16/06/2017 - Press release

MSC unanimously agrees that Bisphenol A is an endocrine disruptor

The Member State Committee (MSC) supported the French proposal to additionally identify Bisphenol A as a substance of very high concern because of its endocrine disrupting properties which cause probable serious effects to human health. The committee also agreed to identify the substance PFHxS as an SVHC.

Wyszukiwanie chemikaliów

reach 2018 banner

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 10/05/2017 Termin: 05/07/2017
Konsultacje: 4

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 19/04/2017 Termin: 20/07/2017
Substancje: 1
Data rozpoczęcia: 01/06/2017 Termin: 31/07/2017
Substancje: 1
Data rozpoczęcia: 03/05/2017 Termin: 03/08/2017
Substancje: 1

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 22/03/2017 Termin: 22/09/2017
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
Data rozpoczęcia: 21/06/2017 Termin: 21/12/2017
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 17/05/2017 Termin: 03/07/2017
Propozycje przeprowadzenia badań: 3
Data rozpoczęcia: 22/06/2017 Termin: 07/08/2017
Propozycje przeprowadzenia badań: 15

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 23/05/2017 Termin: 07/07/2017
Propozycje CLH: 4
Data rozpoczęcia: 30/05/2017 Termin: 14/07/2017
Propozycje CLH: 2
Data rozpoczęcia: 20/06/2017 Termin: 04/08/2017
Propozycje CLH: 4

RSS (otwiera nowe okno)


Seminaria internetowe

 

 

Nadchodzące wydarzenia