Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
  • Please be aware that the annual IUCLID format change is coming soon. We will be adapting the Dissemination platform to the new format, which means that as of 15th October 2021 until early 2022 there will be a break in publication of newly submitted registration dossiers. We appreciate your understanding in this matter.
Last updated 13 října 2021. Database contains 23440 unique substances and contains information from 104948 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction mass of (8R)-(11S)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane and (8R)-(11R)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-05-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(2-{3-cyanato-5-[2-(3-cyanatoaryl)heteropolycycle-5-yl]aryl}heteropolycycle-5-yl)aryl cyanate and heteropolycycle -2,5-diyldi-3,1-arylene dicyanate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 22-04-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt and 2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[arenoylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]arenoate sodium salt and 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-08-2013 View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-12-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane - - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-04-2015 View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-09-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of 6-amino-2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}nicotinonitrile and 2-amino-6-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}heteromonocyclic nitrile
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 07-02-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridinecarbonitrile and [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-02-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of [3-(2-hydroxyethoxy)-3-oxopropyl]arylphosphinic acid and 3-(hydroxyarylphosphinyl)propanoic acid and ethane-1,2-diol
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-05-2011 View substance registered dossier
Reaction mass of abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abiet-13-en-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abiet-13-en-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abietan-18-yl [({[(abietan-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 19-12-2011 View substance registered dossier
Reaction mass of alkylpolyglycol carboxylic acid and alkylpolyglycol carboxylic acid alkylester
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-09-2011 View substance registered dossier
Reaction mass of all possible isomers of Disodium 2,2'-ethene-diylbis[5-({4-[bis(2-hydroxyalkyl)amino]-6-({4-[(2-hydroxyethyl) substituted]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-10-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of bis(polysubstituted hexanoic acid) bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) diphosphate and bis(polysubstituted hexanoic acid) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen diphosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate and polysubstituted hexanoic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 01-12-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-(vinylsulfonyl)benzenesulfonate and trisodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2013 View substance registered dossier
Reaction mass of halomethyl thiocyanate and methylene bis(thiocyanate)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-05-2013 View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-hydroxyethyl)alkyl] alkylamide and glycerol
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 22-07-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of Pentasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-((2-(sulfonatooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate and Tetrasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-(vinylsulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 20-02-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of potassium sodium (2R,3R)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate and potassium sodium (2S,3S)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 14-06-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of Potassium sodium 3-{[4-({3-(substitutedamino)-4-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]phenyl}amino)-6-chloro-heteromonocyl-2-yl]amino}-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (1:3:1) and Potassium sodium 3-[(4-{[3-(subsitutedamino)-4-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}phenyl]amino}-6-chloro-heteromonocy-2-yl)amino]-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (3:9:3)
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-03-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-{(E)-phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl and potassium, sodium 2-[(E)-{2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis[(E)-(4-{[2- (sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl} phenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:2.4), vinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-5-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-3-{(E)-phenyl]diazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis{(E)- phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:6.8), polyvinylsulfonyl
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-11-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 25-06-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 17-12-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-05-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 03-12-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of stereoisomer of 2-[[4-[(2-amino-5-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid, compound with 1-phenylethanamine
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-02-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-02-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of zirconium oxide and sulphuric acid in the presence of water
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 19-07-2021 View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-01-2013 View substance registered dossier
Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide.
