Små och medelstora företag (SMF)

Företag av alla storlekar ansvarar för säkerheten när det gäller kemikalier de släpper ut på EU-marknaden. Det finns mycket material och många verktyg som du kan använda som hjälpmedel. Tusentals företag, inklusive många små och medelstora företag (SMF), har redan registrerat sina kemikalier hos Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

Om du inte har någon erfarenhet av Reach-, CLP-, PIC- eller biocidproduktförordningarna, är det första steget att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter. Dessa beror på din roll i distributionskedjan, det specifika ämne du importerar, tillverkar, lagerhåller eller använder samt hur farligt det är.

Reducerade avgifter för SMF

Små och medelstora företag kan dra nytta av sänkta avgifter enligt Reach-, CLP- och biocidproduktförordningarna. Sänkningarna beror på företagets storlek enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG och kan vara upp till 95 procent av standardavgiften för en Reach-registrering.