Konzultace

REACH

Výzvy k předkládání připomínek a důkazů
Látky: 1
 • Datum zahájení: 10/06/2022
 • Uzávěrka: 30/09/2022
ECHA's Executive Director Requests to the Committees
EFSA datasets used by ECHA to assess the risks to human health from the use of lead in ammunition: 1
 • Start date: 06/07/2022
 • Deadline: 06/10/2022
Omezení
Konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC: 1
 • Datum zahájení: 15/06/2022
 • Uzávěrka: 15/08/2022
Konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC: 1
 • Datum zahájení: 29/06/2022
 • Uzávěrka: 29/08/2022
Návrhy omezení: 1
 • Datum zahájení: 23/03/2022
 • Uzávěrka: 23/09/2022
Návrhy omezení: 2
 • Datum zahájení: 20/06/2022
 • Uzávěrka: 20/12/2022
Návrhy zkoušek
Návrhy zkoušek: 5
 • Datum zahájení: 15/07/2022
 • Uzávěrka: 29/08/2022

CLP

Harmonizovaná klasifikace a označování
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 4
 • Datum zahájení: 14/06/2022
 • Uzávěrka: 15/08/2022
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 3
 • Datum zahájení: 04/07/2022
 • Uzávěrka: 02/09/2022
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 5
 • Datum zahájení: 08/08/2022
 • Uzávěrka: 07/10/2022

BPR

Odchylka z kritérií vyloučení
Účinné látky: 1
 • Datum zahájení: 17/06/2022
 • Uzávěrka: 15/08/2022

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 06/06/2022
 • Deadline: 06/09/2022

POPs

There are currently no ongoing consultations.