Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 10 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
1-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
824-164-5 1448694-48-1 View details
6-methylisoquinoline-5-carboxylic acid
824-165-0 1824316-33-7 View details
(pyridin-3-yl)methyl chloroformate hydrochloride
824-166-6 1885884-30-9 View details
3-[(tert-butoxy)carbonyl]oxetane-3-carboxylic acid
824-167-1 2138024-32-3 View details
bis(N-methyloxetan-3-amine); oxalic acid
824-168-7 2138113-13-8 View details
reaction mass of (3β,16β) -3-hydroxy-21-iodo-2'-methyl-5'H-pregna-5-eno[17,16-d]oxazole-20-one and (3β,16β) -3-hydroxy-21-diiodo-2'-methyl-5'H-pregna-5-eno[17,16-d]oxazole-20-one
947-504-5 View details
di-tert-butyl (2S,2'S)-2,2'-{[(2R,5R)-1-{3,5-difluoro-4-[4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrrolidine-2,5-diyl]bis[(6-fluoro-1H-benzimidazole-5,2-diyl)]}di(pyrrolidine-1-carboxylate)
824-169-2 1890114-11-0 View details
Aluminum, [µ-[9,9-bis[(methoxy-kO)methyl]-9H-fluorene]]hexaethyldi-
824-170-8 2201906-65-0 View details
1,4-Bis(N-methylpyrrolidinium)butane dibromide, 50% aqueous solution
824-171-3 94951-06-1 View details
5-CHLORO-2-METHOXYPHENOL
824-172-9 3743-23-5 View details
Reaction products of C4 alcohols and C4 alkenes obtained as by-products from the manufacturing of butan-2-ol by sulfuric acid esterification and hydrolysis of butene
701-242-6 View details
C16-18 (evennumbered), C18 unsaturated alkylamine ethoxylated
947-515-5 View details
tert-butyl N-methyl-N-{thieno[3,2-b]pyridin-7-yl}carbamate
947-506-6 View details
3-amino-2-fluoro-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
947-507-1 View details
2-amino-3-sulfanylpropanamide hydrochloride
824-173-4 867-85-6 View details
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
824-175-5 32777-03-0 View details
3-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
824-176-0 39080-57-4 View details
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbamate
824-177-6 42014-44-8 View details
4,5-dimethoxy-2-(2-propenyl)phenol
824-178-1 59893-87-7 View details
N-(1-benzyl-1H-pyrazol-3-yl)acetamide
824-179-7 72159-21-8 View details
methyl 2-amino-3-carbamoylpropanoate hydrochloride
824-180-2 94129-50-7 View details
D-glutamine amide hydrochloride
824-181-8 200624-59-5 View details
4-chloro-3-(methoxymethyl)aniline
824-182-3 1094675-66-7 View details
1-iodo-5-methoxyisoquinoline
824-183-9 1207448-20-1 View details
1-cyclopropanecarbonylazetidin-3-ol
824-184-4 1339451-70-5 View details
N-ethyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxamide
824-186-5 1341918-71-5 View details
(2R)-2-(3-chlorophenyl)propanoic acid
824-187-0 1379440-96-6 View details
9-[(3,5-dimethylphenyl)methyl]-9H-purin-6-amine
824-188-6 1410614-33-3 View details
rac-[(1R,2S)-2-ethynylcyclopropyl]methanol
824-190-7 1422273-86-6 View details
4-ethyl-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
824-189-1 1470531-46-4 View details
3-(oxan-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-amine
824-191-2 1495158-54-7 View details
2-[benzyl(methyl)carbamoyl]-2,2-dimethylacetic acid
824-192-8 1502184-75-9 View details
methyl 3-chloro-5-iodo-2-methylbenzoate
824-193-3 1692477-05-6 View details
(1,1-dioxo-1,4-thiazinan-2-yl)methanol
824-194-9 1784387-26-3 View details
(5-(2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy)pyridin-2-yl)methanol
824-195-4 1918293-24-9 View details
3-bromo-2,6-dichloro-4-methylpyridine
824-197-5 1935951-83-9 View details
lithium(1+) ion 2-{2-[(2,2-difluoroethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
947-508-7 View details
3-(4-fluorophenyl)-N-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
947-509-2 View details
6,8-dimethyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
947-510-8 View details
pyridine-2,4-diamine
824-198-0 461-88-1 View details
(2-chloroacetyl)urea
824-199-6 4791-21-3 View details
methyl 5-chloro-4-hydroxy-2-methoxybenzoate
824-201-5 28478-47-9 View details
4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
824-202-0 40358-04-1 View details
5-bromo-4-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
824-203-6 50536-58-8 View details
5-chloro-4-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
824-204-1 50536-61-3 View details
5-cyclohexyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
824-205-7 56882-77-0 View details
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
824-206-2 58640-01-0 View details
5-methyl-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
824-207-8 61714-77-0 View details
5-chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
824-208-3 74840-47-4 View details
5-N-methyl-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
824-209-9 87253-82-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2