Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Please note:

We have successfully adapted to the latest IUCLID format, and have resumed processing dossiers since 3 March 2022. Over the coming weeks we will catch up with the backlog of submissions since 14 October 2021, and expect to have all outstanding data online in approximately one month’s time. Please be aware that any new submissions will be at the back of the processing queue, and will be correspondingly delayed before publication. We appreciate your understanding in this matter.

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found
Details
Reaction products of 2-hydroxy-6-nitro-4-sulphonaphthalene-1-diazonium coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid, iron(III) complexes, sodium salts
947-799-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-12-2020 View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2019 View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-12-2019 View substance registered dossier
( 4-hydroxystyrene, 4-t butoxy styrene and 2,5-dimethyl -2.5-diacryloxyhexane) copolymer
433-610-4 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide;reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane
422-920-5 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid
SQ 26999
412-170-7 83623-61-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
((4S,4aR,7S,7aR)-4,7-dimethylhexahydrocyclopenta[c]pyran-1(3H)-one
953-513-5 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-08-2021 View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one)
430-460-1 133636-82-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 22-11-2012 View substance registered dossier
(+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
D-ETHYLGONENDION
418-490-3 21800-83-9 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Zaitex SpA Via artigianato 15 Povolaro 36030 Dueville Vi Italy Italy Active Reaction products of 2-hydroxy-6-nitro-4-sulphonaphthalene-1-diazonium coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid, iron(III) complexes, sodium salts 947-799-0 - - View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active Reaction products of 2-hydroxy-6-nitro-4-sulphonaphthalene-1-diazonium coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid, iron(III) complexes, sodium salts 947-799-0 - - View substance registered dossier
PARCEL WORLD DISTRIBUTION 9 rue de la chapelles 8017 strassen Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 2019 View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
BELGO-PRISM 14 chemin du fundus 7822 Ghislenghien Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (V3S9) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
- - - - ( 4-hydroxystyrene, 4-t butoxy styrene and 2,5-dimethyl -2.5-diacryloxyhexane) copolymer 433-610-4 - - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active ((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide;reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane 422-920-5 - - View substance registered dossier
Swords Laboratories Unlimited Company Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland Ireland Active ((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid 412-170-7 83623-61-4 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äuβere Nürnberger Straβe 62 91301 Forchheim Germany Germany Active ((4S,4aR,7S,7aR)-4,7-dimethylhexahydrocyclopenta[c]pyran-1(3H)-one 953-513-5 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active ((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt 950-319-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 2011; 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione 418-490-3 21800-83-9 - View substance registered dossier

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.