-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 08-10-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-01-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-10-2012 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-10-2012 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2008 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2008 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-09-2008 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - No longer Valid Full Individual No longer valid 26-08-2009 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 11-10-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-11-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-12-2014 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-11-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-12-2014 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-05-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-11-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 16-07-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 25-04-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 25-04-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-07-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-07-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-10-2017 View substance registered dossier
[x Sodium, y Potassium, z Lithium, x+y+z =2] 4-amino-3-[[[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2021 View substance registered dossier
A-Stage E
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-10-2016 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol - - - View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active (3R)-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-Inden-4-amine-(2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate - - - View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary Hungary Active (3R)-4[(2.4-Methoxyphenyl)methyl]-3-methylpiperazine-2-one - - - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active (4E)-4-(3,3,4-trimethylcyclopentylidene)butanal - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active (aminoalkyl) hydrogen thiosulfate - - 2017; 2021 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active (E)-N-((dialkylamino)alkylene)-3,5-bis(polyfluoroalkyl)benzamide - - 2016 View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active (S)-2-(2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanamido)-2-methylpropanoic acid - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-15-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H) -carboxylic acid ethyl ester (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 1,2,4,5,7,8-Hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris(Ethyl and Propyl) derivatives (upper limit: 41% w/w; typical concentration: 38% w/w) - - 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate - - - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active 1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate - - 2014 View substance registered dossier
Sabinsa Europe GmbH Monzastrasse 4 63225 Langen Hessen Germany Germany Active 1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- - 117933-89-8 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,4-bis(alkenyl(dialkyl)siliyl)heteromonocycle - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1-(2,2,3,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)-propan-2-ol - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-(3-tert-butyl-1,3,3-trimethyl-1-alkenyldisiloxanyl)-4-alkylheterocycle - - - View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain Spain Active 1-[2-Amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexanol - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-hexadecylnaphthalene - 56388-47-7 2017; 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-octadecylnaphthalene - 56388-48-8 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine - - 2009; 2011 View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Cease Manufacture 1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts - - 2019 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1-Propen-1,2,3-tricarbonsäure tris(2-(2,2,3,3,3,4,4,4-heptafluorbutoxy)-1-(methyl)-ethyl)ester - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 15-aza-3,6,9- tritosyl heteropolycylane - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 2'-Bromo-2-phenyl-9,9'-spirobi[fluorene] - - - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active 2,2'-(C12-14 evennumbered alkyl imino) diethanol - - 2018; 2021 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol - - 2008; 2011; 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl - - 2011 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts - - 2011; 2013 View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2016 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2017 View substance registered dossier
Henkel Ireland Operations and Research Ltd. - Non Phase In Substances Tallaght Business Park, Whitestown, Tallaght 24 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2016 View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active 2-Decyltetradecyl 3-[3-(2-decyltetradecoxy)-3-oxopropyl]sulfanylpropanoate - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1) - - - View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active 2-propanol and 2-butanol production, distn. residues - - 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with O,O-bis(dialkyalkyl) hydrogen phosphorodithioate and dimethyl phosphonate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo - - 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane - 37486-69-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,17-bis{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraene - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active 3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle - - 2012; 2013; 2014; 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active 3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle - - 2011; 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active 3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle - - 2017 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 3-fluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 4'-Bromo-4-phenyl-9,9'-spirobi[fluorene] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt - - - View substance registered dossier
TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS Boulevard Dambourney 76350 Oissel France France Active 4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide - - - View substance registered dossier
Rolic Technologies B.V. Luchthavenweg 10 5657 EB Eindhoven Netherlands Netherlands Active 4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 4-chlormethyl-4''-methyl-2'-fluor-[1,1':4',1''-terphenyl] - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one - - - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active 5-[4-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenoxy]-2,4-pyrimidinediamine - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate - - - View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative - - 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt - - 2014 View substance registered dossier
EXPANSIA Route d'Avignon BP 6 30390 ARAMON France France Active 8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1) - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 9-[2-(2-Bromophenyl)phenyl]-4-phenyl-fluoren-9-ol - - - View substance registered dossier
IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC La Gare 17270 Clérac France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Koppers Denmark ApS Avernakke 5800 Nyborg Denmark Denmark Active [No public or meaningful name is available] - - 2014; 2015; 2021 View substance registered dossier
Rain Carbon Germany GmbH Kekulestr. 30 44579 Castrop-Rauxel Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2014; 2015; 2020 View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil - Figge - Str. 80 44227 Dortmund(079) Germany Germany Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
BILBAINA DE ALQUITRANES, S.A. OBISPO OLAECHEA, 49 48903 LUCHANA-BARACALDO VIZCAYA Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2014; 2015; 2020 View substance registered dossier
Koppers Denmark ApS Avernakke 5800 Nyborg Denmark Denmark No longer Valid [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Koppers Netherlands B.V. Molenlaan 55 1422 XN Uithoorn Netherlands Netherlands Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] - - 2015 View substance registered dossier
RAIN CARBON BVBA Vredekaai 18 9060 Zelzate Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2014; 2015; 2020 View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2018 View substance registered dossier
Crozon Enterprises LTD 221Christodoulou Chatzipavlou 3036 Limassol Cyprus Cyprus Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
CS Cabot spol sro Masarykova 753 75727 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active [No public or meaningful name is available] - - 2014; 2015 View substance registered dossier
DEZA a.s. Masarykova 753 75701 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active [No public or meaningful name is available] - - 2012; 2014 View substance registered dossier
Orion Engineered Carbons Sp.zo.o. ul. 3 Maja 83 38-200 Jaslo Poland Poland Active [No public or meaningful name is available] - - 2014; 2016; 2018 View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2015; 2017; 2021 View substance registered dossier
Ineos Feluy SPRL Parc Industriel de Feluy Nord Zone C B-7181 Feluy Feluy Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Ineos Feluy SPRL (OR LaPorte) Parc Industriel de Feluy Nord Zone C B-7181 Feluy Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Asfaltos del Sureste, S.A Calle Pachecas De Abajo, 1 30740 Murcia San Pedro del Pinatar Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2017; 2019; 2021 View substance registered dossier
Valtris Enterprises France (OR-UK) ZI Baleycourt 55103 Verdun France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 05 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2015; 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 06 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (acts as the OR for SUQIAN UNITECH CORP., LTD) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2015 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Cirkel GmbH & Co. KG Veltrup 22 A 48282 Emsdetten Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Canada Co.\Cie Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIA CHIMICA PANZERI SRL via cavour n. 18 24050 orio al serio Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
UMICORE AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
Nitrochemie Aschau GmbH Liebigstrasse 17 84544 Aschau am Inn Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
LORD Germany GMBH Ottostrasse 28 41836 Hueckelhoven North Rhine - Westphalia Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2011; 2012; 2013; 2015; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2019 View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH-M04 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Cargill B.V. - OR for OIL Evert van de Beekstraat 378 PO 75840 NL-1118 ZZ Schiphol Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (UK) Ltd Concordia House Glenarm Road Wynyard Business Park TS22 5FB Billingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Evonik Materials GmbH Paul-Baumann-Straße 1 45772 Marl Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Epson Europe B.V. Azië building, Atlas ArenA Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam Noord-Holland Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - 2009 View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Parc Scientific Fleming 1348 Louvain-la-Neuve Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2010; 2011; 2012; 2013 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Solvay Solutions UK Limited 34 CLARENDON ROAD WD17 1JJ WATFORD Hertfordshire United Kingdom United Kingdom Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
Treibacher Industrie AG Auer-von-Welsbach-Straße 1 9330 Althofen Carinthia Austria Austria Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ExponentOR70I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
ExponentOR31I Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
ADEKA Europe GmbH Berliner Allee 22 40212 Düsseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. (OR3) Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. (OR) Pol. Ind. Pla del camí Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgalí Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Soulbrain HU Kft. Bánki Donát 3. 2800 Tatabánya Hungary Hungary Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 104 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
NEARCHIMICA S.p.a Via F.lli Rosselli 50, 52 20025 Legnano - Milano Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 021 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2017; 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. (OR) Pol. Ind. Pla del camí Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgalí Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-30 Alexandra House The Sweepstakes, Ballsbridge D04 C7H2 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Robertet 37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf North-Rhine Westfalia Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
PALCHEM Rue du Transvaal BP22 62143 ANGRES France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Sistemas Ecologicos de Poliuretano, S.L. Pol. Industrial "Las Morenas", Parcela 6 50292 Cetina - Zaragoza Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Isobionics B.V. Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2017 View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - 2018 View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. (OR3) Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - 2017 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020 View substance registered dossier
Kurita Europe GmbH Giulinistr. 2 67065 Ludwigshafen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
BMS Micro-Nutrients NV Rijksweg 32 B 2880 Bornem Antwerpen Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Kao Corporation, S.A. Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2018 View substance registered dossier
BMS Micro-Nutrients NV Rijksweg 32 B 2880 Bornem Antwerpen Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals Ringaskiddy API Plant PO Box 140 Ringaskiddy Co. Cork Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2008 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2008 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals Ringaskiddy API Plant PO Box 140 Ringaskiddy Co. Cork Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany No longer Valid