Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
VKEde juhtide ja REACH- koordineerijate praktiline juhend aine aastakoguste 1–10 tonni ja 10–100 tonni puhul teabele esitatavate nõuete täitmise kohta Versioon 1.0...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Kuidas koostada registreerimistoimik REACH-ITis? Kuidas koostada registreerimistoimik REACH-ITis? Kuidas luua registreerimistoimik REACH-ITis?
Kui olete liikmesregistreerija ja nõustute kogu teabega, mille juhtregistreerija on teie nimel esitanud, võite koostada oma registreerimistoimiku täielikult REACH-ITis. Sel...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Kuidas luua registreerimistoimik IUCLIDiga? Kuidas luua registreerimistoimik IUCLIDiga? Kuidas luua registreerimistoimik IUCLIDiga?
Need on peamised sammud, mida tuleb järgida IUCLIDiga registreerimistoimiku loomisel.   1. IUCLIDi allalaadimine ja installimine IUCLIDi saab tasuta alla laadida IUCLIDi...
Similar Results Similar Results
21/09/16
ECHA koostas registri ainetest, mis tõenäoliselt vastavad REACH-määruse III lisa kriteeriumidele. Eesmärk on aidata registreerijatel teha kindlaks, kas nõutavad on teabele...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Praktiline juhend. Kuidas esitada (Q)SAR-meetodeid? Praktiline juhend. Kuidas esitada (Q)SAR-meetodeid? Praktiline juhend. Kuidas esitada (Q)SAR-meetodeid? (763.7k)
Praktiline juhend Kuidas kasutada ja esitada (Q)SAR- mudeleid Versioon 3.1 – juuli 2016 2 Praktiline juhend „Kuidas kasutada ja esitada (Q)SAR-mudeleid 3.1” ...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Ainete rühmitamine ja analoogmeetod, nõuanded Ainete rühmitamine ja analoogmeetod, nõuanded Ainete rühmitamine ja analoogmeetod
Nõuanded Kasutage Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) analoogmeetodi hindamise raamistikku, et kontrollida analoogmeetodi kohandamise veenvust. Esitage hüpoteesist lähtuvad...
Similar Results Similar Results
12/07/16
<I>In vitro</I> meetodid, nõuanded In vitro meetodid, nõuanded In vitro meetodid
Nõuanded Esitage tulemuste, katsetingimuste ja tulemuste tõlgendamise selge ja üksikasjalik kirjeldus. See on tähtis, kui uuringut kasutatakse põhiuuringuna või see moodustab...
Similar Results Similar Results
12/07/16
QSAR-mudelid, nõuanded QSAR-mudelid, nõuanded QSAR-mudelid
Nõuanded Kasutage (kvantitatiivseid) struktuuri ja aktiivsuse seoseid ((Q)SAR) ühendite füüsikalis-keemiliste omaduste ning teatavate keskkonnatoksiliste ja keskkonnas käitumist...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Tõendite kaalukus, nõuanded Tõendite kaalukus, nõuanded Tõendite kaalukus
Nõuanded Nõuetekohane tõendite kaalukuse meetod hõlmab omaduse määramiseks vähemalt kahe erineva uuringu dokumente – ka siis, kui kasutatakse õpikuväärtusi. Üksainus väärtus...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Tarbetute loomkatsete vältimine, 2. põhiosa – nõuanded Tarbetute loomkatsete vältimine, 2. põhiosa – nõuanded Tarbetute loomkatsete vältimine
Nõuanded Juhul kui kohandate standardseid teabele esitatavaid nõudeid, valmistage ette korralikult dokumenteeritud ja kehtiv teaduslik põhjendus ja esitage see oma...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamine ja andmete jagamine Aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamine ja andmete jagamine Aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamine ja andmete jagamine (208.2k)
ANNANKATU 18, P .O . BOX 400, F I -00121 HELS INKI , SOOME | ECHA.EUROPA. EU R E A C H Teabeleht Aineteabe vahetuse foorum, andmete jagamine ja ühine esitamine ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
REACH 2018 – Korraldage tegevust kaasregistreerijatega REACH 2018 – Korraldage tegevust kaasregistreerijatega Korraldage tegevust oma kaasregistreerijatega
Kaasregistreerijatega tegevuse korraldamine Kui teie ainet ei ole veel registreeritud, peate kaasregistreerijatega kokku leppima, kuidas töötada ja suhelda aineteabe vahetuse...
Similar Results Similar Results
19/02/16
How to change your substance identifier text How to change your substance identifier text Aine identifitseerimisandmete muutmine
ECHA pakub registreeritud aine keemiliste identifikaatorite muutmise teenust. Selle raames saab ECHA-lt taotleda registreeritud aine peamiste identifikaatorite, näiteks EÜ...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Veendumine, et kõigi kaasregistreerijate aine on sama Veendumine, et kõigi kaasregistreerijate aine on sama Aine samasuse määratlemine
Sama aine tootjad ja importijad peavad aine registreerima ühiselt. Eri aineid ühiselt registreerida ei saa. Kuidas otsustada, kas kaks ainet on samad? Täpselt määratletud aine...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Haldusnõukogu otsus 14/2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 (TASULISTE TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA), MIDA ON MUUDETUD OTSUSEGA MB/21/2012 Haldusnõukogu otsus 14/2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 (TASULISTE TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA), MIDA ON MUUDETUD OTSUSEGA MB/21/2012 Haldusnõukogu otsus 14/2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 (TASULISTE TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA), MIDA ON MUUDETUD OTSUSEGA MB/21/2012 (52.9k)
1 (3) Haldusnõukogu otsus 14/2015 Avalik (alusdokument MB/43/2014) 4. juuni 2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 ...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Kuidas parandada toimikut – sissejuhatus Kuidas parandada toimikut – sissejuhatus Kuidas parandada toimikut
ECHA on aastate jooksul avaldanud registreerijatele palju teavet ja vahendeid, mille abil nad saavad koostada kvaliteetseid toimikuid. Samuti teatab ECHA aktiivselt...
Similar Results Similar Results
17/09/14
HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK (81.3k)
1 DIREKTORITE KONTAKTRÜHM ESIMENE VERSIOON (4. juuni 2014) HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK I. Ettevõttesisesed ettevalmistused II....
Similar Results Similar Results
04/07/14
Kuidas toimikut täiustada – eelkontroll – aine identifitseerimine Kuidas toimikut täiustada – eelkontroll – aine identifitseerimine IT-vahenditega tehtav toimikute eelkontroll
Aine identifitseerimine Kõikide REACH-menetluste aluseks on aine nõuetekohane ja ühene identifitseerimine. Iga registreerija kohustub esitama oma toodetava või imporditava aine...
Similar Results Similar Results
12/05/14
How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro Toimikute hindamisel saadud kogemused
Vastavalt REACH-määruse artiklile 54 avaldab amet iga aasta 28. veebruariks aruande eelneva kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest seoses hindamiskohustuse täitmisega. Ametil...
Similar Results Similar Results
02/05/14
OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (48.6k)
Helsinki, 22. juuni 2011 Dok: MB/17/2011 (lõplik) OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (36.9k)
Helsinki, 23. aprill 2008 Dok: MB/17/2008 (lõplik)1 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
Vaheainete juhend Vaheainete juhend Vaheainete juhend (1,376.4k)
Vaheainete juhend Versioon: 2 Detsember 2010 ÕIGUSLIK TEADE Käesolev dokument on REACH-määruse juhend, mis selgitab REACH-määrusest...
Similar Results Similar Results
02/12/11

Categories Display