Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

(zveřejněno v souladu s č. 59 odst. 10 nařízení REACH)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Poznámky:

  • Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách mohou pro společnosti bezprostředně vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.
  • Číselné identifikátory: Každý záznam v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zahrnuje jak bezvodou, tak hydratovanou formu látky. Číslo CAS uváděné u záznamu se obvykle vztahuje k bezvodé formě látky. Daný záznam nicméně zahrnuje i hydratované formy uvedené látky s odlišnými čísly CAS.
  • Ostatní číselné identifikátory: U záznamů, u nichž je ve sloupcích pro číslo ES a číslo CAS pomlčka („-"), je v případech, kdy je to možné, uveden seznam čísel (nikoli vyčerpávající) z registrační databáze ES a/nebo CAS odkazující na látky nebo skupiny látek, u nichž se má za to, že k danému záznamu náleží. Tyto informace jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti) u zvoleného záznamu.
Filter the list
Datum zařazení:

The List does not contain any Substances.
Rozhodnutí Soubor údajů v nástroji IUCLID  
show/hide
Phenol, methylstyrenated Č. ES: 270-966-8 | Č. CAS: 68512-30-1
700-960-7
-
23-Led-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-Led-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-Led-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-Led-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-Led-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-Čer-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-Čer-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-Led-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium perfluoroheptanoate Č. ES: 228-098-2 | Č. CAS: 6130-43-4
Perfluoroheptanoic acid Č. ES: 206-798-9 | Č. CAS: 375-85-9
potassium perfluoroheptanoate Č. ES: - | Č. CAS: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate Č. ES: 243-518-4 | Č. CAS: 20109-59-5
-
-
17-Led-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-Led-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-Led-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Č. ES: 247-426-5 | Č. CAS: 26040-51-7
-
-
17-Led-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-Led-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-Led-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-Led-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-Led-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-Čer-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-Led-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-Led-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-Led-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-Led-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched Č. ES: 310-154-3 | Č. CAS: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Č. ES: - | Č. CAS: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- Č. ES: - | Č. CAS: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched Č. ES: - | Č. CAS: 210555-94-5
4-isododecylphenol Č. ES: - | Č. CAS: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- Č. ES: - | Č. CAS: 27147-75-7
-
-
08-Čvc-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt Č. ES: 215-604-1 | Č. CAS: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt Č. ES: 237-560-2 | Č. CAS: 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Č. ES: - | Č. CAS: 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Č. ES: - | Č. CAS: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt Č. ES: - | Č. CAS: 22454-04-2
Trisodium orthoborate Č. ES: 238-253-6 | Č. CAS: 14312-40-4
-
-
08-Čvc-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
di-, tri- and tetrachlorotetradecane Č. ES: - | Č. CAS: -
Alkanes, C14-17, chloro Č. ES: 287-477-0 | Č. CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Č. ES: - | Č. CAS: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro Č. ES: - | Č. CAS: 1372804-76-6
-
-
08-Čvc-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-Čvc-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-Čvc-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Č. ES: 201-289-8 | Č. CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Č. ES: - | Č. CAS: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Č. ES: - | Č. CAS: 75166-31-3
-
-
08-Čvc-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Č. ES: 221-967-7 | Č. CAS: 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Č. ES: 253-057-0 | Č. CAS: 36483-57-5
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) Č. ES: - | Č. CAS: 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Č. ES: 202-480-9 | Č. CAS: 96-13-9
-
-
08-Čvc-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-Čvc-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate Č. ES: 222-883-3 | Č. CAS: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Č. ES: 293-901-5 | Č. CAS: 91648-39-4
-
-
19-Led-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-Led-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-Čer-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-Čer-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-Čer-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-Čer-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Č. ES: 249-616-3 | Č. CAS: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Č. ES: 269-513-7 | Č. CAS: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate Č. ES: - | Č. CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Č. ES: - | Č. CAS: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate Č. ES: - | Č. CAS: 503155-89-3
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Č. ES: 206-793-1 | Č. CAS: 375-73-5
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Č. ES: 444-440-5 | Č. CAS: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Č. ES: 452-310-4 | Č. CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Č. ES: 478-340-8 | Č. CAS: 144317-44-2
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate Č. ES: 432-660-4 | Č. CAS: 194999-85-4
-
-
16-Led-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-Led-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-Led-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-Led-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Č. ES: - | Č. CAS: 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite Č. ES: 247-759-6 | Č. CAS: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Č. ES: - | Č. CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Č. ES: - | Č. CAS: 106599-06-8
-
-
16-Čvc-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-Čvc-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-Čvc-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-Čvc-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-Led-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-Led-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-Led-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-Led-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-Led-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-Led-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-Čer-2018
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to: