Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 November 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
N-methyltetradecylamine
249-588-2 29369-63-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
228-091-4 6123-63-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
paraquat dimethylsulfate
1,1-dimethyl-4,4'-bipyridinium dimethyl sulphate
613-090-00-7
218-196-3 2074-50-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1-[(2-butyloctyl)oxy]-3-(3,4-dihydroisoquinolinium-2-yl)propan-2-yl sulfate
470-080-3
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Bromoicosane
224-277-4 4276-49-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione
216-631-1 1631-26-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized middle
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205 °C to 345 °C (401 °F to 653 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).
649-219-00-9
265-130-4 64742-30-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]-
616-316-2 76280-91-6
Notified C&L View details
2',3,4,4'-tetrahydroxychalcone
207-659-5 487-52-5
Not Classified
Notified C&L View details
Dipotassium tin trioxide
235-255-9 12142-33-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
DEGHE
diethylene glycol monohexyl ether
3,6-dioxa-1-dodecanol
hexyl carbitol
3,6-dioxadodecan-1-ol
603-175-00-7
203-988-3 112-59-4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
3-(benzylamino)propanol
225-210-1 4720-29-0
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Methyl 2-[(2-methylundecylidene)amino]benzoate
267-104-8 67800-80-0
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
2,2-bis[[(1-oxoisononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diisononanoate
298-364-0 93803-89-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl)
607-862-2 26099-71-8
Not Classified
Notified C&L View details
(R)-β-aminophenethyl alcohol
260-287-5 56613-80-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Di-tert-butyldichlorostannane
243-051-6 19429-30-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Isophthalaldehyde
210-935-8 626-19-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide
216-293-5 1552-42-7
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Amides, from C16-22 fatty acids and diethylenetriamine
614-751-2 68876-82-4
Skin Corr. 1A
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Lead(2+) 2,4-dinitroresorcinolate
236-498-3 13406-89-8
Unst. Expl.
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS01 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
2-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
208-373-3 525-48-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(±)-tetrahydro-2,6,6-trimethyl-2-vinyl-2H-pyran
237-550-8 13837-56-4
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Orthoboric acid, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
303-196-9 94159-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine
613-436-7 6406-53-7
Not Classified
Notified C&L View details
Fucus serratus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Fucus serratus, Fucaceae.
303-400-6 94167-02-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-[3-(dodecylamino)propyl]glycine
251-993-4 34395-72-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
Phenalen-1-one
208-945-2 548-39-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-o-toluidine
254-467-2 39478-78-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hexaethyldisiloxane
213-619-8 994-49-0
GHS07
Notified C&L View details
2-methylvaleryl chloride
226-035-3 5238-27-7
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Ethyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate
201-008-9 77-17-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[29H,31H-phthalocyaninetrisulphonyl trichloridato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
248-236-5 27121-30-8
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Docosanoyl chloride
606-710-2 21132-76-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3-methylbut-2-en-1-ol
209-141-4 556-82-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclopropaneethanamine
613-103-6 62893-54-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
602-102-00-6
430-250-1 406-58-6
Flam. Liq. 2
GHS02
Harmonised C&L View details
2-(2-hydroxyethoxy)propyl prop-2-enoate; 2-[2-[2-[2-(1-methyl-2-prop-2-enoyloxy-ethoxy)ethoxymethyl]butoxy]ethoxy]propyl 3-(dibutylamino)propanoate
605-658-8 173011-06-8
Skin Sens. 1A
GHS07
REACH registration C&L View details
Diammonium N-(phosphonomethyl)glycine
824-599-0 69254-40-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt, dihydrate
610-700-3 51580-86-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Alcohols, cetyl oleyl, ethoxylated, propoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated and 1 - 2.5 moles propoxylated
500-305-3 116810-31-2
Not Classified
Notified C&L View details
Cashew, nutshell liq., polymer with diethylenetriamine and formaldehyde
614-465-8 68413-29-6
Not Classified
Notified C&L View details
Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17α-diol
229-650-5 6639-99-2
Carc. 1A
Repr. 1A
STOT RE 1
GHS08
Notified C&L View details
5-diethylaminopentan-2-one
203-274-1 105-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolylphosphoric acid, sodium salt
249-197-7 28749-63-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylcyclopropanecarboxylic acid
249-693-3 29555-02-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3,7-dimethylnona-2,6-dienal
255-368-7 41448-29-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
PERGASCRIPT ORANGE I-G
416-080-9
Not Classified
Notified C&L View details
Tibolone
227-069-1 5630-53-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2