Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Tvister i praktiken

Tvister kan gälla gemensamt utnyttjande av data eller tillgång till gemensamt inlämnande eller, vilket oftast är fallet, både och. Echa har sett till att samma principer och förfaranden gäller i samtliga fall.

Registrering av en tvist ska vara en sista utväg om förhandlingarna har misslyckats. Echa bedömer om parterna har gjort allt för att nå en rättvis, öppen och icke-diskriminerande överenskommelse. Beslutet beror på parternas ansträngningar. Innan du registrerar en tvist måste du därför se till att du har gjort allt du kan för att nå en överenskommelse.

Tvisteförfarandet följer vissa steg och tidsramar. Det kan hanteras utan juridiskt stöd och är kostnadsfritt.

Resultatet av en tvist kan aldrig uppfylla en parts önskemål på samma sätt som en frivillig överenskommelse skulle ha gjort. Vi uppmuntrar dig att fortsätta att försöka nå fram till en överenskommelse som är tillfredsställande för båda parter, även när tvisteförfarandet har inletts (eller till och med efter Echas beslut).

Steg 1: Samla bevis

Echa bedömer tvisten baserat på dokumentation som styrker de ansträngningar som har gjorts under förhandlingarna. Det innebär att du måste registrera och samla all kommunikation mellan dig och den andra parten, t.ex. i en zip- eller pdf-fil.

Du behöver inte lämna in någon ytterligare information (t.ex. interna meddelanden, dokument eller beräkningar som inte utväxlades under förhandlingarna), förklarande anmärkningar eller rättsliga överväganden.

 

Steg 2: Registrera tvisten via ett webbformulär

Det finns två formulär för att registrera en tvist beroende på om du har förhandsregistrerat eller gjort en förfrågan om ditt ämne.

Formulären finns nedan:

Steg 3: Echa bedömer din begäran

Om Echa finner att din begäran är godtagbar begär Echa att den andra parten lämnar in styrkande dokumentation om förhandlingarna inom 10 arbetsdagar.

Echa börjar bedöma tvisten efter att den andra parten lämnat in styrkande dokumentation (eller efter att tidsfristen på 10 arbetsdagar har löpt ut).

Baserat på den dokumenterade kommunikationen mellan dig och den andra parten fastställer Echa om ni har gjort tillräckliga ansträngningar att nå en överenskommelse.

Steg 4: Echa utfärdar sitt beslut

Flera utfall är möjliga:

  • De flesta tvister gäller både tillgång till data och tillgång till gemensamt inlämnande: Om Echa drar slutsatsen att du har gjort alla ansträngningar men den andra parten inte har gjort det utfärdar Echa ett beslut som ger dig tillåtelse att hänvisa till data. Du får också en kopia på de fylliga rapportsammanfattningarna från den befintliga registreringen. Dessutom kommer Echa att ge dig tillgång till det gemensamma inlämnandet med ett igenkänningstecken (token). Igenkänningstecknet är en lösenkod som gör att du kan registrera dig som ”opt-out” i det befintliga gemensamma inlämnandet.
  • I tvister som gäller tillgång till ett gemensamt inlämnande: Om Echa drar slutsatsen att du har gjort alla ansträngningar men den andra parten inte har gjort det kommer Echa att ge dig tillgång till det gemensamma inlämnandet med ett igenkänningstecken. Igenkänningstecknet är en lösenkod som gör att du kan registrera dig som ”opt-out” i det befintliga gemensamma inlämnandet.
  • I tvister som gäller data: Om Echa drar slutsatsen att du har gjort alla ansträngningar men den andra parten inte har gjort det utfärdar Echa ett beslut som ger dig tillåtelse att hänvisa till data. Du får också en kopia på de fylliga rapportsammanfattningarna från den befintliga registreringen. Det är också möjligt att ha en tvist om data som inte har lämnats in ännu. I så fall kommer Echa att ge dig tillåtelse att gå vidare med din registrering utan de data som tvisten gäller och du kommer att få en rimlig tidsfrist för att ta fram och lämna in de data som inte omfattas av tillståndet att hänvisa (t.ex. undersökningar som inte har gjorts på ryggradsdjur).
  • Om Echa drar slutsatsen att du inte har gjort tillräckliga ansträngningar att nå en överenskommelse beviljas du inte tillåtelse att hänvisa till begärda data eller tillgång till det gemensamma inlämnandet. Du får då fortsätta förhandla med den andra parten.
Steg 5: Lämna in registreringen

När du har nått en överenskommelse med den andra parten eller Echa har utfärdat ett beslut som ger dig tillåtelse att hänvisa till data och/eller tillgång till det gemensamma inlämnandet kan du lämna in ditt registreringsunderlag.

Registrera en tvist

Tvisteförfarandet varierar något beroende på om ditt ämne omfattas av en förhandsregistrering eller en förfrågan.

Fyll i formuläret för att registrera en tvist hos Echa.

Tvister i praktiken

Om ditt ämne ska förhandsregistreras:

Bild

Du har förhandsregistreringsnummer
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
och din tidsfrist för registrering är den 31 maj 2018.

Fyll i formuläret

 

Om ditt ämne omfattas av en förfrågan:

Bild

Du har förfrågningsnummer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Fyll i formuläret

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1