Q&As

Vill du läsa svaren i avsnittet med vanliga frågor på ditt språk? I rullgardinsmenyn ovan kan du ändra språk.

Tillbaka

Biocidal Products Regulation

Simplified authorisation

Hur kan ett företag begära en ändring av bilaga I till biocidförordningen?
Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeförordning (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014) där förfarandet för att ändra bilaga I till biocidförordningen specificeras. Den förklarar det förfarande som ska följas vid inlämning av en ansökan om att ta upp ett ämne i bilaga I.Förordningen bekräftar att ansökan följer förfarandet i artikel 7 i biocidförordningen.
 
Datakraven för upptagning av ett verksamt ämne anges i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012.
 
Genomförandeförordningen finns på:
 
Vilka är avgifterna för det förenklade godkännandeförfarandet enligt biocidförordningens bestämmelser och hur kan ett företag ansöka om detta?
Ett förenklat godkännande kan begäras från och med den 1 september 2013 om villkoren i artikel 25 har uppfyllts. De gällande avgifterna för utvärdering av underlag beror på vilka behöriga myndigheter den sökande väljer för utvärderingsprocessen, såsom beskrivs i artikel 26.2 i biocidförordningen. 
 
Observera att kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 av den 18 juni 2013 bara avser avgifter som ska betalas till Echa enligt förordning (EU) nr 528/2012. 
 
Det godkända formatet för inlämning av ett förenklat godkännande är en IUCLID-fil som skickas genom R4BP 3. Sökandena bör använda den allmänna mallen för produktgodkännande och bara fylla i de relevanta delar som beskrivs i artikel 20.1 b.
 

Categories Display