Administrativa avgifter

Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning redan har betalat en nedsatt avgift, men inte kan bevisa att han eller hon har rätt till en sådan nedsättning, ska kemikaliemyndigheten i enlighet med avgiftsförordningen (EG) nr 340/2008 ta ut mellanskillnaden för full avgift för rätt företagsstorlek och den administrativa avgift som fastställts i Echas styrelses beslut MB/D/29/2010, ändrat genom styrelsens beslut MB/21/2012/D och styrelsens beslut MB/14/2015.

De administrativa avgifterna är som följer:

Företagets storlek

Administrativ avgift

Stort
Om ett stort företag felaktigt uppgett att det är ett litet eller medelstort företag

Det belopp som är lägst av 19 900 euro och den ekonomiska vinsten* gånger 2,5 

Medelstort
Om ett medelstort företag felaktigt uppgett att det är ett litet företag eller ett mikroföretag

Det belopp som är lägst av 13 900 euro och den ekonomiska vinsten* gånger 2,5 

Litet
Om ett litet företag felaktigt uppgett att det är ett mikroföretag

Det belopp som är lägst av 7 960 euro och den ekonomiska vinsten* gånger 2,5 

 

*Den ekonomiska vinsten är mellanskillnaden mellan de nedsatta avgifter för små och medelstora företag som betalats in felaktigt och de avgifter som gäller för företagets rätta storlekskategori.

I avsnittet "Vad ska du göra om du angett fel storlekskategori" kan du läsa om följande.

"img-width-100">

Image
Så undviker du den administrativa avgiften om du gett Echa fel information om företagskategori men Echa ännu inte kontaktat dig för att kontrollera storleken på ditt företag eller det företag som du företräder som enda representant.
 
Image
Så får du den administrativa avgiften nedsatt med 50 procent om du gett Echa fel information om företagskategori och Echa redan har kontaktat dig för att kontrollera storleken på ditt företag eller det företag som du företräder som enda representant.

 

Vad du ska göra om du angett fel storlekskategori

 

 

 

 

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)