Dodavatelé účinných látek

Dodavatelé účinných látek

Dodavatelé účinných látek

Agentura ECHA odpovídá za zveřejňování seznamu příslušných látek a příslušných dodavatelů těchto látek a přípravků v souladu s článkem 95 nařízení o biocidních přípravcích (BPR) ve znění nařízení (EU) č. 334/2014 ze dne 11. března 2014. Účelem tohoto seznamu je „zajistit rovné zacházení s osobami, které uvádějí účinné látky na trh“ (8. bod odůvodnění nařízení BPR).

Mezi dodavatele uvedené na seznamu podle článku 95 patří účastníci programu přezkoumání, subjekty žádající o zařazení nové účinné látky, kteří předložili dokumentaci podle článku 11 směrnice o biocidních přípravcích (BPD, směrnice 98/8/ES) nebo podle článku 7 nařízení BPR, předkladatelé žádostí o povolení přípravků, pokud jejich žádost obsahuje dokumentaci o alternativní účinné látce (tzv. dokumentaci třetí strany), a rovněž dodavatelé, kteří podali žádost v souladu s čl. 95 odst. 1 nařízení BPR a u níž agentura ECHA shledala, že vyhovuje příslušným požadavkům.

Od 1. září 2015 nelze biocidní přípravky dodávat na trh EU, není-li dodavatel látky nebo dodavatel přípravku zařazen na seznam podle článku 95 pro typy přípravků, k nimž daný přípravek náleží.

Agentura ECHA seznam podle článku 95 pravidelně aktualizuje. Pokud je agentuře ECHA známo, informace uvedené na seznamu jsou správné. Aby mohla být položka na seznamu podle článku 95 opravena, musí žadatel provést příslušnou změnu v registru R4BP 3 (např. účastníci programu přezkoumání v případě, že žádost týkající se účinné látky dosud nebyla schválena, a společnosti uvedené na seznamu na základě žádosti o zařazení látky na seznam podle článku 95). Pokud to není možné (více informací viz příloha formuláře „Request for corrections of entry on the Article 95 list“ (Žádost o opravu položky na seznamu podle článku 95), společnosti musí požádat o změnu zasláním výše uvedeného formuláře, který naleznou v kontaktních formulářích agentury ECHA. V závislosti na složitosti žádosti o změnu se může doba jejího vyřízení lišit.

Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete poradit, jak provést určitou změnu v registru R4BP 3, obraťte se prostřednictvím kontaktního formuláře agentury ECHA na kontaktní místo agentury ECHA.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.