Registration Dossier

Diss Factsheets

Identification

Display Name:
Ashes (residues), plant
EC Number:
297-049-5
EC Name:
Ashes (residues), plant
CAS Number:
93333-79-0
Molecular formula:
Not applicable (UVCB Substance)
IUPAC Name:
Ashes (residues), plant

Type of Substance

Composition:
UVCB
Origin:
inorganic

Substance Identifiers open all close all

 • 10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
 • 10 01 03 popioły lotne z torfu i drewna nie poddane obróbce chemicznej
 • 10 01 24 - piaski ze złóż fluidalnych ( z wyłączeniem 10 01 82)
 • 10 01 24 piaski ze złóż fluidalnych
 • Ashes (residues), plant
 • Biomass Ash
 • Odpady paleniskowe ze spalania biomasy
 • Piaski ze złóż fluidalnych
 • Piaski ze złóż fluidalnych ze spalania biomasy
 • Popioły lotne z torfu i drewna nie poddane obróbce chemicznej
 • Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
 • Popioły z biomasy
 • Popioły ze spalania biomasy
 • Popiół OZE
 • Popiół denny OZE
 • Popiół lotny OZE
 • Popiół lotny fluidalny OZE
 • Popiół lotny suchy ze spalania biomasy
 • Popiół lotny z biomasy
 • Popiół lotny zroszony ze spalania biomasy
 • Popiół z biomasy
 • Popiół ze spalania biomasy
 • Pyły ze spalania biomasy
 • ROŠŤÁK, hnojivo na bázi rostlinného popele
 • kruszywo krzemianowe EKO-ZEC
 • kruszywo żużlowe
 • kruszywo żużlowo-popiołowe EKO-ZEC
 • nawóz mineralny EKO-ZEC
 • piaski fluidalne
 • piaski ze złóż fluidalnych
 • polepszacz glebowy EKO-ZEC
 • popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
 • regulator procesu spalania
 • Żużel gruboziarnisty
 • Żużel z biomasy
 • żużel
 • żużel 10 01 01. - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
 • Compositions

  Boundary Composition(s) open all close all

  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diphosphorus pentaoxide
  EC Number:
  215-236-1
  EC Name:
  Diphosphorus pentaoxide
  CAS Number:
  1314-56-3
  Molecular formula:
  O5P2
  IUPAC Name:
  Phosphorus(V) oxide
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Dipotassium oxide
  EC Number:
  235-227-6
  EC Name:
  Dipotassium oxide
  CAS Number:
  12136-45-7
  Molecular formula:
  K2O
  IUPAC Name:
  dipotassium oxide
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium oxide
  EC Number:
  215-208-9
  EC Name:
  Disodium oxide
  CAS Number:
  1313-59-3
  Molecular formula:
  Na2O
  IUPAC Name:
  sodium (I) oxide
  Constituent 4
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Magnesium oxide
  EC Number:
  215-171-9
  EC Name:
  Magnesium oxide
  CAS Number:
  1309-48-4
  Molecular formula:
  MgO
  IUPAC Name:
  magnesium oxide
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Titanium dioxide
  EC Number:
  236-675-5
  EC Name:
  Titanium dioxide
  CAS Number:
  13463-67-7
  Molecular formula:
  O2Ti
  IUPAC Name:
  dioxotitanium
  Constituent 6
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diiron trioxide
  EC Number:
  215-168-2
  EC Name:
  Diiron trioxide
  CAS Number:
  1309-37-1
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron (III) oxide
  Constituent 7
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Aluminium oxide
  EC Number:
  215-691-6
  EC Name:
  Aluminium oxide
  CAS Number:
  1344-28-1
  Molecular formula:
  Al2O3
  IUPAC Name:
  aluminium (III) oxide
  Constituent 8
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Silicon dioxide
  EC Number:
  231-545-4
  EC Name:
  Silicon dioxide
  CAS Number:
  7631-86-9
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  Silicon dioxide
  Constituent 9
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Manganese oxide
  EC Number:
  215-695-8
  EC Name:
  Manganese oxide
  CAS Number:
  1344-43-0
  Molecular formula:
  MnO
  IUPAC Name:
  Manganese(II) oxide