Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Vilken information du behöver

För att kunna påbörja registreringen behöver du förstå vilken information du måste samla in för att visa att ditt ämne är säkert att använda. Du rapporterar sedan denna information i ditt registreringsunderlag, som ska förberedas gemensamt av alla företag som registrerar samma ämne.

Du och dina medregistranter ansvarar för den gemensamma delen av registreringsunderlaget, som oftast är densamma för alla registranter av samma ämne. Den enskilda delen består av information som är specifik för ditt företag.

Det finns tre huvudtyper av information i den gemensamma delen av din registrering:

  • Ämnets fysiska och kemiska kännetecken
  • Ämnets miljöegenskaper
  • Ämnets egenskaper för människors hälsa

Kontrollera i ditt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) vilken information som redan finns tillgänglig och vilken du måste förvärva eller skapa.

Mängden nödvändig information beror på det högsta tonnage som ska ingå i den gemensamma inlämningen. Varje registrant delar data och kostnaderna för de data de behöver.

Vissa försök kan inte eller behöver inte utföras, beroende på ämnets egenskaper och den tillgängliga informationen. Dessa situationer kallas anpassningar.

I den enskilda delen av ditt underlag ska du lägga in företagsspecifik information om:

  • Ämnesidentifiering (beståndsdelar, föroreningar, tillsatser)
  • Ämnets användning och användningsförhållanden under ämnets hela livscykel (från tillverkning till avfall)

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2