Varför är nanomaterial viktiga?

GrafenmolekylNanomaterial är små. Riktigt små. Ändå kan de få stor inverkan på vår vardag, vilket gör att det är spännande och viktigt att ha kunskap om dem.

Nanomaterial är speciella av flera skäl, men av ett i synnerhet: deras storlek. Nanomaterial är upp till 10 000 gånger mindre än ett människohårs bredd. Denna litenhet gör dem mycket värdefulla för alla typer av praktiska användningsområden.

Nanomaterial finns överallt

Nanomaterial har använts för många olika saker under många år, men de finns också i naturen. De förekommer till exempel i askmoln från vulkaner, i havsbris och i röken från bränder.

Nanomaterial är med andra ord inte bara något som har gjorts i ett laboratorium. Men nanotekniken har gjort det möjligt för människor att skapa material som innehåller nanoformer. Och detta blir allt vanligare eftersom de har vissa fördelar som ämnen i större storlekar saknar.

Om vi till exempel använder nano-titandioxid för att bestryka plaststolarna vi har i trädgården kommer det att göra ytan självrengörande. På denna typ av beläggning bildar vatten inte droppar utan i stället en förseglad vattenfilm. Smuts kommer att lösas upp i vattenfilmen och nästa tunga regnskur kommer helt enkelt att ta bort smutsen och rengöra stolarna.

Storleken är viktig, men inte allt

På frågan om nanomaterial bara handlar om storlek kan man svara både ja och nej. Omvandligen av ett material till ett nanomaterial är en komplex process. Ett nanomaterial kan ha olika egenskaper jämfört med samma ämne i bulkform. Det betyder att ett material kan förändras när det utvecklas från bulk- till nanoform, men i vilken storlek det händer varierar beroende på ämnet.

Exakt vad är ett nanomaterial?

Det är också en av anledningarna till att det har varit så svårt att komma överens om en definition för nanomaterial. Europeiska kommissionen har definierat nanomaterial som något som innehåller partiklar som är 1 till 100 nanometer långa. Som en jämförelse kan nämnas att det virus som kan sitta på ett dörrhandtag och ge dig influensa är 100 nanometer långt.

Andra hävdar att det faktiskt inte är storleken som är det viktigaste. De anser att definitionen i stället bör fokusera på de nya egenskaper som nanopartiklar har. Och som sagt uppträder de nya egenskaperna inte alltid i samma storlek eller specifikt vid 100 nanometer, vilket gör en definition baserad endast på storlek mindre relevant.