Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Základní zásadou stanovenou v nařízení o biocidních přípravcích ((EU) č. 528/2012, BPR) je, že biocidní přípravek musí být povolen předtím, než může být dodáván na trh nebo používán v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Postup povolování probíhá ve dvou po sobě jdoucích krocích. Zaprvé se účinná látka vyhodnotí a, pokud splňuje příslušná kritéria, je následně schválena pro určitý typ přípravků. Zadruhé jsou udělena povolení jednotlivým přípravkům, které jsou ze schválené účinné látky složeny, obsahují ji nebo ze kterých může taková látka vzniknout. Tato stránka se týká prvního kroku.

Údaje uvedené na této stránce se vztahují na účinné látky / typy přípravků. To se odráží ve všech filtrech a výsledcích vyhledávání. V níže uvedené tabulce jsou tudíž uvedeny informace pro jednotlivé kombinace účinné látky a typu přípravků. V zájmu efektivity se pojem účinná látka vztahuje i na pojem kombinace účinné látky a typu přípravků a naopak.

Databáze obsahuje účinné látky zařazené do programu přezkumu, účinné látky, které do programu přezkumu zařazeny nejsou, a látky uvedené v příloze I nařízení BPR. Další informace o kategorizaci účinných látek naleznete na stránce Schvalování účinných látek.

Další informace o možných způsobech vyhledávání a o tom, jak jsou informace zobrazovány, naleznete níže.

Jak vyhledávat?

Informace o biocidních účinných látkách si můžete zobrazit dvěma způsoby:

- podle konkrétní kombinace účinné látky a typu přípravků (použijte záložku Search (Vyhledávání)) a

- ve formě shrnutí všech žádostí týkajících se různých typů přípravků, které byly předloženy pro danou účinnou látku (záložka Summary (Shrnutí)).

V záložce Search (Vyhledávání) můžete vyhledávat podle těchto kritérií:

- informace o účinné látce: identifikátory látky, typ přípravků či látka, která se má nahradit.
(Ve výchozím nastavení je v poli „Candidate for substitution“ (Látka, která se má nahradit) uvedeno „under assessment“ (posuzuje se), což nemusí nutně znamenat, že účinná látka se má nahradit. Pokud byla účinná látka identifikována jako látka, která se má případně nahradit, změní se hodnota v tomto poli na „Ano“. Pokud jako látka, která se má případně nahradit, identifikována nebyla, změní se hodnota v tomto poli na „Ne“,

- údaje o schválení: například status žádosti o schválení, fáze posuzování v procesu schvalování či platnost uděleného schválení,

- související povolené biocidní přípravky (obchodní název biocidního přípravku).

Způsob zobrazení informací

Tabulka s výsledky uvádí informace o účinné látce, jako je datum zahájení a ukončení procesu schvalování, hodnotící příslušný orgán a status schválení nebo posouzení. Název látky má formu odkazu na stránku s informacemi o látce (informační kartu), na níž jsou shrnuty informace o látce podle všech právních předpisů spravovaných agenturou ECHA.

Údaje o účinných látkách pochází z registru biocidních přípravků (R4BP 3), v němž jsou shromažďovány informace o účinných látkách, pro které byla předložena žádost o schválení konkrétního typu biocidních přípravků podle nařízení BPR nebo směrnice o biocidních přípravcích (směrnice 98/8/ES). Upozorňujeme, že aby byly informace o účinné látce k dispozici nebo aby se zobrazil aktuální status žádosti o schválení, musely být v registru R4BP 3 příslušné údaje validovány.

Další informace o schválení konkrétní účinné látky naleznete v informačním listu (který si můžete zobrazit kliknutím na ikonu oka v tabulce s výsledky). Informační list obsahuje nejnovější informace o schválení, včetně příslušných dokumentů, souvisejících povolených biocidních přípravků a přehledu všech změn týkajících se schválení dané účinné látky.

Tabulka s výsledky uvádí rovněž počet souvisejících povolených biocidních přípravků. Jedná se o počet klastrů přípravků, které danou účinnou látku obsahují (skupin povolení).

V záložce Summary (Shrnutí) jsou uvedeny všechny žádosti o schválení týkající se různých typů přípravků, které byly předloženy pro danou účinnou látku, bez ohledu na to, zda bylo schválení uděleno, nebo zamítnuto. Status schválení kombinace účinné látky a typu přípravků je zobrazen ve formě ikony. Po najetí myší na ikonu se zobrazí status žádosti o schválení a fáze posuzování, pokud proces schvalování probíhá. Můžete rovněž získat přístup k informačnímu listu o účinné látce.

Exportování výsledků

Získané informace o účinných látkách můžete exportovat ve standardních formátech internetových stránek agentury ECHA (XLS, CSV a XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Last updated 22 května 2024. Database contains 940 active substance-product type and Annex I records for which approval has been sought.
Active substance details
Active substance identifiers
Product-type:
Regulatory categorisation
Approval data
Administrative identifiers
Validity of approval
Start date
End date
Approval identifiers
Related authorised biocidal products
No results were found
 
Annex I Substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 63
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 PT18 icon PT18 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 PT19 icon PT19 01/06/2023 31/05/2033 France
Approved Link to the factsheet 1
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 PT17 icon PT17 United Kingdom
Cancelled application Link to the factsheet
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 PT19 icon PT19 Austria
No longer supported Link to the factsheet 12
Annex I Substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 18
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT09 icon PT09 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT12 icon PT12 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT06 icon PT06 Austria
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT13 icon PT13 United Kingdom
No longer supported Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT08 icon PT08 01/02/2010 31/01/2020 Germany
Expired Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT18 icon PT18 01/10/2016 30/09/2026 Germany
Approved Link to the factsheet 5
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT02 icon PT02 Poland
No longer supported Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT08 icon PT08 01/06/2015 31/05/2025 Belgium
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 78
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT18 icon PT18 01/06/2020 31/05/2030 Belgium
Approved Link to the factsheet 111
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT02 icon PT02 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT06 icon PT06 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT09 icon PT09 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT10 icon PT10 Spain
No longer supported Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT11 icon PT11 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT12 icon PT12 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT13 icon PT13 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 PT18 icon PT18 01/04/2017 30/09/2024 Greece
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 PT03 icon PT03 Germany
No longer supported Link to the factsheet
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT07 icon PT07 01/12/2016 30/11/2026 Finland
Approved Link to the factsheet 1
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT08 icon PT08 01/04/2010 30/11/2030 Finland
Approved Link to the factsheet 937
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT09 icon PT09 01/06/2015 31/05/2025 Finland
Approved Link to the factsheet
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 PT18 icon PT18 Belgium
Not approved Link to the factsheet
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 PT18 icon PT18 01/09/2015 31/08/2025 Ireland
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 34
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT02 icon PT02 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT04 icon PT04 Denmark
Not approved Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT06 icon PT06 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT11 icon PT11 Denmark
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT12 icon PT12 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT13 icon PT13 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 PT18 icon PT18 01/07/2018 30/06/2028 Greece
Approved Link to the factsheet 27
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 PT06 icon PT06 01/01/2018 31/12/2027 Czech Republic
Approved Link to the factsheet

Export search results to: