Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

(zveřejněno v souladu s č. 59 odst. 10 nařízení REACH)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Poznámky:

  • Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách mohou pro společnosti bezprostředně vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.
  • Číselné identifikátory: Každý záznam v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zahrnuje jak bezvodou, tak hydratovanou formu látky. Číslo CAS uváděné u záznamu se obvykle vztahuje k bezvodé formě látky. Daný záznam nicméně zahrnuje i hydratované formy uvedené látky s odlišnými čísly CAS.
  • Ostatní číselné identifikátory: U záznamů, u nichž je ve sloupcích pro číslo ES a číslo CAS pomlčka („-"), je v případech, kdy je to možné, uveden seznam čísel (nikoli vyčerpávající) z registrační databáze ES a/nebo CAS odkazující na látky nebo skupiny látek, u nichž se má za to, že k danému záznamu náleží. Tyto informace jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti) u zvoleného záznamu.
Filter the list
Datum zařazení:

The List does not contain any Substances.
Rozhodnutí Soubor údajů v nástroji IUCLID  
show/hide
Phenol, 4-dodecyl, branched Č. ES: - | Č. CAS: 210555-94-5
4-isododecylphenol Č. ES: - | Č. CAS: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- Č. ES: - | Č. CAS: 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched Č. ES: 310-154-3 | Č. CAS: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Č. ES: - | Č. CAS: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- Č. ES: - | Č. CAS: 57427-55-1
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt Č. ES: 215-604-1 | Č. CAS: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt Č. ES: 237-560-2 | Č. CAS: 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Č. ES: - | Č. CAS: 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Č. ES: - | Č. CAS: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt Č. ES: - | Č. CAS: 22454-04-2
Trisodium orthoborate Č. ES: 238-253-6 | Č. CAS: 14312-40-4
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-17, chloro Č. ES: 287-477-0 | Č. CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Č. ES: - | Č. CAS: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro Č. ES: - | Č. CAS: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane Č. ES: - | Č. CAS: -
-
-
08/07/2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08/07/2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08/07/2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Č. ES: - | Č. CAS: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Č. ES: 201-289-8 | Č. CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Č. ES: - | Č. CAS: 75166-30-2
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) Č. ES: - | Č. CAS: 1522-92-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Č. ES: 221-967-7 | Č. CAS: 3296-90-0
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Č. ES: 202-480-9 | Č. CAS: 96-13-9
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Č. ES: 253-057-0 | Č. CAS: 36483-57-5
-
-
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Č. ES: 293-901-5 | Č. CAS: 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate Č. ES: 222-883-3 | Č. CAS: 3648-18-8
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Č. ES: 206-793-1 | Č. CAS: 375-73-5
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Č. ES: 269-513-7 | Č. CAS: 68259-10-9
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Č. ES: 249-616-3 | Č. CAS: 29420-49-3
morpholinium perfluorobutanesulfonate Č. ES: - | Č. CAS: 503155-89-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Č. ES: 452-310-4 | Č. CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Č. ES: 478-340-8 | Č. CAS: 144317-44-2
magnesium perfluorobutanesulfonate Č. ES: - | Č. CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Č. ES: - | Č. CAS: 131651-65-5
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Č. ES: 444-440-5 | Č. CAS: 220689-12-3
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Č. ES: - | Č. CAS: 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite Č. ES: 247-759-6 | Č. CAS: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Č. ES: - | Č. CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Č. ES: - | Č. CAS: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
potassium perfluorohexane-1-sulphonate Č. ES: 223-393-2 | Č. CAS: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid Č. ES: 206-587-1 | Č. CAS: 355-46-4
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Č. ES: 269-511-6 | Č. CAS: 68259-08-5
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
sodium nonadecafluorodecanoate Č. ES: - | Č. CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Č. ES: 221-470-5 | Č. CAS: 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid Č. ES: 206-400-3 | Č. CAS: 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. Č. ES: 276-743-1 | Č. CAS: 72624-02-3
4-heptylphenol Č. ES: 217-862-0 | Č. CAS: 1987-50-4
4-(3,3-dimethylpentan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 911371-06-7
4-(3-methylhexan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 854904-93-1
4-(4,4-dimethylpentan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 911371-07-8
4-(4-methylhexan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 71945-81-8
4-(5-methylhexan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 857629-71-1
4-(2,2-dimethylpentan-3-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 861010-65-3
4-(5-methylhexan-3-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 854904-92-0
4-(heptan-3-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 6465-74-3
4-(heptan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 6863-24-7
4-(heptan-4-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 6465-71-0
4-(3-ethylpentyl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 911370-98-4
4-(3-methylhexyl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 102570-52-5
4-(4-methylhexyl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 1139800-98-8
4-(5-methylhexyl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 100532-36-3
4-(2,4-dimethylpentan-3-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 1824346-00-0
Phenol, 4-tert-heptyl- Č. ES: - | Č. CAS: 288864-02-8
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- Č. ES: - | Č. CAS: 30784-27-1
4-(2,3,3-trimethylbutan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 72861-06-4
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 30784-32-8
4-(2-methylhexan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 30784-31-7
4-(2,4-dimethylpentan-2-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 33104-11-9
4-(3-ethylpentan-3-yl)phenol Č. ES: - | Č. CAS: 37872-24-5
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.