Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Medlemsstater
Medlemsstater Europeiska organisationer
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag (361.8k)
K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Registrering Syftet med dokumentet är att med enkla ord förklara registreringsskyldigheterna och kort sammanfatta den relevanta ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Hur du kontrollerar om du kan använda dig av bestämmelsen om lägre informationskrav Gå igenom följande steg för att se om ditt ämne kan registreras med enbart information om...
Similar Results Similar Results
28/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Lär känna din portfölj
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 – januari 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Begära ett alternativt kemiskt namn vid blandningar
Du kan lämna in en begäran till Echa om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne i blandningar som klassificeras, märks och förpackas enligt CLP. Utarbeta din...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (104.3k)
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Typiska kostnadselement i samband med datautbyte ECHA-17-B-05-SV Huvudprincipen för samarbete i...
Similar Results Similar Results
07/06/17

Categories Display


Route: .live1