Uppgifter som krävs vid registrering

Informationskraven enligt Reach beror på det aktuella ämnets mängd och användningar. Om du inte har alla data som du behöver kan du förhandla om tillgång till enskilda undersökningar eller till alla data som befintliga registranter redan har lämnat in.

  • Du behöver bara betala för uppgifter som du behöver för din egen registrering.
  • Du ska kritiskt bedöma lämpligheten och kvalitén på de data du har förhandlat om tillgång till.
  • För att uppfylla informationskraven är det inte alltid nödvändigt att lämna in data från ett test på ryggradsdjur, även om Reach anger ett test på djur. Du kan fortfarande använda alternativa metoder eller anpassa (göra undantag från)  vissa informationskrav om det är vetenskapligt motiverat. Detta gäller även om ett test på ryggradsdjur redan har tagits fram och lämnats in av befintliga registranter.
  • Standardinformationskraven är de som minst krävs för att uppfylla registreringsskyldigheterna i Reach. De förtecknas i tabellen nedan. Om ditt ämne är en intermediär under strängt kontrollerade förhållanden behöver du bara lämna in den information du har tillgång till.

Informationskraven ändrades före slutdatumet 2018. Om viss information inte längre krävs behöver du inte förhandla med dina medregistranter om kostnadsdelning för denna information (även om dessa data redan har tagits fram och lämnats in av befintliga registranter).
 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)