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-10-2017 View substance registered dossier
Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-05-2017 View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-03-2018 View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 15-03-2018 View substance registered dossier
Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 20-02-2018 View substance registered dossier
Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 02-03-2018 View substance registered dossier
Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-06-2014 View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 24-01-2014 View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-09-2018 View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-06-2019 View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 31-05-2018 View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-12-2019 View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-03-2020 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-12-2018 View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-10-2020 View substance registered dossier
Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-05-2019 View substance registered dossier
Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-03-2020 View substance registered dossier
Reaction products of long-chain fatty alcohols and inorganic acid with 2-aminoalkanol
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-08-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Novozymes A/S Krogshoejvej 36 2880 Bagsvaerd Denmark Denmark Active Reaction mass of (8R)-(11S)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane and (8R)-(11R)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane - - 2014; 2016 View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active Reaction mass of 3-(2-{3-cyanato-5-[2-(3-cyanatoaryl)heteropolycycle-5-yl]aryl}heteropolycycle-5-yl)aryl cyanate and heteropolycycle -2,5-diyldi-3,1-arylene dicyanate - - 2014; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt and 2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[arenoylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]arenoate sodium salt and 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt - - - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 5,5'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol - - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane - - 2015 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile - - 2019; 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of 6-amino-2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}nicotinonitrile and 2-amino-6-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}heteromonocyclic nitrile - - 2014 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridinecarbonitrile and [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile - - 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of [3-(2-hydroxyethoxy)-3-oxopropyl]arylphosphinic acid and 3-(hydroxyarylphosphinyl)propanoic acid and ethane-1,2-diol - - - View substance registered dossier
Xerox Manufacturing (Nederland) BV Maasheseweg 89-91 5804 AB Venray Limburg Netherlands Netherlands Active Reaction mass of abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abiet-13-en-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abiet-13-en-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abietan-18-yl [({[(abietan-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate - - 2009; 2011 View substance registered dossier
Kao Chemicals GmbH Kupferstrasse 1 46446 Emmerich Northrhine-Westfalia Germany Germany Active Reaction mass of alkylpolyglycol carboxylic acid and alkylpolyglycol carboxylic acid alkylester - - 2010; 2011 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of all possible isomers of Disodium 2,2'-ethene-diylbis[5-({4-[bis(2-hydroxyalkyl)amino]-6-({4-[(2-hydroxyethyl) substituted]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate] - - - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Reaction mass of bis(polysubstituted hexanoic acid) bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) diphosphate and bis(polysubstituted hexanoic acid) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen diphosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate and polysubstituted hexanoic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate - - 2016 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction mass of disodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-(vinylsulfonyl)benzenesulfonate and trisodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate - - - View substance registered dossier
Laboratorios Miret, S.A. Geminis 4 08228 Terrassa Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of halomethyl thiocyanate and methylene bis(thiocyanate) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of N-(2-hydroxyethyl)alkyl] alkylamide and glycerol - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of Pentasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-((2-(sulfonatooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate and Tetrasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-(vinylsulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate - - - View substance registered dossier
Kurita Europe GmbH Giulinistr. 2 67065 Ludwigshafen Germany Germany Cease Manufacture Reaction mass of potassium sodium (2R,3R)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate and potassium sodium (2S,3S)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate - - 2019 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of Potassium sodium 3-{[4-({3-(substitutedamino)-4-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]phenyl}amino)-6-chloro-heteromonocyl-2-yl]amino}-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (1:3:1) and Potassium sodium 3-[(4-{[3-(subsitutedamino)-4-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}phenyl]amino}-6-chloro-heteromonocy-2-yl)amino]-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (3:9:3) - - 2015; 2016 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-{(E)-phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl and potassium, sodium 2-[(E)-{2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis[(E)-(4-{[2- (sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl} phenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:2.4), vinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-5-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-3-{(E)-phenyl]diazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis{(E)- phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:6.8), polyvinylsulfonyl - - 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane - - - View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide - - 2014 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of stereoisomer of 2-[[4-[(2-amino-5-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid, compound with 1-phenylethanamine - - - View substance registered dossier
Champion Technologies Ltd W Sam White Building Peterseat Drive Altens AB12 3HT Aberdeen Aberdeenshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol - - 2021 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol - - - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol - - 2017 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate - - - View substance registered dossier
exoMchim SAS 5 rue du vieux pont 26600 PONT DE L'ISERE France France Active Reaction mass of zirconium oxide and sulphuric acid in the presence of water - - 2021 View substance registered dossier
Connect Chemicals GmbH Kokkolastr. 2 40882 Ratingen Germany Germany Active Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc - - 2013 View substance registered dossier
Italmatch UK Ltd. Corporation Road NP19 4XF Newport South Wales - Gwent United Kingdom United Kingdom Active Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide. - - 2017 View substance registered dossier
Designed Chemistry AB Götabruks väg 1 463 35 Göta Sweden Sweden Active Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine - - - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München Germany Germany Active Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride - - 2012; 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II) - - - View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH Willstätter Strasse 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate - - 2012; 2014 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide - - 2017; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine - - - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum - - 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene) - - 2009; 2013; 2019 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene) - - 2009; 2013; 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of long-chain fatty alcohols and inorganic acid with 2-aminoalkanol - - - View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.