Avgifter för små och medelstora företag enligt Reach- och CLP-förordningarna

Innan du förklarar ditt företag som ett SMF ska du bekanta dig med EU:s gällande definition. Kommissionens rekommendation 2003/361/EG är den enda giltiga grunden för hur villkoren fastställs när det gäller kvalificering av ett företag som ett mikroföretag eller litet eller medelstort företag.

För "enda representanter" ska den relevanta bedömningen av om sänkningen av avgiften för små och medelstora företag ska tillämpas, fastställas med hjälp av relevanta data från det företag som företräds av den "enda representanten", inklusive relevant information från anknutna företag och partnerföretag till företaget, i enlighet med kommissionens rekommendation.

Det är viktigt att få detta rätt. Om du uppger fel storlek på ditt företag kommer du att behöva betala en administrativ avgift och mellanskillnaden för den fulla avgiften. Kom ihåg att det är du, registranten, som är helt och fullt ansvarig för att informationen som uppges vid inlämningen av underlaget i Reach-IT är korrekt och tillförlitlig. Myndigheten påtar sig inget ansvar för riktigheten när det gäller råd från tredje part om fastställandet av storleken på ditt företag eller storleken på företaget du representerar som "enda representant".

Hur du ska fastställa storlekskategorin för företag

Stegvisa anvisningar om hur du fastställer ett företags storlekskategori.

Mer

Vad du ska göra om du felaktigt angav SMF som storlekskategori

Läs följande anvisningar om hur du informerar Europeiska kemikaliemyndigheten, om du har angivit en felaktig storlekskategori för företaget i Reach-IT.

Mer

 

Kontroll av SMF

För att säkerställa rättvis konkurrens har Europeiska kemikaliemyndigheten ansvaret att kontrollera storleken på företag som gör gällande att de har rätt till avgiftsnedsättning för SMF.

Mer

Administrativa avgifter

En följd av kontrollförfarandet när det gäller angiven storlekskategori för SMF är att Europeiska kemikaliemyndigheten tar ut en administrativ avgift från alla registranter som felaktigt har uppgivit att de har rätt till avgiftsnedsättning.

Mer

 

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)