Hur du skapar ditt registreringsunderlag i REACH-IT

Om du är en deltagande registrant och du är överens om all den information som ingetts av den ledande registranten för din räkning, då kan du upprätta hela ditt registreringsunderlag i Reach-IT. I detta fall behöver du inte installera IUCLID.

För att använda det här alternativet måste du logga in i Reach-IT. På Reach-IT:s hemsida, under ”Submit a dossier” (lämna in ett underlag), väljer du alternativet ”Prepare online in REACH-IT” (skapa underlag online i Reach-IT).

Först måste du välja det gemensamma inlämnande som du vill delta i för att registrera ditt ämne.

Sedan kommer guiden för att skapa underlag i Reach-IT vägleda dig genom processen och de fält som du måste fylla i. Du kommer att behöva ange följande:

  • Ämnesidentitet och sammansättning.
  • Klassificering och märkning (om annan än den ledande registrantens).
  • Uppskattningar av kvantiteter, platser och användningar för ämnet.
  • Vägledning för säker användning av ämnet eller en kemikaliesäkerhetsrapport (CSR), om du inte hänvisar till den information som lämnats av den ledande registranten utan lämnar in din egen.
  • Sammanfattande bedömning av långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen), endast om du tillhandahåller din egen CSR.
  • Grundläggande administrativ information om ditt företag.