Praktiska exempel – Reach-registrering

Dessa exempel, fallstudier och scenarier illustrerar situationer som du kan ställas inför när du förbereder din Reach-registrering. De är förenklade presentationer som kompletterar de praktiska råd som finns på webbplatsen för Reach 2018.

 

3 Samarbeta med andra registranter

Enligt Reach-förordningen måste kostnaderna för gemensamt utnyttjad information delas på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. I dessa dokument finns vägledning kring detta.

 

4 Bedöm faror och risker med ämnen

Dessa exempel är baserade på verkliga situationer och illustrerar några rekommenderade steg för att samla in den information du behöver för att registrera ett ämne. De kan hjälpa dig att bedöma farorna och riskerna med dina kemikalier.

När du läser igenom exemplen bör du även beakta de råd som lämnas i Praktisk vägledning för chefer för små och medelstora företag (SMF) och Reach-samordnare.

 

För registreringar av mängder mellan 1 och 10 ton per år

 

För registreringar av mängder mellan 10 och 100 ton per år

 

5 Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)