Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Příloha III – seznam

Příloha III – seznam

Agentura ECHA sestavila seznam látek, které pravděpodobně splňují kritéria přílohy III nařízení REACH. Cílem je pomoci žadatelům o registraci při stanovení, zda jsou pro jejich látky vyžadovány informace, na které se vztahují snížené minimální požadavky, nebo úplné informace podle přílohy VII.

Seznam byl vypracován za použití veřejně dostupných databází s experimentálními údaji a za použití výsledků modelu (Q)SAR. Údaje týkající se nebezpečných toxikologických nebo ekotoxikologických vlastností společně s informacemi o použití a dalšími důležitými dostupnými informacemi se musí porovnat s kritérii uvedenými v příloze III.

Skutečnost, že látka není uvedena na tomto seznamu nemusí znamenat, že kritéria přílohy III nejsou splněna. Stejně tak pokud je látka uvedena na tomto seznamu, žadatel o registraci může i nadále využít snížených požadavků na informace, je-li to odůvodněno.

Vezměte prosím na vědomí, že seznam neslouží jako nástroj pro klasifikaci, ale poukazuje pouze na látky, které by mohly vzbuzovat obavy. Například, pokud je látka označena jako „Suspected mutagen" (Potenciální mutagen), neznamená to, že ji agentura ECHA považuje za klasifikovaný mutagen. Je třeba zvážit veškeré důkazy, než se dospěje k závěru, že je nutné látku klasifikovat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

(3,5-dichlorophenyl)hydrazine monohydrochloride

EC / List no.: 264-109-7 CAS no.: 63352-99-8
Information source
# Suspected carcinogen: The Toolbox profiler 'Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS' gives an alert for carcinogenicity; CAESAR Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (moderate reliability); ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (moderate reliability) # Suspected hazardous to the aquatic environment: Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 3.59 mg/L (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 1.59 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 7.02 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of <1 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler 'DNA alerts for AMES, MN and CA by OASIS v.1.3' gives an alert for mutagenicity; The Toolbox profiler 'in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS' gives an alert for mutagenicity; ISS Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (good reliability); KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability) # Suspected persistent in the environment: Ready biodegradability model (IRFMN) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON Readily Biodegradable (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected respiratory sensitiser: The Toolbox profiler 'Respiratory sensitisation' gives an alert for respiratory sensitisation # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler 'DART scheme v.1.0' gives an alert for toxicity to reproduction

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1