Så här gör du om du angett fel storlekskategori för små och medelstora företag

Följ dessa anvisningar om du inser att du i Reach-IT har uppgivit en felaktig storlekskategori för ditt företag (eller företaget som du representerar som "enda representant") och att du har bekräftat denna felaktiga SMF-kategori när du lämnade in registreringar, uppdateringar eller anmälningar.

Innan Europeiska kemikaliemyndighetens kontrollförfarande för SMF har inletts

Image

Informera Europeiska kemikaliemyndigheten om den felaktigt angivna storlekskategorin för företaget genom att fylla i "kontaktformuläret på stöd- och informationspunkten". När du har fyllt i dina kontaktuppgifter väljer du ämnesalternativet "Jag har en fråga som rör inlämning av underlag till Europeiska kemikaliemyndigheten... ", fyller i de obligatoriska fälten och anger korrekt inlämningsnummer. Säkerställ att du nu uppger rätt storlek på företaget. Om du har flera inlämningar markerar du alla inlämningar som påverkas av denna uppdatering av storlekskategori.

Kontaktformuläret på Europeiska kemikaliemyndighetens stöd- och informationspunkt

 
Image

När du har informerat Europeiska kemikaliemyndigheten om den felaktiga storlekskategorin för företaget, enligt punkt 1 ovan, kommer du att få ett meddelande följt av en ny faktura (fakturor) via ditt Reach-IT-konto. Betala den nya fakturan (fakturorna) som motsvarar den ändrade storleken på företaget före förfallodagen som anges på den nya fakturan (fakturorna).

 

Om du agerar enligt ovanstående anvisningar kan du undvika att det tas ut en administrativ avgift. Europeiska kemikaliemyndigheten tar inte ut någon administrativ avgift, om registranterna skriftligen korrigerar sina felaktiga uppgifter när det gäller storlekskategori till myndigheten innan kontrollförfarandet för SMF inleds av Europeiska kemikaliemyndigheten.

Viktigt! Det räcker inte att uppdatera företagsprofilen i Reach-IT för att undvika den administrativa avgiften.

Kom ihåg att när Europeiska kemikaliemyndigheten väl har kontaktat dig för att kontrollera uppgifterna om SMF-kategori och om kontrollförfarandet för SMF resulterar i att företaget visar sig tillhöra en högre storlekskategori än den som angavs vid tidpunkten för inlämningen (inlämningarna), så kommer en administrativ avgift att tillkomma förutom mellanskillnaden för den korrekta avgiften för företag av den reviderade storlekskategorin för samtliga inlämningar som omfattas av kontrollförfarandet för SMF.

Det rekommenderas att du alltid håller profilen för ditt företag, eller företaget som du representerar som "enda representant", uppdaterad i Reach-IT för att undvika en felaktig faktura när det gäller framtida inlämningar.

Efter att Europeiska kemikaliemyndighetens kontrollförfarande för SMF har inletts

När Europeiska kemikaliemyndigheten väl har kontaktat dig för att kontrollera uppgifterna om SMF-kategori kommer en administrativ avgift att tillkomma om kontrollförfarandet för SMF resulterar i att företaget tillhör en högre storlekskategori än den som angavs vid tidpunkten för inlämningen (inlämningarna). Dessutom kommer du att faktureras för mellanskillnaden för den fulla avgiften för företag i den korrekta storlekskategorin för samtliga inlämningar som omfattas av kontrollförfarandet för SMF.

I enlighet med ändringarna i Echas styrelses beslut MB/D/29/2010 om klassificeringen av tjänster för vilka avgifter tas ut, som infördes vid styrelsens beslut MB/21/2012/D, kan emellertid företag som på rätt sätt korrigerar sitt företags storlek efter att först ha kontaktats av Europeiska kemikaliemyndigheten få förmånen av en 50-procentig nedsättning av den tillämpliga administrativa avgiften. Så om du får ett brev från Europeiska kemikaliemyndigheten där det meddelas att kontrollförfarandet för SMF har inletts, och du inser att du har uppgett och bekräftat ditt företags storlek felaktigt, gör du följande för att få förmånen av en nedsatt avgift:

Image

Uppger korrekt företagsstorlek genom att fylla i "Förklaring om fel storlek" (som finns bifogat i Europeiska kemikaliemyndighetens brev om inledandet av kontrollen av om ditt företag är berättigat till avgiftsnedsättning för SMF).

 
Image
Skickar den korrekt ifyllda och undertecknade "Förklaring om fel storlek" till Europeiska kemikaliemyndigheten inom 21 kalenderdagar från dateringen av ovan nämnda brev, antingen via e-post till sme-verification(at)echa.europa.eu eller med post eller bud till följande adress:


Europeiska kemikaliemyndigheten, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsingfors

 
Image

Om du uppdaterar ditt företag till att inte tillhöra kategorin SMF (stort företag) behöver du inte förse Europeiska kemikaliemyndigheten med ytterligare dokument, förutom den korrekt ifyllda "Förklaring om fel storlek". Men om den uppdaterade storleken på företaget enligt förklaringen fortfarande ligger inom kategorin SMF (dvs. uppdateringar från storlekskategori mikro till små, mikro till medelstor eller små till medelstor), krävs det fortfarande att du skickar in dokument som styrker den uppdaterade SMF-statusen.

 

Observera att om du lämnar in din förklaring om fel företagsstorlek efter det att tidsgränsen som sattes av Europeiska kemikaliemyndigheten har passerat, är du inte berättigad till den 50-procentiga nedsättningen av den administrativa avgiften.

Det rekommenderas att du alltid håller profilen för ditt företag, eller företaget som du representerar som en "enda representant", uppdaterad i Reach-IT för att undvika en felaktig faktura när det gäller framtida inlämningar.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)