Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 02 December 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
2-(tert-butoxy)propanoic acid
861-590-0 87100-50-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-cyclohexylpyrimidin-5-amine
861-591-6 1094246-41-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylacetamide hydrochloride
861-592-1 1220036-32-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]prop-2-en-1-one
861-593-7 1249680-18-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,3-dimethyl-2-(pyrimidin-4-yl)butanoic acid
953-252-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-methylphenyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
953-253-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2,5-dimethylfuran-3-yl)methanol
861-594-2 1003-96-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
4-cyclobutylaniline
861-595-8 3158-69-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-amine
861-596-3 5027-78-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-(bromomethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1,2-oxazole
861-597-9 5262-25-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2,2,4,4-tetramethylpentan-3-amine hydrochloride
861-598-4 7754-40-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(3aR,6aS)-octahydropentalen-2-one
861-600-3 19915-11-8
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-2,2-dimethylbutanal
861-601-9 53840-27-0
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-benzylpyrrolidine-2,3-dione
861-602-4 58486-00-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopropylcyclopropane-1-carboxylic acid
861-604-5 60629-92-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(3-hydroxypropyl)urea
861-605-0 71466-11-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-amino-2,4-dimethylpentan-2-ol
861-606-6 91875-44-4
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
861-607-1 112342-71-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
861-608-7 121250-04-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-[benzyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
861-609-2 324795-59-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-amino-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
861-610-8 425704-63-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-6-fluoro-4-nitrophenol
861-611-3 757251-37-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-{[3-(aminomethyl)phenyl]methyl}carbamate hydrochloride
861-612-9 914465-97-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-{1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl}-4-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}-1,2,3,6-tetrahydropyridine
861-613-4 938815-88-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-[4-(1H-indol-3-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carbonyl]-2-(3-methylphenyl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
861-615-5 949229-08-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
861-616-0 1016794-97-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-(4-chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
861-617-6 1026093-70-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-fluoro-3-iodopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
861-618-1 1036762-16-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylic acid
861-619-7 1038361-67-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
861-620-2 1060815-29-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
861-621-8 1208108-99-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(3-chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
861-622-3 1219368-65-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
861-623-9 1549902-67-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-N-methylethane-1-sulfonamide
861-624-4 1785584-02-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-6,6-difluorobicyclo[3.1.0]hexane
861-626-5 1823884-56-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-(azidomethyl)pyrrolidine hydrochloride
861-803-7 2230808-36-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
1-ethynyl-4-methoxybicyclo[2.2.1]heptane
861-627-0 2260930-71-8
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-[(1r,3r)-3-(bromomethyl)cyclobutyl]carbamate
861-628-6 2287271-88-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(cyclohexylmethyl)[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
861-629-1 2445784-65-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 7-f luoro-3',4'-dimethyl-5'-phenyl-2l4-spi ro[benzo[e][1,2]oxaborinine-2,2'-[1,3,2]oxazaborolidine]-8-carboxylate
861-630-7 2306235-14-1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-[8-[[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetyl]amino]octyl]-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide
861-638-0 1950634-92-0
Acute Tox. 3
Repr. 1A
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
prop-2-ynenitrile
861-640-1 1070-71-9
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
5-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
861-644-3 17288-33-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(3-bromophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
861-654-8 90151-46-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-diazinane dihydrochloride
861-656-9 124072-89-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-5-methylpyridine-3-sulfonyl chloride
861-659-5 162010-70-0
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-(5-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)carbamate
861-663-7 322692-47-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-5-bromopyridine-3-sulfonyl chloride
861-667-9 868963-98-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(3-chloropyridin-4-yl)methanamine
861-668-4 870063-65-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
8-amino-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
861-676-8 1803603-96-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2