Konzultace o odchylce z kritérií pro vyloučení

Active substances meeting the following exclusion criteria should normally not be approved:

 • carcinogens, mutagens and reprotoxic substances categories 1A or 1B according to the CLP Regulation
 • endocrine disruptors
 • persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) substances
 • very persistent and very bioaccumulative (vPvB) substances

Derogations may be possible as laid down in Article 5(2) of the BPR, when it is shown that:

 1. the risk to humans, animals or the environment from exposure to the active substance in a biocidal product, under realistic worst-case conditions of use, is negligible, in particular where the product is used in closed systems or under other conditions which aim to exclude contact with humans and release into the environment;
 2. there is evidence that the active substance is essential to prevent or control a serious danger to human health, animal health or the environment; or
 3. not approving the active substance would have a disproportionate negative impact on society when compared with the risk to human health, animal health or the environment arising from the use of the substance.

In this case, approval of an active substance may be granted for a maximum period of five years, and for restricted uses. In addition, Member States may only authorise biocidal products where they consider that conditions are met on their territory.

To decide if the active substance may be approved or not, a consultation is organised to collect information on whether the conditions for derogation set out in Article 5(2) of the BPR are satisfied.

During the consultation, the following information is made public:

 • substance identity (name and EC/CAS numbers)
 • product-type(s)
 • evaluating competent authority
 • a description of the representative uses presented by the applicant
 • information on the exclusion criteria met by the active substance

It is important that interested parties (manufacturers, users of biocidal products, sector concerned, authorities etc.) contribute to the consultation to collect valuable information for the decision-making process, in particular on the existence or absence of suitable alternatives.

Contributors must provide information with justifications, and not mere statements that a substance is needed or not needed.

Information collected through the consultation is made publicly available.

The European Commission together with Member States will take into account the information collected when deciding whether to approve or not the concerned active substance.

There are currently no ongoing consultations.


Jak předkládat příspěvky do veřejné konzultace?

Veřejná konzultace probíhá po dobu 60 dnů.

Zúčastněné třetí strany, které chtějí přispět do veřejné konzultace, musí předložit svůj příspěvek a příslušné informace prostřednictvím zabezpečeného webového formuláře.

Aby byla usnadněna analýza příspěvků a rozhodovací postup, je subjekt předkládající příspěvek povinen:

 • jednoznačně uvést, o které odchylce podle čl. 5 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení BPR se subjekt předkládající příspěvek domnívá, že byla splněna, případně nesplněna, a
 • uvést podrobné odůvodnění.

Je-li pořádána veřejná konzultace ke stejné účinné látce pro několik typů přípravku současně, subjekt předkládající příspěvek musí předložit příspěvky pro každý typ přípravku samostatně, protože odchylky z vyloučení jsou analyzovány podle jednotlivých typů přípravku a podle použití v rámci typů přípravku.

Subjekt předkládající příspěvek by měl rovněž přihlížet k doporučením uvedeným v pokynech nazvaných Předkládání informací do veřejných konzultací o případných látkách, které se mají nahradit podle nařízení o biocidních přípravcích. Jestliže například subjekt ve svém příspěvku informuje o existenci případně neexistenci alternativy, musí předložit přesné údaje ohledně použití, kterého se to týká, názvu a totožnosti alternativní účinné látky nebo nechemických metod k regulaci cílových organismů atd.

Předložené informace mohou nebo nemusejí být důvěrné povahy. Pokud prohlásíte, že se jedná o důvěrné informace, je třeba uvést řádné odůvodnění (viz pokyny nazvané Předkládání informací do veřejných konzultací o případných látkách, které se mají nahradit podle nařízení o biocidních přípravcích). Veškeré důvěrné informace budou zpřístupněny pouze Evropské komisi a příslušným orgánům členských států.